Mikä tarveharkinta?

Pieni osa Avaimen vuokra-asunnoista on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja.

Tarveharkinta

Pieni osa Avaimen vuokra-asunnoista on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja, joissa asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Näiden asuntojen kohdalla on asuntotiedoissa maininta tarveharkinnasta. Tarveharkinnan piirissä olevissa asunnoissa asukasvalintaan vaikuttavat asunnon tarve sekä hakijan/hakijoiden varallisuus ja tulot. Tätä varten kysymme jo asuntohakemuksessa asunnon tarvetta, varallisuutta ja tuloja koskevia asioita. Lisätietoa tarveharkintaisesta asukasvalinnasta löydät ARAn sivuilta: