Avaimen hankekehityksen vaiheet

Tarjoamme Avaimet käteen hankekehitysprosessia

Rakennamme asunnot ja muut tarvittavat tilat ja jäämme hallinnoimaan niitä. Sitä kaavoittaja kunta arvostaa. Osaamme rakentaa monipuolisia kokonaisuuksia omistus-, osaomistus-, hitas-, asumisoikeus-, ja vuokrataloihin. Samalle tontille voimme rakentaa liiketiloja, päiväkoteja kuin tarvittaessa palvelutaloja. Kaikki mitä kaavoittaja vaatii rakentamiselta, onnistuu meiltä Avaimet käteen periaatteella

1. Esisopimus

Aloitamme yhteistyön tekemällä esisopimuksen. Mikäli tontti on hyvällä sijainnilla, on myös kunnan edun mukaista lisätä rakennusoikeutta tai muuttaa nykyistä kaavaa. Avain pyrkii maksimoimaan asuinrakennusoikeuden kunnan kanssa neuvotellen siten tontin arvo kasvaa. Mitä enemmän rakennusoikeutta, sitä korkeampi on tontin hinta. Esisopimuksessa arvioidaan indikatiivisesti, eli suuntaan antavasti mihin rakennusoikeuden määrään pyritään ja mitä rakennusoikeudesta maksetaan. Ennen esisopimusta olemme yhteydessä kunnan kaavoitukseen ja arvioimme tasoa mihin asti saamme rakennusoikeuden määrää kasvatettua. Esisopimuksesta aloitamme yhteisen taipaleen.

2. Kaavaluonnos

Seuraavaksi käynnistämme kaavaneuvottelut kunnan kanssa. Luonnostelemme arkkitehtikumppaneiden kanssa tontille sopivat rakennukset arvioidulla rakennusoikeuden määrällä. Teetämme maaperätutkimukset, melu- ja tärinätutkimukset, pienhiukkastutkimukset. Arkkitehti luonnostelee piha-, vihersuunnittelu ja liikennesuunnittelun kaavoituksen edistämiseksi. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( OAS) kaavoitusalueesta.

Kunnalla voi olla omia intressejä alueelle. Kunta ehdottaa millaista asumismuotoa alueelle on syytä rakentaa tai miten viheralueet sijaitsevat. Kunta voi myös haluta liiketilaa, päiväkotia tai palvelutaloa osaksi kaavaa. Meillä on erittäin paljon kokemusta näistä neuvotteluista. Niissä pyrimme luomaan arkkitehtien sekä kunnan suunnittelijoiden kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

3. Kaavaehdotus

Selvitysten ja neuvoteluiden lopputuloksena saadaan aikaiseksi kaavaehdotus kaupungin kaavoituksesta vastaavalle lautakunnalle, kuten Helsingissä kaupunkiympäristölautakunnalle. Samalla esitellään valmistelun aikana tehdyt selvitykset. Lisäksi esitellään kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot, mikäli kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä jo ennen lautakuntakäsittelyä. Usein kaavaehdotus voi olla näytillä kaupunginosayhdistysten kokouksissa.

Lautakunta päättää kaavasta. Päätös voi olla puoltava. Kaava voidaan palauttaa valmisteluun tai jatkaa eteenpäin muutettuna. Lautakunnan puoltavan päätöksen jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, mikäli se ei ole ollut vielä nähtävillä. Lautakunta lähettää ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja hallitus tuo esityksen valtuustolle päätettäväksi, mikäli kaava on merkittävä. Avain pitää hyviä suhteita päättäjiin ja palvelee heidän tietotarpeissaan. Olemme päätöksentekoprosessin vahva osaaja.

4. Hyväksyminen ja valitusaika 

Valtuuston hyväksymisen jälkeen kaavasta voi valittaa. Kaavan hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. Kaava tulee lainvoimaiseksi, kun hyväksymispäätöksestä on valitusajan päätyttyä kuulutettu, ellei valtuuston päätöksestä ole valitettu. Kaavoista tehdyt valitukset hidastavat rakentamisen aloittamista, mutta harvoin muuttavat kaavan, kun suunnittelu on tehty huolellisesti osaavien suunnittelijoiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa.

5. Tontin arvonnousu realisoituu myyjälle  

Avain maksaa tontista sopimuksen mukaisen hinnan tontin nykyiselle omistajalle ja rakentaminen voi alkaa. Antamalla tonttisi meidän huoleksi, saat parhaimman arvonnousun ja voit olla tyytyväinen lopputulokseen! Prosessi hoituu Avaimet -käteen periaatteella.

Avain toteuttaa tehokkaita ja toimivia asemakaavoja yhteistyössä tontin myyjän ja kaavoittajan kanssa.