Vastuullisuus

Vastuullisuustyön avaimet

Kestävä kehitys Avain Yhtiöiden strategian painopisteenä näyttää suunnan kehittymiselle, ja se on integroitu kaikkeen toimintaamme. Avain Yhtiöiden vastuullisuustyötä ohjaavat Avain Yhtiöiden strategia, sen pohjalta rakennettu vastuullisuusohjelma ja neljä vastuullisuusteemaa, jotka olemme nostaneet painopisteiksemme strategiatavoitteiden mukaisesti. Keskitymme tulevina vuosina yhä laajemmin hiilijalanjälkemme pienentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja rakennusten kestävyyteen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vastuullisena kiinteistönomistajana noudatamme kestävän kehityksen periaatteita myös ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla. 

Avaimen neljä vastuullisuusteemaa:

Kestävän kehityksen periaatteet

Avain Yhtiöiden vastuullisuustyötä tehdään Avain-konsernin strategian tavoitteiden mukaisesti. Strategia ohjaa valintojamme ja työtämme kestävän kehityksen eteen.

Code of Conduct -liiketapaohje

Liiketapaohje määrää yhteisen tapamme toimia. Suhtaudumme vakavasti tehtäväämme kantaa vastuuta vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tarjoamisesta niitä tarvitseville. Uudistumme asiakkaidemme parhaaksi.