Viestintä ja vastuullisuusraportointi

Viestimme läpinäkyvästi ja ajantasaisesti sidosryhmillemme tekemästämme vastuullisuustyöstä.

Viestintä ja vastuullisuusraportointi

  • Teemme vastuullisuusraportointia koko ajan sitä tarkentaen ja parantaen. 
  • Viestimme vastuullisuudesta vuosittain läpinäkyvästi monissa kanavissa ja monin eri keinoin.  
  • Tarjoamme sidosryhmille oikeaa tietoa toimintamme vaikutuksista ja tekemästämme vastuullisuustyöstä. 
  • Pidämme asukkaamme, sidosryhmämme ja henkilöstömme tietoisina vastuullisuuden teemoista ja tekemästämme vastuullisuustyöstä sekä osallistamme mukaan tähän työhön. 
  • Selvitämme, mitä odotuksia eri yhteistyökumppaneillamme, kuten pankeilla, vakuutusyhtiöillä, ARAlla sekä kunnilla ja kaupungeilla on yrityksemme toimintaa kohtaan. 
  • Hyödynnämme sidosryhmiemme asiantuntemusta. 
  • Varaudumme mahdollisiin poikkeus- tai kriisitilanteisiin aktiivisella ja ennakoivalla kriisiryhmätyöskentelyllä. 
  • Poikkeustilanteet hoidamme laadukkaasti ja hallitusti, kuten esimerkiksi korona-aikana olemme toimineet. 

Viestimme vastuullisuudesta läpinäkyvästi.”