Tietosuoja

Tietoturvasta huolehtiminen on meille tärkeä asia.

Huolehdimme tietoturvasta

Tietoturvasta huolehtiminen on meillä Avaimessa tärkeä asia. Näiltä sivuilta löydät kaiken tarvittavan Avaimen ja avainasunnot.fi:n tietoturvasta ja käyttöehdoista sekä henkilörekistereistä.

Henkilötietojen käsittely

Avain Yhtiöiden asumisoikeusasunto- ja asuntovuokraustoiminta sekä rakennuttaminen edellyttävät asunnon etsijäiden, asunnon hakijoiden, asukkaiden sekä sidosryhmien henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Avain Yhtiöt kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan täydentää esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

www-sivut ja evästeet

Avain Yhtiöt voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Lue lisää evästeistä Käyttöehdot-sivulla.

Jos haluat muokata omia evästeasetuksia, niin voit tehdä sen Evästeasetukset-hallintapaneelista.

Henkilön oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaanamme sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriimme tallennettu. Tarkastuspyyntö pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@avainasunnot.fi tai kirjallisesti Avaimen toimipisteeseen.

Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. Varaudu henkilöllisyyden tunnistamiseen tietopyynnön jättämisen yhteydessä.