Henkilöstö, asukkaat ja kestävät kaupungit

Kannamme vastuun ihmisistä, turvallisista rakennustyömaista ja kestävien kaupunkien rakentamisesta.

Henkilöstö, asukkaat ja kestävät kaupungit

Vastuu henkilöstöstä

 • Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin tarjoamalla mm. laadukkaan ja kattavan työterveyshuollon – vähäiset sairaspoissaolot ovat osoitus siitä, että olemme onnistuneet panostuksissamme. 
 • Hyvä yhteishenki sekä työkavereiden ja esimiesten tuki auttavat työssäjaksamisessa. 
 • Emme siedä häirintää, syrjintää emmekä epäasiallista käytöstä ja puutumme näihin välittömästi. 
 • Eturistiriidoista tai niiden epäilyksistä tulee ja voi ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömänä. 
 • Toteutamme säännöllisesti erilaisia työtyytyväisyyskyselyjä, joista poimimme yhdessä kehityskohteita.  
 • Henkilöstön osaamisesta pidämme huolta erilaisilla koulutuksilla, ja kannustamme kouluttautumiseen ja työssä kehittymiseen. 
 • Kannustamme henkilöstöämme terveyden vastuullisuustekoihin mahdollistamalla sekä osallistumalla erilaisiin liikunnallisiin tapahtumiin ja tempauksiin. 
 • Tuemme henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla vuosittaiset liikunta- ja kulttuurisetelit. 
 • Kehitys- tai tavoitekeskustelut pidämme puolivuosittain. 
 • Pidämme huolta ergonomiasta ja seuraamme ergonomian toteutumista yhdessä työterveyshuollon kanssa.  
 • Työskentelytilamme ovat laadukkaat, modernit ja terveelliset – pidämme porukastamme hyvää huolta. 

Vastuu asukkaista

 • Suunnittelemme monimuotoisia ja yhteisöllisiä asuinalueita, joissa ei esiinny segregaatiota. 
 • Kunnioitamme asuinalueen kulttuuriperintöä. 
 • Kotimme ovat turvallisia ja terveellisiä asua. 
 • Kodeissamme asuminen perustuu omakustannushinnoitteluun eli Avaimen kodeissa asuminen on kohtuuhintaista ja laadukasta. 
 • Asukkaamme voivat vaikuttaa talojensa asioihin asukashallintomallin mukaisesti.  
 • Asumisoikeusasukkaillamme on laajat mahdollisuudet osallistua taloaan koskevien päätösten tekoon sekä vaikuttaa yhteisöllisyyden toteutumiseen. 
 • Toteutamme vuosittain erilaisia asukaskyselyjä, joiden pohjalta pystymme yhä lisäämään asukastyytyväisyyttä. 
 • Asukastyytyväisyyttä kysytään myös sisään- ja poismuuton yhteydessä.   
 • Tarjoamme avoimesti tietoa kohteistamme ja rakennushankkeistamme. 

Vastuu työmaista

 • Pidämme huolta työturvallisuudesta niin toimistolla kuin työmaalla.  
 • Seuraamme työtapaturmia työmailla säännöllisesti. TR-mittausindeksin tavoitetaso on 95 % ja putoamissuojausten tavoitetaso 100 %. 
 • Seuraamme työturvallisuuden toteutumista viikoittain riippumattomilla TR-mittauksilla. Toteumamme on 10–15 tapaturmaa/miljoona työtuntia. 
 • Läheltä piti -seurantaa teemme systemaattisesti. 
 • Tavoitteemme on Nollatapaturmatavoite.