Vastuullinen taloudenpito

Huolellisella suunnittelulla varmistamme, että kohteemme täyttävät vihreän rahoituksen ehdot.

Vastuullinen taloudenpito

Vihreä rahoitus

Huolellisella suunnittelulla varmistamme, että kohteemme täyttävät vihreän rahoituksen ehdot. Lisäämme asteittain vihreää rahoitusta ja luomme vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee vastuullisuustavoitteet rahoitusratkaisuihin. 

Verojalanjälki

Yritysvastuumme ulottuu myös verojalanjälkeen. Huolehdimme ihmisistä ja toimintamme vaikutuksista päivittäin. Olemme vastuullinen veronmaksaja, ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konsernimme liiketoimintaa ja yritysvastuuta. Kaikki konsernimme yhtiöt toimivat läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa veroasioissa. 

Harmaa talous

  • Tarkistamme kumppaneidemme tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisen ennen sopimuksen allekirjoittamista ja töiden aloittamista. Epäselvyyksien suhteen meillä on nollatoleranssi.  
  • Torjumme harmaata taloutta ja pidämme huolta vastuullisesta palvelu- ja hankintaketjusta.  
  • Vaadimme työmaillamme kaikilta työntekijöiltä näkyvillä olevat veronumerot. 
  • Kaikki toimittajamme ovat Vastuu group -palvelun piirissä.  

Rahoitusriskien hallinta

  • Kehitämme toimintaamme EU-taksonomian mukaisesti.
  • Hallitsemme korkoriskiä aktiivisesti. 
  • Varmistamme riittävän likviditeetin strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi.
  • Konsernin likviditeettiriskiä hallitaan tasapainottamalla lainasalkun maturiteettia, laajentamalla rahoituslähteitä ja mitoittamalla liiketoimintaa likvidien varojen mukaan. 

Hyväntekeväisyys

Lahjoitamme hyväntekeväisyyteen vuosittain 20 000 euroa. Henkilöstömme vastaa vuosittain hyväntekeväisyyskohteiden valinnasta, asiakkaat ja sidosryhmämme summan jakautumisesta näiden kesken.