Kestävän kehityksen periaatteet

Kannamme sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuun.

Kestävän kehityksen periaatteet

Avain Yhtiöt on yksi Suomen nopeimmin kasvavista asuntosijoitusyhtiöistä. Tuotamme pitkäjänteistä arvoa yritykselle, asukkaille, yhteistyökumppaneille, kunnille, kaupungeille, ympäristölle ja yhteiskunnalle ylläpitämällä korkeaa asukastyytyväisyyttä, varmistamalla toiminnan tehokkuuden sekä rakentamalla ja ylläpitämällä kustannustehokkaasti kiinteistöjä toiminta-alueillamme. 

Avain Yhtiöissä vastuullisuus on käytännön tekoja. Sitoudumme kestävään kehitykseen ja julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain. Kannamme huolta henkilöstöstämme, asukkaistamme ja ympäristöstä. Viestimme avoimesti onnistumisistamme ja kehityskohteistamme. 

Kestävä ajattelutapamme ulottuu yksittäisiä koteja ja niiden asukkaita pidemmälle. Suunnitellessamme, rakentaessamme ja ylläpitäessämme kestäviä ja elinkelpoisia koteja ja asuinalueita ratkaisemme myös yhteiskunnallisia haasteita, kuten asuntopulaa, kaupungistumista, ilmastonmuutosta, segregaation ehkäisyä sekä eri sukupolvien välistä yhteisöllisyyden vahvistamista asuinkortteleissamme. 

Vastuullisuustyötämme ohjaavat Avain Yhtiöiden strategia, vastuullisuusohjelma ja teemat, jotka ovat olennaisia strategiatyömme perusteella. Vastuullisuuden painopisteet ovat valikoituneet vuosien 2021–2026 strategiasta tulevien tavoitteiden mukaisesti. 

Neljä vastuullisuusteemaa

Toteutamme vastuullisuustavoitteitamme neljän teeman pohjalta:

  • Vastuullisuusteema 1: Vastuu vihreästä taloudesta
  • Vastuullisuusteema 2: Vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä
  • Vastuullisuusteema 3: Vastuu henkilöstöstä, asukkaista ja kestävistä kaupungeista
  • Vastuullisuusteema 4: Vastuu läpinäkyvästä viestinnästä ja raportoinnista

Strategiakauden aikana kytkemme tavoitteet yhä vahvemmin osaksi strategiaa ja arjen tekoja, jatkamme ilmastovastuun toteuttamista ja panostamme asumisterveyteen ja yhteisöllisyyteen. Asukkaat ovat tärkeä osa ekologista vastuullisuuttamme, ja pitkän tähtäimen tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. 

“Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.”