Yhteistyöelimen jäsenet on valittu

Eduskunta hyväksyi viime vuonna 2021 uuden asumisoikeuslain. Lain myötä asukasvalinta selkiytyy ja yksinkertaistuu ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa lisääntyvät. Laki tuo syyskuun alusta 2022 alkaen asumisoikeuteen mm. uuden yhteistyöelimen yhteisötason asioiden käsittelyyn. Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on asukkaiden talon omistajan välinen yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on antaa asukkaille aikaisempaa laajempi vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa yhteisötason asioissa ja siten lisätä myös asumisviihtyvyyttä.

Avain Asuntojen yhteistyöelimen vaaleissa jokainen asumisoikeuden haltija sai asettua ehdolle 8.-22.6.22 välisenä aikana. Äänestysaika oli 8.8.-21.8.22, jolloin jokainen rekisteröitynyt asumisoikeuden haltija sai äänestää yhtä ehdokasta asuntonsa äänestysalueella. Yhteistyöelimeen valittiin Eteläiseltä alueelta 13 edustajaa, Itä-Pohjoiselta neljä (4) edustajaa ja Keskiseltä viisi (5) edustajaa. Keskisellä alueella ehdokkaita oli vähemmän kuin edustajien paikkoja.

Yhteistyöelimen ensimmäinen kehitysseminaari järjestettiin Lahdessa la 24.- su 25.9.22. Kokouksessa valittiin yhteistyöelimen puheenjohtaja ja edustaja valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan.

Keskisen alueen edustajat:

Kari Kuronen, Lahti

Luka Lindqvist, Muurame

Saija Luontama, Jyväskylä

Mikael Novaky, Lahti

Raimo Salovuori, Lahti

Itä-Pohjoisen alueen edustajat:

Eikka Urpilainen, Joensuu

Marja Mölsä, Joensuu

Markku Lainas, Oulu

Paula Suorsa-Varrio, Oulu

Eteläisen alueen edustajat:

Ulla Artte, Helsinki

Patrik Eskelinen, Espoo 

Anne-Kristiina Hyvättinen, Espoo

Tarja Kesä-Heino, Helsinki

Helena Niemelä, Vantaa

Taru Nokkala, Kerava

Hanna-Mari Nurmela, Tuusula

Kari Pauloaho, Porvoo

Stefan Rehnström, Porvoo

Risto Säynäväjärvi, Sipoo

Sirkka Taivainen, Hyvinkää

Anneli Vanamo, Helsinki

Virpi Ylönen, Kirkkonummi

Kiitos ehdokkaaksi osallistujille ja onnea kaikille edustajiksi valituille!

Yhteistyöelimen toiminnasta vastaa Avaimella

Marjo Paulin

asiakkuuspäällikkö

Mikä on yhteistyöelin?

Asukashallinnon tarkoituksena on antaa asumisoikeuden haltijoille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Tältä sivulta löydät yhteistyöelimen tärkeimmät tehtävät.

ARA:n asukashallinnon opas

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA on julkaissut oppaan asukashallinnon järjestämisestä. Voit katsoa lisätietoja oppaasta