Yhteistyöelimen vaalit 2023

Kiinnostaako sinua yhtiötason vaikuttaminen? Lähde mukaan yhteistyöelimen edustajaksi!

Asumisoikeuslain mukaisesti Avain Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelimeen valitaan aluevaaleilla uudet edustajat kaksivuotiselle kaudelle (1.1.2024-31.12.2025). Uudelle kaudelle valitaan 12 edustajaa.
Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy Avain Asumisoikeus Oy:n yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien noin kolmensadan asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on talojen omistajan asukkaiden välinen yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Yhteistyöelin voi antaa myös suosituksia sellaisissa asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole päätösvaltaa.

Avain Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelimen vaalit käynnistyvät ehdokkaaksi ja äänestäjäksi rekisteröitymisellä 16.-29.10.2023. Ehdokkaat julkaistaan ja äänestys alkaa alueellisissa vaalien aloitustilaisuuksista, jotka järjestetään Teams-tilaisuutena. Äänestysaika on 7.11.-3.12.2023. Vaalitulos julkaistaan tällä sivulla 4.12.2023.

Vaalien aloitustilaisuudet, Teams -yhteydellä:

Itä-Pohjoinen ti 7.11. alkaen klo 18.00
Keskinen alue ke 8.11. alkaen klo 18.00
Eteläinen alue to 9.11. alkaen klo 18.00

Tervetuloa mukaan! Arvomme jokaisessa Teams- aluevaalitilaisuudessa osallistujien kesken 100 € lahjakortin päivittäistavarakauppaan.

Lisää tietoa yhteistyöelimestä, äänestäjäksi ja ehdokkaaksi rekisteröitymisestä sekä vaalien aloitustilaisuudesta alla olevan Lisää tietoa vaaleista -linkin kautta.

Vaaliterveisin,

Marjo Paulin
asiakkuuspäällikkö
marjo.paulin@avainyhtiot.fi

Yhteistyöelimen vaalit 2023 käynnistyy!

Asukashallinnon tarkoituksena on antaa asumisoikeuden haltijoille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Tältä sivulta löydät yhteistyöelimen tärkeimmät tehtävät.

ARA:n asukashallinnon opas

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA on julkaissut oppaan asukashallinnon järjestämisestä. Voit katsoa lisätietoja oppaasta