Avaimen yhteistyöelimen vaalit 2022

Eduskunta hyväksyi viime vuonna 2021 uuden asumisoikeuslainsäädännön. Lain myötä asukasvalinta selkiytyy ja yksikertaistuu ja asukkaat saavat lisää oikeuksia. Laki tuo uuden yhteistyöelimen yhteisötason asioiden käsittelyyn. Se tarkastelee kaikkia Avain Asumisoikeuden noin kolmeasataa kohdetta kokonaisuutena. Nämä lakimuutokset tai vaalit eivät koske Avaimen vuokra-asukkaita. Yhteistyöelin on neuvotteleva yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Yhteistyöelin voi kuitenkin antaa suosituksia sellaisissa asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole päätösvaltaa.

Edustajia yhteistyöelimessä on yhteensä 25. Kausi on kaksivuotinen. Avaimella on kolme eri äänestysaluetta alueellisen edustavuuden turvaamiseksi. Kaikki yli 18-vuotiaat asumisoikeuden haltijat ovat vaalikelpoisia, eli saavat äänestää sekä asettua ehdokkaiksi. Ehdokasasettelu ja äänestäjien rekisteröityminen on päättynyt.

Katso ehdokkaasi ja äänestä elokuussa 8.8. -21.8.

Mikä on yhteistyöelin?

Asukashallinnon tarkoituksena on antaa asumisoikeuden haltijoille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Tältä sivulta löydät yhteistyöelimen tärkeimmät tehtävät.

ARA:n asukashallinnon opas

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA on julkaissut oppaan asukashallinnon järjestämisestä. Voit katsoa lisätietoja oppaasta