Avaimen yhteistyöelimen vaalit 2022

Vaikuta yhteistyöelimen vaaleissa

Eduskunta hyväksyi viime vuonna 2021 uuden asumisoikeuslainsäädännön. Lain myötä asukasvalinta selkiytyy ja yksikertaistuu ja asukkaat saavat lisää oikeuksia. Laki tuo uuden yhteistyöelimen yhteisötason asioiden käsittelyyn. Se tarkastelee kaikkia Avain Asumisoikeuden noin kolmeasataa kohdetta kokonaisuutena. Nämä lakimuutokset tai vaalit eivät koske Avaimen vuokra-asukkaita. Yhteistyöelin on neuvotteleva yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Yhteistyöelin voi kuitenkin antaa suosituksia sellaisissa asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole päätösvaltaa.

Edustajia yhteistyöelimessä on yhteensä 25. Kausi on kaksivuotinen. Avaimella on kolme eri äänestysaluetta alueellisen edustavuuden turvaamiseksi. Kaikki yli 18-vuotiaat asumisoikeuden haltijat ovat vaalikelpoisia, eli saavat äänestää sekä asettua ehdokkaiksi. Mikäli kiinnostuit vaikuttamisesta lähde ehdokkaaksi ja rekisteröidy äänestäjäksi! Ehdokkaiden esittelyt tulevat tälle sivulle ehdokasasettelun päättymisen jälkeen. Eli löydät ehdokkaasi tältä sivulta kesäkuun lopulla.

Äänestämällä voit voittaa vastikehyvitystä jopa 600 euron edestä!

Aloita vaikuttaminen rekisteröimällä itsesi äänestäjäksi. Jokaisen äänestäjäksi rekisteröityneen kesken arvotaan kolme kappaletta kahden viikon vastikkeetonta asumista, yksi jokaiselle äänestysalueelle. Äänestä niin voit voittaa vastikehyvitystä jopa 600 euron edestä! Näissä vaaleissa kannattaa äänestää. Voit myös ilmoittaa itsesi ehdokkaaksi alla olevasta linkistä. Klikkaa siis itsesi ehdokkaaksi ja äänestäjäksi.

Mikä on yhteistyöelin?

Asukashallinnon tarkoituksena on antaa asumisoikeuden haltijoille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Tältä sivulta löydät yhteistyöelimen tärkeimmät tehtävät.

ARA:n asukashallinnon opas

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA on julkaissut oppaan asukashallinnon järjestämisestä. Voit katsoa lisätietoja oppaasta