Asemakaava määrittelee rakentamisessa yllättäviäkin asioita

Mitä asemakaava tarkoittaa?

Rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa asemakaava on keskeisessä roolissa. Se määrittelee, miten tietty alue kaavoitetaan rakennuskäyttöön. Asemakaava ohjaa niin tonttien käyttötarkoitusta, rakennusten sijoittelua kuin liikenneverkkoakin. Me pidämme huolen siitä, että kaikki rakennusprojektimme noudattavat voimassa olevaa asemakaavaa, varmistaen näin asukkaidemme tulevan kodin sijainnin ja ympäristön laadun. Asemakaava ei ole pelkästään rakennusten paikkojen määrittelyä, vaan se sisältää myös tietoa esimerkiksi viheralueista, palveluista ja julkisista tiloista. Tämä kaikki vaikuttaa asumisen viihtyvyyteen ja alueen arvoon. Olemme sitoutuneet luomaan asuinalueita, jotka tukevat kestävää kehitystä ja tarjoavat asukkaille monipuolisen elinympäristön.

Rakentamisen yllättävät käänteet

Kun rakennushanke on käynnissä, asemakaava voi tuoda esiin yllättäviäkin seikkoja. Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet tai suojellut luontotyypit voivat asettaa erityisvaatimuksia rakentamiselle. Avain Asunnoilla otamme nämä seikat huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta voimme varmistaa sujuvan rakennusprosessin ja lopputuloksen, joka kunnioittaa ympäristöä ja paikallista kulttuuriperintöä. Yllätykset voivat olla myös positiivisia. Asemakaava saattaa mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja, kuten yhteisöllisiä piha-alueita tai uudenlaisia asumismuotoja. Me pyrimme hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, jotta voimme tarjota asukkaillemme enemmän kuin pelkän kodin – luomme yhteisöjä ja eläviä naapurustoja.

Asemakaavan merkitys asukkaille

Asemakaava vaikuttaa suoraan asukkaiden arkeen ja elämänlaatuun. Se määrittelee, kuinka paljon rakennetaan asuntoja, liiketiloja tai vaikkapa kouluja ja päiväkoteja. Hyvin suunniteltu asemakaava luo pohjan turvalliselle, viihtyisälle ja toimivalle asuinympäristölle. Siksi panostamme yhteistyöhön kuntien ja suunnittelijoiden kanssa, jotta voimme vaikuttaa asemakaavan sisältöön asukkaidemme parhaaksi. Kaava määrittelee myös liikenteen järjestelyt, viheralueiden sijoittelun ja palveluiden saatavuuden. Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat päivittäiseen elämään ja asumismukavuuteen. Me haluamme varmistaa, että asukkaamme saavat nauttia laadukkaasta ja huolettomasta asumisesta, jossa kaikki tarvittava on lähellä.

Asemakaavan vaikutus ympäristöön ja kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on yksi Avain Asuntojen perusarvoista, ja asemakaava on tärkeä työkalu tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kaava ohjaa rakentamista siten, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit säilyvät mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakennamme tiiviisti, mutta jätämme tilaa myös viheralueille ja luonnonsuojelualueille. Asemakaava edistää myös energiatehokkuutta ja vähäpäästöistä rakentamista. Me suunnittelemme ja toteutamme rakennushankkeita, jotka täyttävät tiukat ympäristöstandardit ja tarjoavat asukkaille terveellisen ja energiatehokkaan kodin. Näin olemme mukana luomassa kestävää tulevaisuutta ja parempaa elinympäristöä kaikille.

3 asiaa x asemakaavoituksesta

Asemakaavoitus prosessina Kaavoitus on usein pitkä viranomaisten valvoma prosessi. Asemakaava määrittelee kaupungin taajamien rakentamista, joten osapuolia ja huomioitavia on prosessin aikana paljon asukkaista autoilijoihin ja kunnanhallitukseen.
Asemakaavan määräykset Kaava määrittelee rakentamisen pääpiirteet, kuten julkisivumateriaalin ja sen värin, kattomuodon ja talon sijoittumisen tontilla sekä talon rakennusoikeuden ja kerrosten määrän. Se määrittelee myös teknisiä asioita, kuten asuntojen keskipinta-alan. Muita sen määrittämiä asioita ovat esimerkiksi autopaikkamäärä suhteessa asuntoihin ja mahdolliset vieraspaikat.
Kaavakehityksen tavoitteet Asemakaava suunni­tellaan aina asukkaiden ehdoilla, ja vaikutus­mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää. Uusilla asuin­alueilla rakentamisen tasapainoa haetaan liikenteen ja viihtyvyyden kanssa. Täydennys­rakentamisessa tasapaino löytyy jo olemassa olevan ympäristön ja uuden rakennettavan infrastruktuurin kanssa. Kaavoittajan, asukkaiden ja rakentajan tavoite on sama: kehittää asuin­alueesta viihtyisä ja toimiva palveluineen.
Edellinen
Asuntoja kasvualueille: Tuusula Hyrylä
Seuraava
Avain Yhtiöille voitollinen vuosi 2023