Asukastutkimuksen merkityksellisyyden kehä

Jokaisen organisaation tulisi toimialasta tai koosta riippumatta olla loputtoman kiinnostunut asiakkaidensa tyytyväisyydestä, kuunnella heidän näkemyksiään, mielipiteitään, toiveitaan ja sitoutua kehittämään toimintaa yhdessä. Avain Asunnoilla tämä toteutuu esimerkillisen hyvin. Vuosi vuodelta tavoitteet asukastyytyväisyydelle asetetaan korkealla ja nämä halutaan myös saavuttaa.

Tutkimukset ovat yksi keino mitata tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Avaimella erilaisia tutkimuksia on tehty vuosittain ja näistä näkyy selvästi, miten palautteen perusteella tehdyillä toimenpiteillä on ollut aitoa vaikutusta. Avain Asunnot haluaa systemaattisesti kuulla asiakkaitaan ja kehittää asumismukavuutta ja tämä myös näkyy: asukastyytyväisyys on kasvanut vuosi vuodelta.

Olen saanut tehdä yhteistyötä Avain Asuntojen kanssa jo vuodesta 2016. Paitsi että vuodet ovat olleet täynnä ihania ihmisiä ja kohtaamisia, olen päässyt näkemään, miten Avain Asunnoilla on kokonaisvaltaisesti tehty töitä asukastyytyväisyyden eteen ja kehitetty asioita asukkailta saadun palautteen perusteella. Tutkimusammattilaisen näkökulmasta organisaatioiden onkin keskeistä ymmärtää, että tiedolla on merkitystä vasta, kun se johtaa toimintaan.

Esimerkiksi isännöinnin ja huollon toiminta on otettu yhdeksi keskeiseksi kehityspisteeksi asukastutkimuksesta saadun palautteen seurauksena, koska sen toimivuudella on iso vaikutus asumisen hyvään arkeen. Jotta löydetään kiinteistökohtaiset kehityspisteet ja saadaan tehtyä niiden pohjalta asukkaiden tarpeita vastaavat toimintasuunnitelmat, on syksystä 2019 saakka toteutettu erillinen isännöinnin, huollon ja piha-alueiden asukaskysely. Sähköinen kysely lähetetään kaikille Avain Asuntojen asukkaille ja sen avulla on mahdollisuus kertoa toiveensa asioiden kehittämisestä.

Asukkaiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä Avaimen kanssa on keskeistä, jotta puhutaan samaa kieltä ja löydetään oikeat sekä hyvinvointia tukevat asiat, joihin tarttua. Kannustankin kaikkia vastaamaan myös jatkossa aktiivisesti tutkimuksiin ja antamaan palautetta, sekä positiivista että negatiivista. Vuorovaikutus ja yhteinen tahtotila ovat avain onnistumiseen.

Vaikuttavuuden näkeminen vuosittain parantuneiden tutkimustulosten kautta on myös itselleni todella palkitsevaa, koska se on aitoa kehittämistä, jossa saan olla mukana. Vuosien yhteistyö Avain Asuntojen kanssa on yksi hienoimmista kokemuksista omalla urallani. Erityistä tästä tekee se, että samalla kun asumispalveluiden kehittämistä ajatellaan yrityksen strategisten tavoitteiden näkökulmasta, on minulla ollut mahdollisuus kuulla asukkaiden ääntä suoraan.

Olen päässyt kertomaan tutkimustuloksista suoraan asukkaille vuosittain erilaisissa asukasseminaareissa ja samalla keskustelemaan eri tarpeista mieleen jäävissä kohtaamisissa. On mahtavaa saada kasvot tutkimusten vastaajille ja samalla yhdessä hahmottaa syvemmin, mistä tyytyväisyys muodostuu. Tämä lisää jokaisella kerralla omaa ymmärrystäni siitä, mikä asukkaille on tärkeää ja näin voidaan kehittää myös tutkimusta ja sen mittareita entistä vaikuttavampaan suuntaa. Nämä ovat ehdottomasti olleen vuoden mukavimpia työpäiviä ja toivon, että näemme myös jatkossa samoissa merkeissä!

Isot kiitokset kaikille sekä itseni että Innolinkin puolesta rehellisestä ja avoimesta palautteesta. Kehitetään jatkossakin yhdessä parasta asumista!

Vieraskynä-tekstin Avaimen blogiin kirjoitti Innolinkin asiakaspäällikkö Katja Helkala. Innolink on Avain Asuntojen yhteistyökumppani, joka on ollut mukana toteuttamassa useita Avaimen asukastutkimuksia.

Edellinen
Etsimme asiakkuus- ja viestintäpäällikköä
Seuraava
Avain&koti 2/2021 on ilmestynyt