Asukastutkimus toi esiin onnistumiset ja kehittämiskohteet

Avain Asunnot teetti elokuussa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä piha-alueisiin, isännöintiin sekä huollon palveluihin. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna yhteistyössä Innolinkin kanssa ja se perustuu 1 777 vastaukseen. Kun tutkimustulosta verrataan viime vuonna tehtyyn samanlaiseen tutkimukseen, on asukkaiden tyytyväisyys noussut läpileikkaavasti kaikilla mittareilla. Muun muassa onnistumisarvioiden keskiarvo on parantunut kokonaisuudessaan selvästi ollen tänä vuonna 3,4 (v. 2019 arvosana oli 3,1, asteikolla 1-5).

Isännöinnin ja huollon toiminnan koettiin parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Tyytyväisyys kaikkiin tutkimuksessa esitettyihin tekijöihin on parantunut viime vuoden tulokseen verrattuna. Parhaiten onnistuneiksi tekijöiksi arvioitiin huollon tavoitettavuus sekä nopeus vikatilanteiden korjaamisessa.

Heikoimmiksi tekijöiksi tutkimuksessa muodostuivat seuraavat tekijät: tiedottaminen korjausten etenemiseen liittyen 3,1, isännöitsijän tehokkuus asioiden hoidossa 3,2 (2019: 3,0), asunnon ja asuintalon takuuajan korjaustyöt 3,2 sekä isännöitsijän tavoitettavuus (2019:3,1). Tutkimus antaa hyvät lähtökohdat ja vinkit toiminnan parantamiselle. Kehittämistä vaativissa kohdissa ollaan jo matkalla oikeaan suuntaan, mutta tekemistä vielä riittää.

Huollon ja isännöinnin toiminnalla sekä viihtyisillä piha-alueilla on suuri merkitys asukkaiden arkeen ja niiden kehittäminen on ollut Avain Asunnoilla vahvassa keskiössä. Erityisen ilahtuneita Avaimella oltiin siitä, että edellisen tutkimuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet on tutkimuksen mukaan huomattu ja näillä on ollut positiivinen vaikutus asumismukavuuteen. ”Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Jatkamme samalla linjalla myös jatkossa, sillä tavoitteenamme on olla Suomen paras laatu- ja asiakaslähtöinen asumispalveluiden tuottaja,” kertoo kiinteistöjohtaja Jan Bertills.

Edellinen
Jyväskylän Avain Asuntomyynti muuttaa 29.-30.9.
Seuraava
Sähkö- ja hybridiauton lataaminen Avaimella nyt ja tulevaisuudessa