Asumisoikeus on ja pysyy edelleen turvallisena ja kohtuuhintaisena asumismuotona

Pääministeri Orpon hallitus on jo kuluneen talven aikana linjannut, ettei uusien asumisoikeuskohteiden tukemista jatketa enää vuoden 2025 jälkeen. Nyt ARAssa olevat ja jo tukemispäätöksen saaneet kohteet rakennetaan asumisoikeusasuntoina ihan normaalisti, mutta uusia päätöksiä ei enää tehdä. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että asumisoikeuskohteiden korjausten avustamista jatketaan, eli asumisoikeusasuntoja perusparannetaan jatkossakin ihan normaalisti, kuten tähänkin saakka on tehty.

YLEn asumisoikeutta koskeva uutinen 29.4.2024 on herättänyt joitakin huolestuneita kysymyksiä asukkailtamme aiheen tiimoilta. Kuitenkin ainoa päätös asumisoikeutta koskien on tehty uudiskohteiden valtiontuen loppumisesta, eikä tällä päätöksellä ole suoria vaikutuksia asukkaiden tai asumisoikeuden hakijoiden asemaan tai ehtoihin. Tämän päätöksen seurauksena asumisoikeusasuntojen uudisrakentaminen ei jatku enää 2025 jälkeen, mutta Suomessa olemassa olevat 56 600 asumisoikeusasuntoa jatkaa edelleen ihmisten koteina ihan niin kuin tähänkin asti. Rakentamisen aloittamista odottaa vielä noin 4 000 uutta päätöksen jo saanutta uudisasuntoa, jotka rakentuvat ja valmistuvat vielä seuraavien vuosien aikana loppuun. Asumisoikeusasuntoja myös perusparannetaan edelleen ihan normaalisti. 

“Nyt ei siis ole päätetty mitään uutta, tuo uudiskohteiden lopettamispäätös vaan julkaistiin nyt YLEn toimesta vähän viiveellä ja ehkä hiukan raflaavalla tavalla. Ymmärrettävästi uutinen saattaa herättää huolta asukkaissamme tai hakijoissamme. Toisin kuin Ylen uutisesta saattaa ymmärtää, Asumisoikeus on edelleen haluttu ja kohtuuhintainen asumismuoto ja varmasti myös pysyy sellaisena.”, kertoo Avain Asuntojen myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta. Asumisoikeuden tasausjärjestelmästä johtuen yksittäisen kohteen rahoituskustannuksia on mahdollista jakaa kaikkien omistajayhteisön omistamien asuntojen kesken, joka taas mahdollistaa sen, että yksittäisen kohteen vastikkeet pysyvät kohtuullisina alueen vastaaviin vuokra-asuntoihin verrattuna. “Uudiskohteiden loppumisella voi olla pienillä ja paikallisilla toimijoilla ajankohdasta riippuen vastikkeita nostavakin vaikutus riippuen takapainotteisten korkotukilainojen ajallisesta jaksottumisesta, mutta tasausjärjestelmän ja ison asuntokannan johdosta meillä isoilla ja valtakunnallisilla toimijoilla ei ole samanlaista vaikutusta yksittäisten asuntojen vastikkeisiin”, selventää Kiviranta.

Pääministeri Orpon johtama hallitus on kiinnittänyt huomiota valtion takausvastuuseen ja ARAn hallinnoiman Valtion Asuntorahaston riittävyyteen tulevaisuudessa. Päätöksen lakkauttaa uusien asumisoikeusasuntojen rahoituksen tukemisen voi ymmärtää sitä kautta, vaikka asumisoikeuteen kohdistuva valtion korkotuki onkin vain noin kymmenesosa Valtion Asuntorahaston vuosittaisesta korkotuen määrästä. Avain Asunnot kantaa huolta lähinnä pitkäjänteisen asuntopolitiikan puolesta maassamme. 

“Asumisoikeusasukkaat voivat asua turvallisin mielin, heihin ei kohdistu välittömiä vaikutuksia uudiskohteita koskevasta linjauksesta johtuen. Myöskään asumisoikeusasunnoissa jo asuvien sopimuksiin tai ehtoihin linjaus ei vaikuta.” muistuttaa Kiviranta. 

Asumisoikeuskoti on ja pysyy edelleen kohtuuhintaisena vuokra- ja omistusasumisen välimuotona, jossa yhdistyvät joustavuus ja riskittömyys. Suomessa on lähes 57 000 asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yhteensä yli 100 000 ihmistä. Avain Asumisoikeus on Suomen kolmanneksi suurin asumisoikeusasuntojen omistaja.

Avain Asunnot on kotimainen asumispalvelujen tuottaja. Meillä on noin 12 000 vuokra-, asumisoikeus- ja palvelukotiasuntoa ja lisäksi rakennamme omistusasuntoja. Rakennutamme vuosittain noin 1 000 asuntoa keskeisille kasvualueille Suomessa. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista kaupunkilaisille, jotka arvostavat laatua ja ekologisuutta. Uskomme että viihtyisät kodit tuovat tyytyväisiä asukkaita.www.avainasunnot.fi

Edellinen
Sähköautoilu ja asuminen 
Seuraava
Asuntojen siivous tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti