Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvaa ja lakikin uudistuu

Asumisoikeusasuntoja haetaan tällä hetkellä enemmän kuin ennen. ARAn markkinaselvityksen mukaan kysyntä on kasvanut erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa myös asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat huomattavasti markkinavuokria edullisempia. Uusia asuntoja valmistui viime vuonna 1 600, mutta kysyntää olisi jopa tuplalle tästä. Myös paljon parjattu asumisoikeuslaki uudistuu selkeyttäen asukasvalintaa ja tuoden huomattavia parannuksia nyt jo 30 vuotta vanhaan lakiin. Korkean asukastyytyväisyyden asumisoikeusasukkaiden joukossa odotetaan pysyvän jatkossakin korkealla.

Asumisoikeusasukkaat ovat jo pitkän aikaa olleet asukastutkimusten mukaan tyytyväisiä asumismuotoonsa. Asumisoikeuteen kietoutuu monia asunnon etsijälle ja asukkaalle tärkeitä asioita, jonka takia se on koettu hyväksi niin väliaikaisena kuin pysyvänä asumismuotona. Korkean asukastyytyväisyyden osoittaa todeksi myös huomattavan vähäinen asukasvaihtuvuus, joka on viimeisten vuosien aikana laskenut edelleen ja on nyt alle 17 %.

Kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvaa isoissa kaupungeissa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisi marraskuussa tuoreen asuntomarkkinakatsauksen, joka osoitti todeksi sen, mikä oli nähtävissä jo alkuvuodesta. Asumisoikeusasuntojen kysyntä on kasvanut merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna ja hakemuksia tehdään tällä hetkellä paikoin jopa puolet enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samalla käyttöasteet ovat nousseet ja erityisesti uudiskohteet kiinnostavat.

Jos aikaisemmin asumisoikeusasunnon ovat kokeneet omakseen eläkeläiset, nyt perheasunnot ovat olleet kysytyimpien asuntotyyppien joukossa. Edelleen yhä useampi ensiasuntoaan havitteleva on kääntynyt asumisoikeusasunnon puoleen, kun pienten omistusasuntojen hinnat ovat karanneet entistä kauemmaksi ulottumattomiin. Uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen on lisääntynyt, mutta kysyntää olisi huomattavasti suuremmalle määrälle erityisesti kasvukeskuksissa ja isoissa kaupungeissa.

Asumisoikeusasuntojen kysynnän kasvu ei ole ihme, sillä ARAn markkinaselvityksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 43 % omakustannusperiaatteella toimivia asumisoikeusasuntoja kalliimpia. Pelkästään Helsingissä ero on 51 % asumisoikeuden hyväksi. Myös muissa isoissa kaupungeissa ero on merkittävä: Tampereella, Turussa ja Oulussa asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat 23 % edullisempia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Muissa suurissa kaupungeissa eroa on 14–19 %. Ajoittain toki kuulee, että asumiskulut saisivat olla vieläkin pienempiä. Asumisoikeusasuntojen omakustannusperiaate ja isojen asumisoikeustoimijoiden ammattimainen kiinteistönhoito varmistavat sen, että asumisoikeusasuntojen kohtuuhintaisuus toteutuu käytännössä hyvin.

Asumisoikeus on turvallinen asumismuoto myös tulevaisuudessa

Asumisoikeuslaki on uudistumassa. Sanna Marinin hallitus hyväksyi lokakuussa esityksen uudesta asumisoikeuslaista ja se siirtyi nyt eduskuntaan käsiteltäväksi. Uudessa lakiesityksessä on monta tarpeellista uudistusta, joilla varmistetaan asumisoikeusasuntojen kohtuuhintaisuus myös jatkossa, selkeytetään asukasvalintaa ja vahvistetaan asukasdemokratiaa. On helppo jo nyt todeta, että asumisoikeudesta tulee uuden lain myötä entistä vahvempi vaihtoehto vuokra- ja omistusasumisen rinnalle.

Asumisoikeusmaksuna maksettava 15 % summa asunnon hinnasta on turvallinen sijoitus asuntoon ja sen saa jatkossakin indeksitarkistettuna takaisin aina luovutusajan jälkeen. Kohdekohtaiset perusparannukset ja muut yllättävät kulut eivät rasita asukkaita jatkossakaan, sillä tällaiset kuluerät tasataan yhteisön talojen kesken. Asukasdemokratia vahvistuisi uuden lain myötä ja asukkaat saisivat aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia valvoa kustannusten läpinäkyvyyttä. Lisäksi yhteistyö talon omistajan kanssa tiivistyisi.

Uuden lakiesityksen myötä myös asumisoikeusasuntojen hakuprosessi tulisi muuttumaan. Asunnon hakijan kannalta uusi laki ei tuo nopeaa muutosta asunnon hakemiseen, sillä asukasvalintaa koskevat säännökset astuisivat voimaan vasta vuoden 2023 alusta alkaen. Siihen asti asunnon hakija hakee edelleen asumisoikeuden järjestysnumeroa kunnalta kuten ennenkin ja vanhoille numeroille tulee olemaan siirtymäaika vuoden 2023 elokuulle saakka. Lakiesityksen mukaan vanhat järjestysnumerot lakkaisivat elokuussa 2023 ja uusia valtakunnallisia, kahden vuoden määräaikaisia numeroita haettaisiin ARAsta. Lakiuudistuksen myötä elokuun 2023 jälkeen vanhalla asukkaalla olisi etuosto-oikeus samasta taloyhtiöstä vapautuviin asumisoikeusasuntoihin, jolloin asunnon vaihto oman taloyhtiön sisällä kävisi nykyistä helpommin.

Jos olet etsimässä asuntoa, suosittelen tutustumaan asumisoikeuteen ennakkoluulottomasti. Se on kohtuuhintaista ja turvallista, etkä menetä isoja summia, vaikka joutuisitkin luopumaan asunnosta yllättäen. Asumisoikeus voi mahdollistaa asumisen myös sellaisilla sijainneilla, joihin ei muuten olisi taloudellisesti mahdollisuutta päästä. Kannattaa siis ottaa selvää ja tutkia markkinaa! Tutustu asumisoikeuteen ja Avain asuntoihin.

Elias Kiviranta, myynti- ja markkinointijohtaja, Avain Asunnot

Edellinen
Avain Yhtiöt siirtyy käyttämään maalämpöä uudistuotannossaan
Seuraava
Vuoden Rakennusmestari on Petri Pennanen