Avaimen rakenteilla oleva asumisoikeuskohde Tuusulan Puistometsäntie 2 A ja B. Hallituksen ohjelmassa estetään uusien kohteiden rakentaminen.

Avain-asukkaiden Yhteistyöelin on tyrmistynyt hallituksen linjauksista

Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaiden Yhteistyöelin YTE on 10.9. pitämässään kokouksessa käynyt keskustelun maan hallituksen ohjelmassaan tekemästä linjauksesta lopettaa ASO-asuntojen uustuotannon korkotukirahoituksen. Keskusteluissamme tuli ilmi suuri tyrmistys hallituksen linjauksesta ja etenkin sen kestämättömistä perusteista.

Hallituksen tavoite lopettaa ASO-uudisrakentaminen on vääränlaista asuntopolitiikkaa. ASO-asunnot ovat alusta asti olleet suosittu asumismuoto (käyttöaste lähes 98 %). Tämä tuo puhtaan vuokra-asumisen ja omistusasumisen väliin kohtuullisella pääomalla turvatun asumisen. ASO-rakentaminen on osaltaan ollut luomassa ja ylläpitämässä Suomen rakennusteollisuutta. Suhdanteiden hidastaessa muuta rakentamista, se osaltaan ylläpitäisi työllisyyttä uudistuotannon kautta. Puhtaasti keskittyminen olemassa olevan rakennuskannan perusparannuksiin ei työllisyyttä rakennusteollisuudessa juuri paranna. Perusparannushankkeet ylläpitävät osaltaan asukasturvallisuutta ja olemassa olevan kiinteistökannan arvoa.

Viimeaikaisten omistusasuntojen arvon alenemisen vuoksi on todennettu, että puhdas omistusasuminen voi olla osasyynä työn kohtaanto-ongelmaan. Kun omistusasuntoa ei pystytä myymään, se tehokkaasti estää halun muuttaa tarjotun työn mukaan toiselle paikkakunnalle. ASO-asumisen hyötynä on, että järjestelmän sisällä voi pienellä muutoksella ja kululla, ilman oman pääoman menetystä tai arvon alennusta, päästä muuttamaan sinne, missä työtä on tarjolla omalle osaamiselle.

Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaiden yhteistyöelin toivoo, että hallitus tarkistaa linjaustaan ASO-uudisrakentamisen suhteen ja antaa tukevan mahdollisuuden tälle asumismuodolle kehittyä edelleen osana suomalaisten asumismuotoa.

Helsingissä 10.9.2023

Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaiden Yhteistyöelimen puolesta

Lisätietoja:

Raimo Salovuori

puheenjohtaja

raiskis@hotmail.com,

040-5698494

Edellinen
Avain Asunnoille valmistui 71 uutta asumisoikeuskotia Kuopioon
Seuraava
Avain Yhtiöt jakautuu kahdeksi yhtiöksi, operatiivinen toiminta jatkuu ennallaan