Avain Asumisoikeus Oy:n uusi yhteistyöelin kokoontui ensimmäistä kertaa

Avain Asumisoikeus Oy:n uuden yhteistyöelimen kaksivuotinen kausi on nyt saatu käyntiin. Yhteistyöelin on talojen omistajan ja asukkaiden välinen yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin toimii ikään kuin asukkaiden äänenä. 

Avain Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelimen vaalit saatiin päätökseen ja uusi yhteistyöelin kokoontui ensimmäistä kertaa 20.1-21.1.2024 uudella kokoonpanollaan luoden pohjan uudelle yhteistyölle ja tulevalle kaudelle. Avaimella on vahva kokemus jo yhdestä puolitoista vuotta kestäneestä kaudesta, ja tulevalla kaksi vuotta kestävällä kaudella lähdetään luomaan uutta kautta uudella suunnitelmallisemmalla tavalla yhdessä yhteistyöelimen kanssa. Uudessa yhteistyöelimessä noin puolet on vanhoja jäseniä edelliskaudelta, mutta mukana on myös uusia jäseniä.

  • Meillä on nyt aktiivinen kahdentoista hengen ryhmä, joka toimii asukkaiden äänenä. Seuraavan kahden vuoden aikana heillä on mahdollisuus nostaa esiin asukkaille tärkeitä asioita, joita haluavat lähteä ajamaan eteenpäin. Heillä on oikeus tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yhteisötason asukashallintoon liittyvistä asioista, kertoo Avain Asuntojen asiakkuuspäällikkö Marjo Paulin.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen

Tammikuussa järjestetty kehitysseminaari oli uuden yhteistyöelimen ensimmäinen yhteinen kokoontuminen, jonka tarkoituksena oli perehdyttää yhteistyöelimen jäsenet heidän rooliinsa ja Avaimen toimintaan. Kehitysseminaari tarjosi yhteistyöelimen jäsenille arvokasta tietoa ja ymmärrystä siitä, miten yhteistyö onnistuu entistä tehokkaammin ja kuinka YTE:n toimintaa lähdetään viemään eteenpäin.

Kehitysseminaarissa oli mukana Avaimen henkilöstöä ja uudelle yhteistyöelimelle käytiin läpi mm. yleisesti Avaimen ajankohtaisia asioita, asumisoikeuslakia sekä YTE:n vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi yhteistyöelimen jäsenet pääsivät viikonlopun aikana tutustumaan Avain Yhtiön Tuusulan kohteisiin ja kuulemaan minkälaista uudisrakentaminen on sekä kuinka perusparannushankkeet Avaimella etenee.

Ajankohtaisissa asioissa korostui etenkin yhteistyön tärkeys isännöinnin kanssa. 

  • Isännöinti on vuoden alussa vaihtunut suurimmassa osassa kohteita, joten on tärkeää, että yhteistyöelin tukee toimintaa ja uudet isännöitsijät pääsevät hyvin alkuun. Isännöitsijät vastaavat kuitenkin koko talosta ja ovat asukkaita lähimpänä oleva kumppani, toteaa Marjo Paulin. 

Toisena teemana esille nousi myös asukasviestintä ja sen kehittäminen. Perinteisten Avain & Koti -lehden ja uutiskirjeiden lisäksi Avaimelle on saatu käyttöön uusi Kotiavain-asukassovellus, jota kautta isännöinti ja Avain tiedottaa asukkaita ajankohtaisista asioista. Asukassovelluksen kautta voidaan tiedottaa myös YTE:n toiminnasta asukkaille.

Yhteistyöelin pitää ensimmäisen oman kokouksensa maaliskuussa, jossa he linjaavat tulevalla kaudella käytäviä asioita ja mitä asioita he lähtevät ajamaan eteenpäin.

Uudet henkilövalinnat

Kehitysseminaarin päätti ensimmäinen virallinen kokous, jonka aikana nimitettiin YTE:n uudet henkilövalinnat. Yhteistyöelimen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salovuori ja varapuheenjohtajaksi Auli Sesay. Salovuori toimii myös valtakunnallisen neuvottelukunnan asukasedustajana. Valtakunnallisen neuvottelukunnan asukasedustajan varajäsenenä toimii Antti Iiskola. Yhteistyöelimen valvojaksi valittiin Artturi Kojonen.

Yhteistyöelimen tärkeys

Avain Asumisoikeus Oy panostaa yhteistyöhön ja asukasosallistumiseen. Tavoitteena on pyrkiä luomaan avoin ja vuorovaikutteinen ympäristö, missä asukkaiden ääni kuullaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa asumiseen liittyviin päätöksiin. Yhteistyöelimen rooli on keskeinen yhteisön kehittämisessä, ja yhteistyöllä on mahdollista luoda kaikille entistä parempi asumisympäristö.

Vuoden 2023 lopulla pidetyissä vaaleissa yhteistyöelimeen valittiin eteläiseltä alueelta kuusi (6) edustajaa, itä-pohjoiselta kaksi (2) edustajaa ja keskiseltä neljä (4) edustajaa.

Keskisen alueen edustajat:

Kaistinen Juha, Muurame
Salovuori Raimo, Lahti
Sesay Auli, Jyväskylä
Tolonen Minna, Jyväskylä

Itä-Pohjoisen alueen edustajat:

Eikka Urpilainen, Joensuu
Marja Mölsä, Joensuu

Eteläisen alueen edustajat:

Iiskola Antti, Jokela
Kesä-Heino Tarja, Helsinki
Kojonen Artturi, Helsinki
Nokkala Taru, Kerava
Pauloaho Kari, Porvoo
Vanamo Anneli, Helsinki

Asukkaat ja asukastoimikunnat voivat ottaa yhteyttä suoraan yhteistyöelimeen: yhteistyoelin@avainasunnot.fi

Edellinen
Kaarinan Jalostusasemankatu 1 sai uudet asukkaat
Seuraava
Avain Asuntojen Helsingin Hitas-kohde sai uudet asukkaat