Avain Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelimen jäsenet on nyt valittu

Eduskunta hyväksyi viime vuonna 2021 uuden asumisoikeuslain. Lain myötä asukasvalinta selkiytyy ja yksinkertaistuu ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa lisääntyvät. Laki tuo syyskuun alusta 2022 alkaen asumisoikeuteen mm. uuden yhteistyöelimen yhteisötason asioiden käsittelyyn. Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on asukkaiden talon omistajan välinen yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on antaa asukkaille aikaisempaa laajempi vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa yhteisötason asioissa ja siten lisätä myös asumisviihtyvyyttä.

Avain Asuntojen yhteistyöelimen vaaleissa jokainen asumisoikeuden haltija sai asettua ehdolle 8.-22.6. välisenä aikana. Äänestysaika oli 8.8.-21.8., jolloin jokainen rekisteröitynyt asumisoikeuden haltija sai äänestää yhtä ehdokasta asuntonsa äänestysalueella. Yhteistyöelimeen valittiin Eteläiseltä alueelta 13 edustajaa, Itä-Pohjoiselta neljä (4) edustajaa ja Keskiseltä viisi (5) edustajaa. Keskisellä alueella ehdokkaita oli vähemmän kuin edustajien paikkoja. Tutustu tästä Avaimen yhteistyöelimen jäseniin.

Yhteistyöelimen ensimmäinen kehitysseminaari järjestetään Lahdessa la 24.- su 25.9.22. Kokouksessa valitaan yhteistyöelimen puheenjohtaja ja edustaja valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan.

Kiitos ehdokkaaksi osallistujille ja onnea kaikille edustajiksi valituille!

Marjo Paulin

asiakkuuspäällikkö

p. 040 525 6550

Edellinen
Verkkosaaren Hitas-kohde oli menestys
Seuraava
Avain Asunnot osti tontin Silvolassa