Avain Asuntojen asiakkuuspäälliköksi on valittu Marjo Paulin

Avain Asuntojen asiakkuuspäälliköksi valittiin 9. toukokuuta Marjo Paulin. Hän tarttuu uuteen tehtävään innolla ja odottavaisilla mielin.

Paulin on työskennellyt Avain Asunnoilla myynti- ja asiakaspalvelukoordinaattorina kolmen vuoden ajan. Työstä saatu kokemus auttaa ymmärtämään asukkaiden erilaisia tilanteita. Usealle asukkaalle hän saatankin olla tuttu kontakti Avaimen asiakaspalvelussa esimerkiksi asumisoikeuden luovutus- ja siirtoasioissa.

– Asiakkuuspäällikön tehtäviin kuuluu asukashallintotoiminnan kehittäminen asukaslähtöisesti. Uusi asukashallintolaki velvoittaa meitä toimimaan tietyllä mallilla, mutta olen myös kuullut asukkaiden huolia ja toiveita mitä he haluaisivat ja minkä pitäisi olla paremmin, Paulin kertoo lähtökohdistaan kehittämiseen.

Paulin on toiminut aiemmin muun muassa Clas Olsonin asiakaspalvelupäällikkönä, jossa hänellä on ollut vastuu asiakaspalvelukonseptin kehittämisestä ja jalkauttamisesta.

– Nyt tavoitteena on viedä ja kehittää toimintamalleja yhdessä isännöitsijöiden kanssa sekä saada myös asukkaat ja Avaimen henkilöstö mukaan, Paulin avaa.

Paulinin keskeisenä tavoitteena on myös asukastyytyväisyyden lisääminen. Jatkossakin asukastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja tarvittavia toimenpiteitä tehdään tulosten perusteella.

– Ilman asukkaita ei voi kehittää asukashallintotoimintaa. Olen kuuntelemassa ja kannustamassa heitä mukaan kohdekohtaiseen asukastoimikuntaan sekä edustajiksi syksyllä muodostettavaan uuteen yhteistyöelimeen, Paulin painottaa. Hän haluaa varmistaa, että uuden asumisoikeuslain mukainen asukkaiden osallistuvuus lisääntyisi.

Avain Asunnoilla työskentely on Paulinille mielekästä. Hänen mielestään pienemmässä ja tiiviimmässä yhtiössä asiat tehdään dynaamisemmin ja yksittäiset uudistusajatukset tulevat paremmin kuulluksi. Myös asiakkailta saatu palaute pääsee helpommin eteenpäin.

– Me ollaan kasvettu tässä kolmen vuoden aikana ja muutettu tarvittaessa ketterästi meidän toimintamalleja. Meidän vahvuus on matala kynnys vaikuttaa ja muuttaa asioita niin, että meillä asukkaat viihtyvät, Paulin tiivistää.

Lisätietoja

Marjo Paulin

040-5256550

Avain Yhtiöt on yksi nopeimmin kasvavista asuntosijoitusyhtiöistä ja suurimmista kotimaisista investoijista Suomessa. Rakennamme kestäviä kaupunkeja ja tarjoamme vastuullista asumista kaupunkilaisille, jotka arvostavat laatua, ekologisuutta ja vaivattomuutta. Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme vuosittain 1000 uutta asuntoa keskeisille kasvualueille Suomessa. Konsernin vuosittaiset investoinnit ovat lähes 200 milj. €. Omistamme yli 10 000 asuntoa ja koko kiinteistökantamme arvo on 1,4 mrd. €. Työllistämme noin 100 rakennuttamisen, urakoinnin, kiinteistöalan ja palvelun rautaista ammattilaista. www.avainasunnot.fi

Edellinen
Avain Yhtiöille vuosi 2021 oli menestys
Seuraava
Ranta-Kartano valmistuu marraskuun loppuun mennessä