Avain Asuntojen asukastyytyväisyys ja suositteluhalukkuus parantuneet

Avain Asunnot teetti helmi-maaliskuussa 2021 tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintiin, huoltoon ja Avain Asuntoihin. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina yhteistyössä Innolinkin kanssa ja se perustuu 1 158 vastaukseen. Tutkimuksen perusteella Avain Asuntojen asukastyytyväisyys ja suositteluhalukkuus ovat parantuneet, kun tuloksia verrataan vuonna 2019 tehtyyn samanlaiseen tutkimukseen.

Kaikkien mainemielikuvien keskiarvoksi muodostui 3,79. Vuonna 2019 keskiarvo oli 3,71. Avain Asunnot mielletään erityisesti turvalliseksi (4,1/5) ja luotettavaksi (4/5) toimijaksi asuntomarkkinoilla. Neljä viidestä vastaajasta arvioi turvallisuuden (2021: 84 %, 2019: 80 %) ja luotettavuuden (2021: 84 %, 2019: 74 %) kuvaavan Avain Asuntoja melko tai erittäin hyvin.

Avain Asunnot mielletään turvalliseksi ja luotettavaksi toimijaksi.

Asukkaiden luottamus Avain Asuntojen toimintaa kohtaan näkyy myös suositteluhalukkuudessa. Avain Asuntojen NPS-luvuksi muodostui tänä vuonna 33. Suosittelutodennäköisyys on parantunut peräti 10 yksiköllä vuodesta 2019, jolloin se oli 23. Myös suosittelijoiden määrä on lisääntynyt 8 prosenttia.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta (88 %) antoi arvosanaksi vähintään 7 asteikolla 0–10 kysyttäessä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Avain Asuntoja tuttavilleen.

Avain Asunnot on tutkimuksen mukaan onnistunut toiminnassaan hyvin. Kaikkien onnistumisarvioiden keskiarvoksi muodostui 3,6 asteikolla 1–5. Avain Asuntoja arvioitaessa parhaiten esille nousivat hyvä sijainti (4,4/5) ja kätevät liikenneyhteydet (4,2/5). Niiden lisäksi asuntojen hyvistä pohjaratkaisuista ja kunnosta sekä sauna- ja pesutilojen toimivuudesta pidettiin. Kehityskohteina tutkimuksessa esiin nousivat asukastilaisuudet ja -edut, kiinteistöjen talvikunnossapito sekä jätekatosten siisteys. Vaikka kehittämistä vaativia kohtia löytyy, on niissäkin suunta silti oikea.

Avain Asunnoilla ollaan erittäin tyytyväisiä asukkailta saatuun palautteeseen, koska se auttaa toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on tarjota parasta mahdollista asumista erilaisissa elämäntilanteissa. ”Suuret kiitokset kaikille vastanneille. Asukastyytyväisyys on Avaimelle kaiken toiminnan lähtökohta ja meitä ilahduttaa eritysesti, että tulokset ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla,” kertoo Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jan Harti.

Edellinen
Haku Hämeenlinnan uusiin asumisoikeusasuntoihin on alkanut
Seuraava
Haku Lahden Ranta-Kartanon asumisoikeusasuntoihin on alkanut