Avain Yhtiöt mukana Suomen suurimmassa purkavan täydennysrakentamisen hankkeessa Helsingin Mellunmäessä

Suomen suurin kahden asunto-osakeyhtiön aloitteesta syntynyt täydennysrakentamisen hanke Itä-Helsingissä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Seitsemän 1960-luvulla rakennettua kolmikerroksista taloa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Hanketta lähtee toteuttamaan asuntosijoittajaryhmä, joka on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat ovat sitoutuneet myymään osakkeensa. Avain Yhtiöiden lisäksi hankkeessa ovat mukana asuntotuotantoyhtiöt Lakea, Sato ja T2H. A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment on mukana kehitysyhtiössä sijoittajana. Lopulliset investointipäätökset tehdään lähiaikoina.

Esteettömiä ja energiatehokkaita asuinkortteleita metroaseman läheisyyteen
Mellunmäen metroaseman läheisyydessä sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia.

Avain Yhtiöt rakentaa alueelle vapaarahoitteisia vuokrakoteja, ja asuntoja Avaimen kohteisiin tulee yhteensä yli 200. Kokonaisuus pitää sisällään päiväkodin ja yhden liiketilan. Asunnot rakentuvat vaiheittain vuosien 2023–2027 aikana.

”On hienoa olla mukana Mellunpuiston kaltaisessa hankekokonaisuudessa sekä kehittämässä Mellunmäkeä asuinalueena että olla luomassa uudenlaista mallia kaupunkien kehittämiseen purkavalla täydennysrakentamisella, kommentoi Avain Rakennuttajan hankekehitysjohtaja Peter Hellman.

Linjasaneerauksen vaihtoehtona kokonaan uutta asumista
Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki uudistui niin, että purkavaan uudisrakentamiseen ei tarvita yksimielisyyttä vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 80 prosentin määräenemmistöllä. Mellunmäen asunto-osakeyhtiöt ovat olleet aktiivisesti mukana ajamassa lakimuutosta.  

”Taloyhtiöiden lähtökohta hankkeelle on ollut, että kauppa on jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaa muuton uuteen kotiin putkiremontin hinnalla. Asukkaat voivat asuntokauppojen jälkeen jatkaa asumista vuokralaisina nykyisissä asunnoissaan, ja heillä on etuosto-oikeus uusista taloista”, kertoo hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreiltä.

Alueelle on suunnitteilla mm. maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu. Täydennysrakentaminen parantaa fyysistä asumisympäristöä sekä palveluverkkoa ja tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Uudisrakentamisessa katse on tätä päivää pidemmällä – siinä huomioidaan paitsi nykyiset ja tulevat asumisen tarpeet myös pitkän aikavälin ilmastovaikutukset. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään myös hiilineutraalisuustavoitteita.

Lisätietoja:

  • Avain Rakennuttaja, hankekehitysjohtaja Peter Hellman, 020 7624 726, peter.hellman@avainyhtiot.fi
  • kortteliprojekti.com

Mellunmäen kortteliuudistusprojekti:

  • Nykyiset seitsemän 3-kerroksista asuintaloa puretaan.
  • 16 uudessa asuintalossa 6–8 kerrosta, yhdessä kerroksia on 12.  
  • Vahvistettavaksi etenevässä asemakaavassa yhteensä noin 67 000 kerrosneliömetriä (kem) uudisrakentamista: 59 500 kem asuinrakennusoikeutta, 1 400 kem liiketilaa sekä pysäköintitalo.
  • Rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2022 aikana.
  • Kahden taloyhtiön, As Oy Ounasvaarantie 2 ja As Oy Helsingin Pallaksentie 1, yhteistä purkavan täydennysrakentamisen hanketta kehittänyt A-Insinöörit.
  • Hankkeen toteuttaa Mellunpuiston Kehitys Oy, jossa ovat mukana Avain Yhtiöt, Lakea, Sato, T2H sekä A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment.

Avain Yhtiöt on voimakkaasti kasvava suomalainen konserni, joka on erikoistunut asuntojen ja asumisen palvelujen tuottamiseen, rakennuttamiseen sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Konsernin omistuksessa on 10 000 Avain-asuntoa ja työllistämme reilusti yli 200 ammattilaista. Tavoitteenamme on rakennuttaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa keskeisille kasvualueille Suomessa. Konsernin vuosittaisten investointien arvo on yli 160 miljoonaa euroa. avainasunnot.fi

Edellinen
Avain Yhtiöt ja Senaatti-kiinteistöt solmivat kiinteistökaupan korttelista Helsingin Pasilassa
Seuraava
Avain Yhtiöihin kuuluva Renevo Oy vaihtaa omistajaa