Avain Yhtiöt on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen asuinkerrostalotontista Espoon Kauklahden asema-alueen läheisyydestä

Senaatin Asema-alueet Oy ja Avain Yhtiöt Oy ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Kauklahden asema-alueen läheisyydessä olevasta rakentamattomasta määräalasta. Kohde sijaitsee tulevalla asuinkerrostalojen korttelialueella Kauklahden ja Vanttilan kaupunginosassa Espoonjoen varressa

”Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Espoon Kauklahti on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä asuinalue. Tästä syystä olemme innoissamme, kun pääsemme mukaan suunnittelemaan alueelle uusia asuntoja”, kertoo Avain Yhtiöiden toimitusjohtaja Perttu Liukku.

Määräala kuuluu Lasihytti –nimiseen asemakaavan muutosalueeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä, ja sen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaan kortteliin tavoitellaan rakennusoikeutta noin 11500 kerrosneliömetriä. Toteutuneesta rakennusoikeudesta vähintään 25 % on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa, jonka toteuttaa A-Kruunu Oy.

”Olemme päässeet asema-alueiden kiinteistökehitysprojekteissa hyvään vauhtiin Espoossa, josta iso kiitos Espoon kaupungin kaavoitusprojektin henkilökunnalle ja kaikille kaavoitustyöhön osallistuneille tahoille. Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa on sujunut hyvin ja on hienoa saada Avain Yhtiöt tulevana rakennuttajana mukaan mielenkiintoiseen suunnittelutyöhön. Lasihytin asuinalue tulee valmistuessaan olemaan hieno ja ainutlaatuinen kokonaisuus”, toteaa Kauklahden projektin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Espoonjoki ja jokilaakson luonto ovat toimineet alueen suunnittelun lähtökohtana. Tulevat korttelialueet sijoittuvat jokivarren reunoille. Tavoitteena on omaleimainen, korkeatasoinen uusi osa kaupunkia, jota joki ja jokea ympäröivä luonto rikastuttaa.

Lisätietoja:

Perttu Liukku, toimitusjohtaja, Avain Yhtiöt, p. +358 50 661 69, perttu.liukku@avainyhtiot.fi  

Janne Marttinen, kiinteistökehityspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt p. +358 40 867 4667, janne.marttinen@senaatti.fi

Avain Yhtiöt on suomalainen konserni, joka on erikoistunut asuntojen omistamiseen ja asumisen palvelujen tuottamiseen, rakennuttamiseen, rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Avain Yhtiöiden omistuksessa on yli 9 000 asuntoa ja rakenteilla on yli 1 000 asuntoa. Avain Yhtiöiden tavoitteena on rakennuttaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa keskeisille kasvualueille Suomessa. Konsernin vuosittaisten investointien arvo on yli 120 M€. www.avainasunnot.fi

Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka tehtävänä on kehittää junaliikenteen asema-alueita 22 paikkakunnalla. Yhtiö kehittää asema-alueiden käyttötarkoituksia ensisijaisesti kaavoituksen keinoin ja helpottaa alueiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa alueiden kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhtiön tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt. www.senaatti.fi/asema-alueet

Edellinen
Palveluiden kilpailutus takaa parhaan hinta-laatusuhteen
Seuraava
Avain Yhtiöt ja Certego yhteistyöhön