Hallituksen linjaukset puhuttivat Instagram Livessä

Avain Asunnot järjesti 21.5. asukkaille ja kaikille asumisasioista kiinnostuneille Instagram Liven, jossa haastateltiin myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kivirantaa, talous- ja rahoitusjohtaja Jan Hartia sekä myyntijohtaja Ruut Vesenterää. Keskustelu keskittyi asumisoikeusasuntoihin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Pihahoito, jätehuolto ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet: Asukkailta tuli kysymyksiä pihojen hoidosta ja pihajätteen käsittelystä. Haastateltavat neuvoivat, että näistä asioista voi olla yhteydessä isännöitsijään, joka vastaa pihahuollon järjestelyistä. Asumisoikeusasukkaat voivat kuitenkin vaikuttaa asuinympäristönsä asioihin asukastoimikuntien kautta. Avain Asunnoilla on aktiivista asukastoimintaa, jossa asukastoimikunnat voivat pyytää budjetista rahaa erilaisiin hankkeisiin. Toimintaa tuetaan ja hankkeita pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Asukaskokouksia järjestetään kerran vuodessa, jolloin valitaan asukastoimikunta, joka pystyy vaikuttamaan oman asuinalueensa asioihin ilman vastuuta, perustuen täysin vapaaehtoistoimintaan.

Hallituksen linjaukset ja vaikutukset: Hallituksen päätös lopettaa uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen vuoden 2025 jälkeen herätti huolta. Haastateltavat selvensivät, että tämä linjaus koskee vain uusia kohteita ja nykyiset asumisoikeusasunnot jatkavat toimintaansa normaalisti ja nykyisiä projekteja tehdään vielä loppuun seuraavien vuosien aikana.

Huhut lakimuutoksista: Somessa liikkuvista huhuista, joissa pelätään asumisoikeusasuntojen muuttumista vuokra-asunnoiksi ja jossa asumisoikeussopimukset vaihdettaisiin vuokrasopimuksiksi ilman irtisanomissuojaa. Haastateltavat totesivat, ettei tällaiselle ole suunnitteilla. Orpon hallituksen linjaamat muutokset koskevat vain uusien asumisoikeuskohteiden rakentamista, eivätkä vaikuta millään tavalla vanhoihin asumisoikeussopimuksiin.

Peruskorjaukset: Asukkailla on herännyt kysymyksiä peruskorjauksen rahoituksesta, sillä uutisissa on noussut esille se, että hallituksen päätös vaarantaa nykyisten ASO- asuntojen peruskorjaukset, sillä ASO-järjestelmässä perusparannukset rahoitetaan osin uusien talojen asumisoikeusmaksujen tasausjärjestelmällä ja kun uudisrakentaminen loppuu, jouduttaisiin vastikkeita nostamaan. Haastateltavat kuitenkin vakuuttivat, että perusparannuslainoja saa edelleen normaalisiti ja vastuulliset asumisoikeusyhteisöt, kuten Avain Asunnot, ovat varautuneet tähän keräämällä varoja jo etukäteen.

Rahoituksen saatavuus ja rakennusindeksi: Asumisoikeusmaksun rahoituksen hakeminen ei ole tällä hetkellä mahdollista Avain Asuntojen kautta, joten asukkaiden tulee etsiä rahoitus pankkien kautta. Rakennusindeksin kehitystä voi seurata Tilastokeskuksen sivuilta.

Vastikkeiden korotukset: Korkojen nousun takia tänä vuonna on tehty merkittäviä vastikkeiden korotuksia, mutta on kuitenkin odotettavissa, että korot kääntyvät laskuun kesällä ja syksyllä, joka helpottaisi ensi vuoden tilannetta. Vastikkeisiin vaikuttaa korkojen lisäksi myös yleinen kustannusten nousu. Ensi vuoden vastikkeet vahvistetaan lokakuussa, joten tilannetta tarkastellaan siihen asti.

Vastikkeiden kilpailukyky: Asumisoikeusvastikkeiden tasoa verrataan vastaavien vuokra-asuntojen markkinavuokriin. Vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä vuokran tasoon vaikuttavat asunnon koko, sijainti, rakennusvuosi sekä monet muut tekijät. Tilastokeskus kerää kuitenkin tietoa eri alueilta ja sitä verrataan Avain Asuntojen vastikkeisiin. ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tekee lisäksi vuosittain asuntomarkkinakatsauksia, joissa tarkastellaan asumisoikeusvastikkeiden tasoa verrattuna vuokriin.

Katso koko Live täältä:

Edellinen
Avain Asuntojen omistuskohteen ennakkomarkkinointi on alkanut Helsingin Kuninkaantammessa
Seuraava
Asuntomarkkinat: Tulevaisuuden näkymät