Kodin turvallisuus

Turvallisen asumisen perusteet

Kotona tunnemme olomme turvalliseksi, kun tiedämme, että asumisympäristömme on suunniteltu huolellisesti. Avain Asunnoilla panostamme asukkaidemme turvallisuuteen jo suunnitteluvaiheessa. Turvallinen koti alkaa luotettavasta lukitusjärjestelmästä, joka suojaa niin asukkaita kuin heidän omaisuuttaankin. Lisäksi, paloturvallisuus on keskeinen osa turvallista asumista, ja siihen kuuluu muun muassa toimivat palovaroittimet ja selkeät poistumistiet. Turvallisuuden tunnetta lisää myös se, että naapurusto on ystävällinen ja avulias. Kannustamme asukkaitamme tutustumaan toisiinsa ja luomaan yhteisöllisyyttä, mikä luo turvaverkon arjen pieniin ja suuriin haasteisiin. Valaistus yhteisissä tiloissa ja ulkoalueilla on myös tärkeä tekijä, joka ehkäisee tapaturmia ja lisää asukkaiden turvallisuudentunnetta.

Älyteknologia kodin turvana

Älyteknologian hyödyntäminen on nykyaikainen tapa lisätä kodin turvallisuutta. Olemme ottaneet käyttöön älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi etävalvonnan ja -hallinnan. Älylukot ja turvakamerat ovat esimerkkejä teknologioista, jotka tuovat mielenrauhaa asukkaillemme. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan ja antavat ilmoituksen, jos kotona tapahtuu jotain poikkeuksellista. Älykäs kodinohjausjärjestelmä voi myös auttaa säästämään energiaa ja vähentämään kustannuksia, mikä on osa kestävää ja ympäristöystävällistä asumista. Tämä ei ainoastaan lisää asumismukavuutta, vaan myös tukee meidän visiotamme ekologisesti kestävästä asumisesta.

Henkilökohtainen turvallisuus ja ensiapuvalmius

Kodin turvallisuus ei rajoitu vain rakenteisiin ja teknologiaan, vaan myös henkilökohtaiseen varautumiseen. On tärkeää, että jokaisessa kodissa on ajantasainen ensiapuvälineistö ja että asukkaat osaavat käyttää niitä. Me järjestämme säännöllisesti ensiapukoulutuksia asukkaillemme, jotta he voivat toimia oikein mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Lisäksi, on hyvä pitää mielessä, että turvallisuus alkaa omista valinnoista. Me suosittelemme asukkaillemme turvallisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten ovien lukitsemista aina poistuttaessa ja tuntemattomien henkilöiden tunnistamista ennen oven avaamista. Tällaiset pienet toimet voivat olla ratkaisevia turvallisuuden kannalta.

Yhteisöllisyys ja naapuruston turvallisuus

Yhteisöllisyys on merkittävä tekijä, kun puhutaan kodin ja naapuruston turvallisuudesta. Avain Asunnoilla rohkaisemme asukkaitamme osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja tutustumaan toisiinsa. Kun tunnemme naapurimme, voimme paremmin pitää huolta toisistamme ja huomata, jos jotain epätavallista tapahtuu. Yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämme tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tuovat asukkaat yhteen. Tämä ei ainoastaan luo turvallisempaa ympäristöä, vaan myös parantaa asumisviihtyvyyttä ja luo pohjaa pitkäaikaisille ystävyyssuhteille.
Edellinen
Asuntoja kasvualueille: Tuusula Hyrylä
Seuraava
Avain Yhtiöille voitollinen vuosi 2023