Miksi asumisoikeusasuntojen vastikkeet nousevat vuonna 2024?

Vuoden 2024 lähestyessä monet asumisoikeusyhteisöt, Avain Asumisoikeus Oy mukaan lukien, ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan korottaa käyttövastikkeitaan. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet nousevat vuoden 2024 alussa keskimäärin 8,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin euron lisäystä yhtä neliömetriä kohti. Tämä herättää kysymyksen, miksi vastikkeet nousevat nyt totuttua enemmän? Syynä tähän on monisyinen kokonaisuus, jossa keskeisessä roolissa ovat merkittävästi nousseet korkokulut sekä yleinen inflaatio.

Omakustanteisesti toimivat asumisoikeusyhteisöt, kuten Avain Asumisoikeus Oy, kattavat kulunsa keräämällä vastikkeita. Korkeasta inflaatiosta ja merkittävästä korkojen noususta johtuen yleishyödylliset asuntotoimijat ovat joutuneet reagoimaan kustannusten nousuun ja miettimään keinoja kulujensa kattamiseksi. Kustannusten nousu, korkokulut sekä lainojen lyhennykset heijastuvat tässä yhteydessä suoraan asukkaiden käyttövastikkeisiin.

–          Vastikkeiden korotukseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi korkokulujen nousu erittäin nopealla tahdilla erittäin alhaisilta tasoilta. Myös yleinen inflaatio vaikuttaa jonkin verran. Kaikki palveluntarjoajat ovat nostaneet hintojaan johtuen kustannusten ja palkkakulujen kasvusta. Tämä on vaikuttanut esimerkiksi kiinteistöhuollon ja jätemaksujen kustannusten nousuun, kertoo Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jan Harti.

Kun puhutaan käyttövastikkeista, jaetaan ne kolmeen keskeiseen kuluerään: omaan kohteeseen liittyviin menoihin, kaikkien asumisoikeustalojen kesken tasattaviin menoihin sekä tuleviin menoihin varautumiseen. Tasattaviin menoihin sisältyvät lainat ja korkokulut, mikä tarkoittaa, että niihin liittyvät muutokset näkyvät kaikkien asukkaiden vastikkeissa.

Vastikkeentasausjärjestelmä mahdollistaa kulujen tasaamisen kaikille yhteisön asunnoille

Avain Asumisoikeus Oy:lla on käytössä käyttöarvoon perustuva vastikkeentasausjärjestelmä, joka pohjautuu Asumisoikeuslain mukaisiin tasattaviin kustannuksiin. Nämä kustannukset jaetaan yhteisön kaikille eri kohteille kohteiden ja asuntojen käyttöarvon perusteella.

–          Jokaisella asunnolla on oma käyttöarvonsa, johon vaikuttavat tekijät ovat asunnon sijainti, ikä, kunto, varustelutaso ja alueen kysyntä. Tasausjärjestelmä mahdollistaa, että kustannukset jakautuvat kaikkien asukkaiden kesken. Lisäksi vastikkeentasausjärjestelmä tasaa myös alueellisia eroja ja lisää yhteisötasolla kaikkien asuntojen käyttöastetta, mikä puolestaan laskee asumiskustannuksia, kertoo Jan Harti.

Harti lisää, että vastikkeentasausjärjestelmä tuo myös ennustettavuutta ja tasaisuutta asumiskustannuksiin.

–          Esimerkiksi suuremman remontin aiheuttamat kustannukset eivät yllätä asukkaita äkillisillä muutoksilla, sillä järjestelmä mahdollistaa kulujen hallitun jakamisen pitkällä aikavälillä.

Miksi korkokulut kasvavat, vaikka lainoissa on korkotuki?

Avain asumisoikeus Oy:n lainakannasta peräti 85 prosenttia koostuu korkosuojatuista korkotukilainoista. Tämä tarkoittaa, että valtio tulee apuun, jos korkotaso nousee yli omavastuukoron. Uudemmissa lainoissa, kuten 2020-luvulla otetuissa, valtion tarjoama korkotuki on suurempi kuin vanhemmissa lainoissa. Korkotuki pienenee laina-ajan kuluessa.

Lainakannasta loppuosa koostuu ARAVA-lainasta, jota maksetaan vuosimaksulla. Tämä vuosimaksu sisältää sekä lyhennyksen että korko-osuuden. Korkeamman korkotason aikana lyhennyksen osuus pienenee. Tässä kohtaa saattaa herätä kysymys, miksi korkokulut kasvavat, vaikka lainoissa on korkotuki?

Asumisen kustannuksiin vaikuttava korkotuki kattaa vain osan omavastuuosan ylittävästä korosta, ja tämä osuus vähenee ajan myötä. Matala korkotaso antoi tilaa sille, että korot saattoivat nousta ennen korkotuen omavastuuosuuden ylittymistä. Vaikka korot jatkavat nousuaan, äkillisiä hyppyjä vastikkeisiin ei odoteta, sillä tulevaisuudessa korkotuki hillitsee nousua. Toisaalta korkojen lasku ei merkittävästi alenna kustannuksia, sillä se samalla vähentää korkotukea. Näiden tekijöiden tasapaino on keskeinen huomio asumisen taloudellisessa suunnittelussa.

Jan Harti korostaa, että Avain Asumisoikeus Oy saa ensi vuonna Suomen valtiolta korkotukea noin 5,1 miljoonaa euroa, mikä pienentää korkokustannuksia huomattavasti. Korkotuen osuus vastikkeesta on noin 0,77 euroa neliömetriltä kuukaudessa, mikä on merkittävä säästö asukkaille. Ilman korkotukea vastikekorotus olisi vieläkin suurempi.

Käyttövastikkeet edelleen markkinavuokria edullisempia

Asumisoikeuslaki asettaa selkeät raamit asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeelle, vaatien sen olevan aina edullisempi kuin vastaavan markkinahintaisen vuokra-asunnon. Tämä sääntö estää käyttövastikkeen nousemisen liian korkeaksi. Jan Harti korostaakin, että asumisoikeusasunnot ovat edelleen vastikkeiden korotuksesta huolimatta selvästi edullisempia kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat.

Vaikka vastikkeentarkistukset ovat välttämättömiä myös Avain Asunnoilla, yhtiö sitoutuu tarjoamaan laadukasta asumista kohtuullisin kustannuksin ja pitämään korotukset mahdollisimman maltillisina. Avain asunnoilla on tarkoitus säilyttää hyvät käyttöasteet tulevaisuudessakin ja toimia asettaen asukkaiden edun etusijalle.

Jan Harti

Toimitusjohtaja

Avain Asumisoikeus Oy

Edellinen
Antti Kallioinen nimitettiin Tenelin prosessipäälliköksi
Seuraava
Jouluiloa betonitontuista – Markkinointipäälliköstä tonttutehtailijaksi