Palveluiden kilpailutus takaa parhaan hinta-laatusuhteen

Moni ymmärtää, että palveluiden kilpailuttaminen on kannattavaa. Se tuo etuja niin palvelun hankkijalle kuin tarjoajallekin. Jos kilpailua ei olisi lainkaan, hinnat nousisivat ja palvelun taso laskisi. Kilpailuttamalla palvelun hankkija saa parhaimman hinnan ja palvelun tarjoaja kehittyy liiketoiminnassaan. Kilpailutuksen tarkoituksena on saada paras hinta-laatusuhde. Kaikki siis voittavat!

Palveluiden kilpailutus on tuttua yleishyödyllisissä yhteisöissä, koska tavoitteena on luoda asukkaille hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Avain Asunnoilla noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kilpailuttamiseen liittyvää ohjeistusta, jonka mukaan arvoltaan merkittävimmät isännöinti-, hallinto-, huolto- ja muut kiinteistönhoitopalvelut sekä kunnossapitotyöt kilpailutetaan säännöllisesti. ARAn ohjeistus perustuu lakiin vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta.

Kaikki merkittävät kilpailutukset tehdään Avain Asunnoilla kolmen vuoden tai neljän vuoden välein. Kilpailutuksiin otetaan mukaan aina kaikki valmiit sekä myös lähiaikoina valmistuvat kiinteistöt. Kilpailutukset tehdään pääosin valtakunnallisesti, jotta palveluiden hinnat saataisiin alhaiseksi ja palvelukokonaisuudet asukkaiden kannalta laadullisesti mahdollisimman hyviksi.

Kilpailutuksen aikana tavataan alan merkittävimpiä toimijoita ja tutustutaan usein uusiin tai kehitteillä oleviin tuotteisiin tai palveluihin. Toimijoihin ja tuotteisiin tutustuminen auttaa päätöksenteossa, koska kaikilla toimijoilla eivät laatu tai tuotteet ole samanarvoisia.

Viimeisin kilpailutus Avain Asunnoilla koski taloyhtiölaajakaistan ja kaapeli-TV:n palvelusopimuksia yli 9 000 Avain asunnossa viime syksynä. Yhteistyökumppaneina jatkavat edelleen DNA, Telia ja Elisa, mutta siitä huolimatta palveluoperaattori vaihtuu tammi-helmikuun 2021 aikana noin 90 talossa.

Omassa elämässä tapahtuva äkillinen muutos kilpailutuksen takia saattaa asukkaasta tuntua hetkellisesti kohtuuttomalta, turhalta tai silkalta pahanteolta. Kilpailutuksen tarkoituksena ei kuitenkaan koskaan ole aiheuttaa mielipahaa kenellekään, vaan tarjota noin 15 000 asukkaalle laadukasta ja kustannustehokasta palvelua.

Anu Kalenius, viestintäpäällikkö, Avain Asunnot

Edellinen
Avain Yhtiöt lahjoitti vuoden 2020 joululahjarahat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle
Seuraava
Avain Yhtiöt on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen asuinkerrostalotontista Espoon Kauklahden asema-alueen läheisyydestä