Sähköinen lukitusjärjestelmä parantaa turvallisuutta

Turvallisuus modernissa asumisessa

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä, kun puhutaan laadukkaasta asumisesta. Avain Asunnoilla ymmärrämme, että asukkaidemme mielenrauha on ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä olemme panostaneet sähköisiin lukitusjärjestelmiin, jotka tuovat asumiseen uuden turvallisuuden ulottuvuuden. Sähköinen lukitus mahdollistaa avainten hallinnan ja pääsynvalvonnan digitalisoimisen, mikä tekee asumisesta sujuvampaa ja turvallisempaa. Sähköiset lukitusjärjestelmät ovat avainasemassa, kun halutaan ehkäistä luvaton pääsy ja varmistaa, että vain oikeutetut henkilöt pääsevät kulkemaan kiinteistön tiloissa. Tämä on erityisen tärkeää monimuotoisissa asuinympäristöissä, joissa asukkaiden ja vierailijoiden virta on jatkuvaa.

Monikäyttöinen lukitusjärjestelmä iLOQ

Avain Asunnot valitsivat kotimaisen iLOQin  pääasialliseksi lukitusjärjestelmien toimittajaksi. Tällä hetkellä iLOQ on käytössä kymmenissä kohteissa ja jatkossa se asennetaan lähes kaikkiin Avaimen uudiskohteisiin sekä valtaosaan perusparannuskohteita. iLOQ on digitaalinen lukitusjärjestelmä, jossa tarvittava energia sähköisen lukon avautumiselle syntyy avaimen työntöliikkeestä lukkopesään. Yhden iLOQ-avaimen voi ohjelmoida käymään moneen eri paikkaan. Jos vaikka useammalla taloyhtiöllä on yhteisiä tiloja, kuten sauna, kerhotila ja pesutupa, avaimeen voi koodata pääsyoikeuden niihin kaikkiin. Lukitusjärjestelmä on myös yhteensopiva One4All-porrashuonenäyttöjärjestelmän kanssa.

Älykäs pääsynhallinta lisää asumismukavuutta

Älykäs pääsynhallinta on osa modernia asumista, joka tuo asukkaille lisää mukavuutta. Älykkäät lukitusjärjestelmät mahdollistavat esimerkiksi vieraiden vastaanottamisen ilman fyysistä avainten vaihtoa. Asukkaat voivat myöntää pääsyn etänä, mikä on kätevää esimerkiksi siivous- tai huoltopalveluiden yhteydessä. Lisäksi älykkäät lukitusjärjestelmät mahdollistavat pääsynhallinnan historiatiedot, joiden avulla voidaan seurata kuka on milloinkin saapunut tai poistunut rakennuksesta. Tämä lisää asukkaiden turvallisuudentunnetta, sillä tieto siitä, että järjestelmä kirjaa kaikki sisään- ja uloskäynnit, toimii myös ennaltaehkäisevänä turvatoimena.

Ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus

Ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä arvojamme. Sähköiset lukitusjärjestelmät tukevat näitä arvoja, sillä ne vähentävät tarvetta fyysisille avaimille, jotka voivat kadota tai vaatia uusimista. Digitaalinen lukitus vähentää myös lukituksen ylläpidon tarvetta, mikä säästää sekä luonnonvaroja että taloudellisia resursseja. Kun avaimia ei tarvitse vaihtaa asukkaan vaihtuessa tai avaimen kadotessa, säästyy sekä aikaa että rahaa. Sähköinen lukitusjärjestelmä on pitkäikäinen investointi, joka maksaa itsensä takaisin niin turvallisuuden, helppokäyttöisyyden kuin ympäristöystävällisyydenkin näkökulmasta. Mekaanisen lukitusjärjestelmän patentti myös vanhenee 20 vuodessa, jonka jälkeen lisäavaimia voi teettää vapaasti eikä niiden määrää pysty kontrolloimaan. Sähköisissä järjestelmissä tällaista turvallisuusriskiä ei synny.

Asiakaslähtöisyys ja elinympäristön kehittäminen

Asiakaslähtöisyys on meille kaiken toimintamme ytimessä. Sähköiset lukitusjärjestelmät ovat osa tätä ajattelua, sillä ne on suunniteltu vastaamaan asukkaidemme tarpeita ja toiveita. Järjestelmät tarjoavat joustavuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta, mikä on tärkeää asukkaidemme arjessa. Samalla kun kehitämme asumispalveluitamme, pyrimme luomaan elinympäristöjä, jotka ovat paitsi turvallisia myös viihtyisiä ja toimivia. Sähköinen lukitus on osa tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa turvallisuus ja asumisen laatu kulkevat käsi kädessä.
Edellinen
Asuntoja kasvualueille: Tuusula Hyrylä
Seuraava
Avain Yhtiöille voitollinen vuosi 2023