Tee tontistasi tuottoisa – Avain Yhtiöt kumppanina hankekehityksessä

Tiesitkö, että oma tonttisi kasvukeskuksessa voi olla paljon enemmän kuin pelkkä maa-alue? Hankekehitys avaa mahdollisuuden muuntaa tonttisi arvokkaaksi omaisuudeksi.

Suomalainen kiinteistökehitys on viime vuosina kokenut merkittävän nousun erityisesti kasvukeskuksissa. Yhä useammat ihmiset näkevät oman tontin potentiaalin paitsi oman kodin rakentamiseen myös investointimahdollisuutena. Oman tontin muuntaminen kasvukeskuksessa rahaksi on älykäs liiketoimintapäätös, mutta se vaatii tarkkaa suunnittelua ja ammattitaitoista hankekehitystä. Avain Yhtiöt Oy tarjoaa luotettavan kumppanuuden, joka helpottaa ja tehostaa tätä prosessia.

Miten muuntaa oma tontti kasvukeskuksessa rahaksi?

Hankekehitys kattaa prosessin, jossa maa-aluetta kehitetään eteenpäin yhdessä tontin omistajan ja kaavoittajan kanssa aina raakamaasta tai kaavamuutosalueesta asumisen mahdollistavaan kaavaan asti. Avain Yhtiöt Oy pystyy toteuttamaan myös kesken jääneitä hankkeita loppuun saakka.

–          Erityisesti valtakunnallisissa kasvukeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, on suuri kysyntä uusille asunnoille ja liikekiinteistöille. Oman tontin omistajalla on siis loistava mahdollisuus muuntaa se taloudelliseksi voimavaraksi hankekehityksen avulla. Avain Yhtiöt Oy on tähän luotettava kumppani, kertoo Avain Rakennuttaja Oy projektipäällikkö Jami Harilainen.

Tontin myyntiprosessi kasvukeskuksessa alkaa tarpeella myydä. Tontilla kasvukeskuksessa voi olla arvoa, joten se tulee realisoida. Alkukartoituksessa selvitetään, onko tontille mahdollista saada asemakaavamuutos. Sen jälkeen solmitaan aiesopimus, joka määrittelee osapuolten sitoutumisen ja yhteistyön ehdot.

Esiselvitysvaiheessa aloitetaan neuvottelut kunnan kanssa kaavoituksen tilanteesta, rakennusoikeuden lisäämisestä ja kunnan omista tavoitteista. Seuraava askel on yhdistää maanomistajan, kunnan ja Avaimen tavoitteet sekä solmia esisopimus Avaimen ja maanomistajan välillä. Sopimuksessa päätetään muun muassa kustannusten jakamisesta.

Esisopimuksesta edetään kaavakehitykseen, jolloin suunnitellaan asemakaavaluonnos ja -ehdotus yhteistyössä kehittäjän ja kunnan kanssa. Tämä vaihe on keskeinen oikean suunnan ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Viimeisenä kaava lainvoimaistuu, ja tehdään lopullinen kiinteistökauppa. Tämä avaa tien tontin viralliseen rakentamiseen, ja kaikki osapuolet voivat nauttia onnistuneesta yhteistyöstä sekä tontin arvon realisoinnista.

Hankekehitys Avaimen kanssa onnistuu

Onnistunut hankekehitys vaatii asiantuntemusta ja kokemusta kiinteistöalan haasteista. Suomalaisessa kiinteistökehityksessä Avain Yhtiöt Oy on vakiinnuttanut paikkansa luotettavana ja ammattitaitoisena kumppanina. Yhtiö on erikoistunut monipuoliseen hankekehitykseen ja tuntee kaavoitusprosessin, tarjoten kattavat palvelut aina hankkeen suunnittelusta toteutukseen ja myyntiin asti.

–         Avain on reilu, rehti ja aidosti hyvä kumppani maaomaisuuden kehittämiseen. Meillä on laaja verkosto ja ammattimainen tuntemus kaavakehitykseen suurimmissa kasvukeskuksissa. Lisäksi tarjoamme markkinahintaista hintaa maasta maanomistajille, kertoo Harilainen.

Avain Yhtiöt Oy:llä on vahva kokemus ja syvä asiantuntemus suomalaisesta kiinteistökehityksestä ja yhtiöllä on vuosittain useita kaavahankkeita eri kuntien ja kaupunkien kanssa.

–         Meihin kannattaa olla yhteydessä ja käydä ainakin alkukeskustelu, jotta saa tiedon, mitä kehittämismahdollisuuksia omalla maalla voisi olla, Harilainen täydentää.

Avain Yhtiöt on suomalainen konserni, joka on erikoistunut asuntojen ja asumisen palvelujen tuottamiseen, rakennuttamiseen ja uudisrakentamiseen. Omistuksessamme on yhteensä lähes 12 000 asumisoikeus-, vuokra- ja palvelukotiasuntoa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea aina pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle asti.

Edellinen
Asumisoikeusasuntojen edut ja haitat
Seuraava
Millainen on moderni asuntojen sisustus?