Muutostyöt

Ohjeet muutostöihin

Haluan tehdä muutoksia asunnossani. Miten toimin?

Sinulla on mahdollisuus tehdä kohtuullisia, asumismukavuutta parantavia muutoksia tai remontteja. Muutostyölupahakemuksen saat isännöitsijältä. . Voit myös tulostaa sen tästä.

Huomioithan, että sinun on aina noudatettava erillistä remontointiin liittyvää ohjeistusta. Tutustu huolellisesti Näin remontoit kotiasi -osioon. Siitä selviää esimerkiksi onko muutos sellainen, joka tulee tilata ammattilaiselta. Joissakin tapauksissa saatat joutua ennallistamaan muutostyön alkuperäistä vastaavaksi.

Uudiskohteessa muutostöitä ja omia remontteja ei saa tehdä takuuaikana (2 vuotta). Lisäja muutostöistä on aina sovittava isännöitsijän kanssa. Poismuuton yhteydessä esimerkiksi omalla kustannuksella tapetoidut ja maalatut seinät saattaa joutua ennallistamaan alkuperäistä vastaavaksi.

Huomaa, että olemme jakaneet muutostyöt kolmeen luokkaan:

  1. Sallitut työt, joista riittää ilmoitus isännöitsijälle ennen remontin aloittamista. Nämä ovat omakustanteisia, eikä niitä hyvitetä sinulle. Ilmoituksessa tulee kertoa käytettävät materiaalityypit ja koodit (esim. märkätiloissa voi käyttää vain märkätiloihin soveltuvia tuotteita).
  2. Sallitut työt, joiden aloittamiseksi tarvitset isännöitsijän luvan ja mahdolliset työohjeet. Osa näistä töistä on hyvitettäviä, kunhan toimitat materiaaleista kuitit. Hyvitettävät muutostyöt kuoleentuvat joko 3, 5 tai 10 vuoden kuluessa niiden maksupäivästä. Hyvitys tehdään muuttaessasi pois asunnostasi, mikäli työ ei ole kuoleentunut.
  3. Kielletyt, joita ovat mm. kaikki rakennuslupaa vaativat muutostyöt paitsi parvekelasitus.

Mistä saan apua ja ohjeita muutöstöihin

Isännöitsijältä voit aina kysyä neuvoja muutostöiden tekemiseen. Löydät oman isännöitsijäsi yhteystiedot täältä. Katso myös Näin remontoit kotiasi -osio. Yleisiä remontointiin liittyviä ohjeita ja vinkkejä kannattaa etsiä myös internetistä. Käyttämällä materiaalitoimittajien omia ohjeita vältät virheet ja varmistat laadukkaan lopputuloksen.

Saanko hyvitystä muutostöistä?

Kyllä, osasta saat. Hyvitettävät työt ovat aina sellaisia, joita varten tarvitset luvan isännöitsijältä. Hyvitys annetaan, jos hyvitysaikaa on jäljellä asumisoikeussopimuksesi päättyessä.

Hyvitettävien muutostöiden maksimihyvitys on 5 000 euroa. Omavastuusi on aina 20 %. Hyvitettävä osuus vähenee ajan myötä nollaan joko kolmessa (3) viidessä (5) tai kymmenessä (10) vuodessa tositteiden mukaisista maksupäivistä alkaen. Tarkista muutostyötaulukosta kunkin työn hyvitysaika. Mikäli yhdellä kertaa haetun ja toteutetun muutostyön kustannukset ovat alle 400 euroa, ei työtä hyvitetä. Jos muutoksista aiheutuneet kustannukset tai jäännösarvo ovat pois muuttaessasi alle 100 euroa, ei niitä hyvitetä. Voit hakea joissain tapauksissa muutostyön työn osuudesta kotitalousvähennystä. Katso lisää vero.fi.

Kuka vastaa muutosten tekemisestä ja muutosten kunnossapidosta?

Isommat muutostyöt tekee pääsääntöisesti ammattilainen, mutta pienempiä töitä voit tehdä myös itse. Katso lisää ohjeita vastuunjakotaulukosta ja Näin remontoit kotiasi -osiosta.

Muutostöiden kunnossa- ja ylläpidosta vastaa asumisoikeuden haltija, joka muutostyön on asuntoon tehnyt tai teettänyt. Asukkaan kunnossapitovastuulla olevasta muutostyöstä on sovittu asumisoikeussopimuksen tekohetkellä kirjallisesti. Mikäli muutostyö vaurioituu muusta kuin Avaimesta ja asukkaasta johtuvasta syystä, Avain vastaa mahdollisista korjauskustannuksista vain muutostyötä edeltäneeseen alkuperäiseen tasoon saakka.

Teknisen isännöitsijän tekemästä tarkastuksesta peritään asukkaalta maksu. Osa sallituista muutostöistä on ennallistettava poismuuton yhteydessä.