Vakuus ja asumisoikeusmaksu

Vakuuden ja asumisoikeusmaksun palautus

Milloin saan vakuuden ja asumisoikeusmaksun takaisin?

Vakuus- ja asumisoikeusmaksu palautetaan kohtuullisen ajan kuluessa huoneistotarkastuksen jälkeen, kun sopimus on päättynyt ja kaikki muut velvoitteet, kuten alkuperäisten avainten luovutus, käyttövastikemaksut sekä hoito- ja kunnossapitovastuut on täytetty. Maksun palauttamisen ehtona on myös alkuperäisen asumisoikeussopimuksen toimittaminen Avaimelle lakkautumismerkinnän tekemistä varten.

Kuinka paljon rahaa saan takaisin?

Kun luovut asumisoikeudestasi, saat takaisin alkuperäisen asumisoikeusmaksun. Tähän tehdään rakennuskustannusindeksin tarkistus ja mahdollisten muutostöiden arvo hyvitetään, mikäli hyvitettävien muutostöiden kuoleentumisaikaa on jäljellä.

Palautamme asumisoikeusmaksusi rakennuskustannusindeksillä tarkastettuna. Saatuamme luovutusilmoituksesi tarkistamme asunnon ensimmäisen asumisoikeusmaksun maksupäivän rakennuskustannusindeksin ja vertaamme sitä luovutusilmoituksen jättöpäivän indeksiin. Indeksimuutos lasketaan siis aina asunnon ensimmäisen, alkuperäisen asumisoikeusmaksun päälle. Lisäksi mahdollisten muutostöiden arvo hyvitetään, mikäli hyvitettävien muutostöiden kuoleentumisaikaa on jäljellä ja niiden jäännösarvo on yli 100 euroa.

Voiko Avain pidättäytyä vakuuden ja asumisoikeusmaksun maksamisesta?

Kyllä, jos olet esimerkiksi jättänyt maksamatta käyttövastikkeitasi, käyttökorvauksia tai olet hoitanut asuntoa huonosti ja sitä joudutaan jäljiltäsi korjaamaan. Tällaisissa tapauksissa Avaimella on oikeus pidättää saatavansa vakuudesta tai asumisoikeusmaksusta.