Liiketoiminnot

Kokonaisvaltainen kotien ja asumispalveluiden tuottaja

Avain Yhtiöt -konserni on erikoistunut asuntojen ja asumispalvelujen tuottamiseen. Kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä yhteiskunnallisuus, vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ovat kiinteä osa liiketoimintaa. Yhteinen tavoite on toimia asiakkaiden parhaaksi avoimessa ja aidossa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ottaen huomioon myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Konsernin emoyhtiö on Avain Yhtiöt Oy ja sen tytäryhtiöitä ovat Avain Asumisoikeus Oy, Avain Vuokra-asunnot Oy, Avain Vuokrakodit Oy, Avain Rakennuttaja Oy, Avain Vuokra Oy ja Tencon Oy.

Avain Asumisoikeus Oy

Avain Asumisoikeus on Suomen kolmanneksi suurin asumisoikeusasuntojen omistaja, jolla on merkittävä rooli maamme yleishyödyllisten asumispalvelujen tarjoajana. Yhtiö tuottaa asumisoikeusasuntoja ja pitää yllä monipuolista asuntotarjontaa ympäri Suomen.

Avain Vuokrakodit & Avain Vuokra-asunnot Oy

Avain Vuokrakodit ja Avain Vuokra-asunnot tarjoavat laadukkaita vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja erilaisiin asumistarpeisiin hyvien palveluiden sekä liikenneyhteyksien läheisyydessä. Yhtiöiden tavoitteena on omistaa ja rakennuttaa uusia vuokraasuntoja kaupunkikeskuksiin ja niiden läheisyyteen.

Avain Rakennuttaja Oy

Avain Rakennuttaja on erikoistunut asuntojen rakennuttamiseen ja projektinjohtopalvelujen tuottamiseen. Yhtiö hallitsee koko rakennuttamisen ketjun tilaajan tavoitteiden kartoittamisesta sekä suunnittelun ohjaamisesta aina valmiin rakennuksen takuutarkastukseen asti

Avain Vuokra Oy

Avain Vuokra (ent. Avain Palvelukodit) on pitkän korkotuen vuokrakohteiden ja palvelutalojen omistamiseen erikoistunut yhtiö. Tarveharkintaisten ja kohtuuhintaisten vuokrakotien lisäksi yhtiö tarjoaa palvelutalo-konseptin kautta ikääntyville, liikuntaesteisille sekä muille palveluasumista tarvitseville laadukkaan ja turvallisen tavan asua. Palvelutaloissa Avain Vuokra omistaa palvelukotikiinteistöt, ja palvelukotitoiminnan hoitaa aina erillinen operaattori. Avain Vuokran osaomistajana on Avain Yhtiöiden lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Tencon

Tencon on uudisrakentamiseen erikoistunut yritys, joka tekee kiinteää yhteistyötä Avain Rakennuttajan kanssa. Yhtiö vastaa kokonaisvaltaisesti työmaan johtamisesta sekä hankinnoista. Yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla.