Mitkä ihmeen aso-vaalit?

Eduskunta hyväksyi viime vuonna uuden asumisoikeuslainsäädännön. Lain myötä asukasvalinta selkiytyy ja yksinkertaistuu, ja asukkaat saavat lisää oikeuksia. Laki tekee pakolliseksi yhteistyöelimen yhteisötason asioiden käsittelyyn. Se tarkastelee kaikkia Avain Asumisoikeuden noin kolmeasataa kohdetta kokonaisuutena. Edustajat elimeen valitaan vaaleilla.

Herää kysymys: mihin tarvitaan uutta yhteistyöelintä? Ympäristövaliokunta kertoo syyn mietinnössään: ”Asumisoikeustalot vanhenevat ja alkavat tulla peruskorjausikään, joten talojen kunnossapito ja viihtyisyyden säilyttäminen tulee haasteellisemmaksi. Asukashallinnon vahvistamisella voidaan myös vähentää mahdollista toimijoiden välistä epäluottamusta kustannuspaineiden noustessa. Olennaista on jakaa tietoa asumisen hinnan noususta eli avata vastikeperusteita nykyistä yksityiskohtaisemmin, jotta asukkaat näkevät, mihin vastikkeiden nousu perustuu.”

Yhteistyöelin siis vahvistaa asukkaiden ja omistajien välistä kumppanuutta. Me Avaimella teemme kaikkemme hyvän toimintatavan löytymiseksi. Toisaalta toimiva kumppanuus edellyttää asukasedustajilta tarkkaa perehtymistä sekä asumisoikeuslakiin että yhtiön asioihin. Tästä syystä kausi on kaksivuotinen. Pyrimme turvaamaan äänestysalueilla myös alueellisen edustavuuden. Eniten kannan huolta äänestysaktiivisuudesta. Siksi me teemme vaaleista mahdollisimman helpot. Jotta kaikki pääsisivät äänestämään, vaalit suoritetaan sähköisenä.

Rohkaisen kaikkia asumisoikeusasioihin perehtyneitä asumisoikeuden haltijoita lähtemään ehdokkaiksi mielenkiintoisiin vaaleihin!

Asmo Maanselkä
Päätoimittaja / Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Edellinen
”Hellän kosketuksen voimalla”
Seuraava
Lenkiltä saunaan Haukkalassa