ASO-vaalit tulevat, oletko valmis?

Marraskuussa on taas aika valita uudet asukasedustajat yhteistyöelimeen. Auki on 12 vaikuttajan paikkaa ympäri Suomen. Asumisoikeusasukas, muistathan käyttää äänesi!

Uusi asumisoikeuslaki antaa asukkaille entistä paremmat vaikutusmahdollisuudet. Yksi isoimmista lain muutoksista oli omistajan ja asukkaiden välinen yhteistyöelin, joka toi asukkaille muun muassa oikeuden osallistua, antaa lausuntoja ja päättää tietyistä asumisoikeusyhteisöä koskevista asioista. Viime vuonna Avain Asumisoikeuden yhteistyöelimeen valittiin vaaleilla 23 edustajaa, joiden toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Yhteistyöelin on toiminut aktiivisesti ja päättänyt muun muassa uudet valtakunnalliset järjestyssäännöt. Loppuvuodesta valitaan uudet edustajat. Lähde mukaan vaikuttamaan!

Yhteistyöelimessä asukkaiden asioita voi viedä tehokkaasti eteenpäin.”
Raimo Salovuori, Avain Asumisoikeuden yhteistyöelimen asukasedustaja ja puheenjohtaja

Millaista työskentely yhteistyöelimessä on ollut?

”Meillä on ollut kokouksia Teamsissa useammin kuin joka toinen kuukausi. Ensimmäisessä kokouksessa järjestäydyimme ja muodostimme kolme toimikuntaa: yhden rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyen, toisen huoltoon ja isännöintiin liittyen ja kolmannen yleisille asioille. Toimikunnat ovat valmistelleet vastuulleen kuuluvat asiat, minkä jälkeen ne on käsitelty koko yhteistyöelimen kesken. Tieto kulki hyvin Teamsillä, sähköpostilla ja Whatsappilla. Suurin saavutuksemme ovat valtakunnalliset yhtenäiset järjestyssäännöt, jotka tulevat voimaan lokakuussa.”

Millaisiin asioihin ensi kauden edustajat pääsevät ­vaikuttamaan?

Työ jatkuu turvallisuusohjeistusten parissa esimerkiksi väestönsuojien ylläpitoon liittyen. Tuleva yhteistyöelin pääsee myös kommentoimaan peruskorjausasioita, niiden hoitamista sekä tarjouspyyntöjen sisältöjä. Esillä tulevat olemaan myös isännöinnin ja huollon kilpailutukset sekä talouden seuraaminen: miten vastikkeet kokonaisuudessaan muodostuvat ja miltä osin niihin voi itse vaikuttaa, miltä osin ei. Näistä asioista on tarpeen tiedottaa ja jakaa ymmärrystä asukastoimikunnille, jotta esimerkiksi tulevien budjettien kommentointi helpottuu.

Kenen kannattaa asettua ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi kannattaa asettua, jos on kiinnostusta asumiseen ja sen laatuun sekä siihen, miten yhteisiä asioita voi hoitaa. Yhteistyöelimen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Mitä parempana se jatkuu, sitä tehokkaammin me asukkaat saamme vietyä yhteisiä tärkeitä asioita eteenpäin.

Marjo Paulin, Asiakkuuspäällikkö, Avain Asumisoikeus
Marjo Paulin, Asiakkuuspäällikkö, Avain Asumisoikeus

Vaalien aloitus­tilaisuus on loistava mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin.”

Miten vaalit järjestetään tänä vuonna?

Tänä vuonna valitsemme vaaleilla 12 edustajaa ympäri Suomen. Kausi on kaksivuotinen eli 1.1.2024-31.12.2025. Äänestäjäksi rekisteröityminen on lokakuussa. Laitamme siitä kaikille vaalikelpoisille eli 18 vuotta täyttäneille asumisoikeuden haltijoille sähköisen kirjeen. Aloitamme vaalit marraskuussa Teamsissä vaalitilaisuuksilla, joissa kaikkien ehdokkaiden on mahdollista esittäytyä äänestäjille ja joissa äänestäjät voivat halutessaan esittää kysymyksiä. Jokaisessa tilaisuudessa osallistujien kesken arvotaan 100 euron lahjakortti päivittäistavarakauppaan. Tulokset kerrotaan joulukuussa. Edustajien työ alkaa liveseminaarissa tammikuussa.

Miten yhteistyöelin on toiminut tänä vuonna?

Yhteistyöelin on käyttänyt tehokkaasti vaikutusmahdollisuuksiaan, paneutunut asioihin huolella ja tehnyt rakentavia esityksiä. Porukassa on ollut monenlaisia persoonia ja osaamista kiinteistönhoidosta kunnallispolitiikkaan. Asukasedustajat ovat nostaneet esiin paljon asioita, joita mekin olemme jo miettineet, esimerkiksi savuttomuuden. Niitä on viety eteenpäin. Kaikkia asioita ei voida välittömästi edistää. Tällainen on esimerkiksi valmiiden asuintalojen ajantasaiset asukaskansiot, joiden siirtäminen Kotiavain-sovellukseen on tulevaisuudessa paljon resursseja vaativa työ.

Elias Kiviranta, myynti- ja markkinointijohtaja
Elias Kiviranta, myynti- ja markkinointijohtaja

”Neuvottelukunta ilmaisi huolensa hallitusohjelman kirjauksista. ”

Mitä valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelutoimikunta tekee?

Uuden asumisoikeuslain mukanaan tuoma toimielin on uusi ja sen tehtävä on kehittää asumisoikeusasumista valtakunnallisesti tekemällä aloitteita, lausuntoja ja selontekoja toimijoille ja sidosryhmille. Neuvottelukunnassa on tällä hetkellä viisi asumisoikeustoimijaa, isoista toimijoista on Avain Asuntojen lisäksi Haso eli Helsingin Asumisoikeus sekä Asuntosäätiö. Jokaiselta toimijalta on mukana yhteisön edustaja ja asukasedustaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on kutsuttuna asiantuntijat ympäristöministeriöstä, Kuntarahoituksesta ja ARAlta. Valtakunnallisen neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. Avaimella syksyllä valittava uusi yhteistyöelin valitsee keskuudestaan uuden asukasedustajan, joka pääsee vaikuttamaan neuvottelukunnassa vuoden 2024 loppuun.

Miten toiminta on lähtenyt käyntiin?

Meillä on ollut kaksi kokousta, joissa olemme järjestäytyneet ja ryhtyneet käymään läpi asukkailta tulleita kysymyksiä. Kysymyksistä riittää keskustelua varmasti koko toimikauden ajan. Osaan kysymyksistä asumisoikeuslaki antaa suoraan vastauksen, osaan niistä meillä ei ole valtaa vaikuttaa ja osasta voimme keskustella ja muotoilla suosituksia tai lausuntoja. Yhden kysymyksen pohjalta olemme jo laatimassa suositusta asumisoikeusyhteisöille siitä, miten asukkaita tulisi tiedottaa yhteistyöelimen toiminnasta.  Joissakin asioissa uusi laki määrittelee vain minimin, mikä tarjoaa eri toimijoille paljon liikkumavaraa. Silloin on kiinnostavaa keskustella, millaisia eri toimintamalleja eri asumisoikeusyhteisöillä on.

Iso asia tälle kaudelle on haastava markkinatilanne sekä korot, jotka vaikuttavat vastikkeisiin. Yhdessä mietimme, miten voimme varautua kustannusten nousuun ja voimmeko vaikuttaa lakeihin tai asetuksiin, jotta se onnistuisi paremmin. Petteri Orpon uusi hallitusohjelma linjaa, että uusien asumisoikeuskohteiden rakentamista ei enää tuettaisi. Tähän lausuimme huolemme neuvottelukuntana. Uusien kohteiden lakkauttaminen johtaisi siihen, että kohtuhintaisten asuntojen saatavuus ei kohtaisi tarvetta. Muutokselle tulisi määritellä kunnon siirtymäaika, jotta jo suunnitteluputkessa olevien kohteiden kustannukset eivät lankeaisi vanhoille asukkaille. Kirjauksella ei ole vaikutusta vanhoihin, jo olemassa oleviin kohteisiin, joiden kysyntä on edelleen kovaa.”

6 syytä asettua ehdolle vaaleissa

1.  Asukasedustajana voit vaikuttaa yhteisiin asioihin muiden asukkaiden kanssa.

2. Pääset seuraamaan uudiskohteiden ja perusparannusten suunnittelua, rakentamista ja toteutumista.

3. Pääset keskustelemaan, miten asukkaille tärkeitä asioita voisi viedä eteenpäin, antamaan niistä lausuntoja ja tekemään esityksiä.

4. Saat osallistua muun muassa kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta solmittavien sopimusten kilpailuperiaatteiden laatimiseen. Nykyisessä vaikeassa maailmantilanteessa pääset vaikuttamaan myös siihen, mistä voimme säästää.

5. Tutustut asukasedustajiin eri puolelta Suomea sekä Avaimen edustajiin.

6. Voit päästä vaikuttamaan valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan.

Vaaliaikataulu 2023

Teksti Katja Tarnanen ja kuvitus Getty Images

Edellinen
Siivoa kuin somessa
Seuraava
Uusi hallitus tutuksi