Asuinkulut kuriin

Inflaatio tuo korotuspaineita käyttövastikkeisiin. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa hoitokuluihin alentavasti.

Jan Harti, toimitusjohtaja, Avain Asumisoikeus Oy

“Kustannusten nousuun on varauduttu, mutta vastikkeissa on korotuspaineita.”

”Kiinteistöjen hoitokulut, lainojen lyhen­nykset ja lainojen korot muodostavat noin 90 prosenttia maksuista, jotka katetaan asumisoikeusasukkailta perittävillä käyttövastikkeilla. Tiedämme jo, että kohonnut inflaatio tulee nostamaan kiinteistöhoidon kustannuksia. Lisäksi korkotaso on noussut voimakkaasti kevään ja alkukesän aikana. Siksi asukkailta perittäviin vastikkeisiin kohdistuu aikaisempia vuosia selvästi suurempi korotuspaine.

Vuosikorjaukset, lämmitys ja vesimaksut muodostavat noin 50 prosenttia hoitokulujen kokonaismäärästä. Energian, lämmityksen ja työvoimakustannusten kallistuessa myös hoitokulut kasvavat. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa välillisesti esimerkiksi jätemaksuihin ja kiinteistöhuoltoon.

Kilpailutamme koko ajan toimijoita ja iso asuntokanta antaa meille kilpailuetua hankinnoissa. Sähkön hankintaa olemme ensi vuoden osalta osittain jo sitoneet tiettyyn hintatasoon, joten hinnan nousun vaikutus ei vielä vaikuta täysimääräisesti ensi vuoden aikana. Vaikka hinta on tärkeä tekijä, esimerkiksi huollossa ja isännöinnissä painavat myös laatutekijät.

Lämmitys on iso kuluerä, noin 20 prosenttia hoitokuluista. Uusissa kohteissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään maalämpöä. Kaukolämpöverkossa olevissa taloissa emme voi vaikuttaa hintoihin, mutta tietyillä toimenpiteillä voimme kuitenkin pienentää kaukolämmön kulutusta. Kun lämmityskausi syksyllä alkaa, se voi tuoda kaukolämpöön entisestään korotuspaineita, jos maailmantilanne jatkuu entisellään.

Vaikka korot nousevat, ne vaikuttavat meihin osin viiveellä, sillä lainoistamme noin 60 prosenttia on sidottu 5 tai 10 vuoden kiinteään korkoon. Osa lainoista on sidottu muuttuvaan korkoon ja niistä osa on korkosuojattu korkojen nousun varalle.

Tulevaisuuden ennustaminen on erityisesti tällä hetkellä todella vaikeaa, mutta pyrimme pitämään käyttövastikkeiden nousun maltillisena ja talojen käyttöasteen korkealla. Suurimmat korotuspaineet liittyvät energian ja kaukolämmön hintoihin. Tulevien vuosien perusparannushankkeissa keskitymmekin pidemmällä aikavälillä energiaa säästäviin toimenpiteisiin.”

Jan Bertills, kiinteistöjohtaja, Avain Yhtiöt

”Hoitokulujen kasvua hillitään kiinteistön ylläpidon ja asukkaiden yhteistyöllä.”

”pyrimme hillitsemään hoitokulujen kasvua erilaisilla energiansäästötoimenpiteillä. Kun esimerkiksi vaihdamme perusparannuskohteissa öljy- ja kaasulämmityksen maalämpöön, lämmityskustannukset tipahtavat nykyisillä hinnoilla alle puoleen. Kaukolämpökohteissa uusimme perusparannuksen yhteydessä lämmityslaitteet ja säädämme lämpötilat oikeiksi. Perusparannuksen yhteydessä vaihdamme myös hanat ja suihkut ja säädämme vesikalusteiden virtaamat oikeiksi. Mainituilla toimenpiteillä vedenkulutus yleensä vähenee 15−30 prosenttia. Talon pihan, yleisten tilojen sekä asuntojen kiinteiden valaisimien vaihto ledeihin pienentää sähkölaskua.

Tänä vuonna 101 kaukolämmitettyä Avaimen kohdetta siirtyy tekoälyohjatun lämmönsäädön käyttöön. Arvioimme sen tuovan 10−15 prosentin säästöt kohdekohtaisiin lämmitysenergian kulutuksiin. Lisäksi pilotoimme tekoälyohjattua poistoilmanvaihtojärjestelmää, jolloin ilma vaihtuu vain tunnistetun tarpeen mukaan. Tällöin lämmintä ilmaa ei puhalleta turhaan harakoille lämmityskauden aikana.

Asukkaat voivat vaikuttaa oman talon ylläpitokuluihin. Tarkkaile oman huoneiston lämpötilaa, ja jos se on lämmityskaudella liian kuuma eli yli 23 astetta, tee vikailmoitus Avainasuntojen nettisivuilla. Rapussa ja varastoissa riittävä lämpötila on 17−18 astetta. Kiinnitä huomiota vedenkulutukseesi ja suosi lyhyitä, enintään viiden minuutin suihkuja. Ihmisten käyttötottumuksissa on eroja: joissain taloissamme vedenkulutus vuorokaudessa on 90 litraa per asukas, joissain jopa 160 litraa. Jos epäilet, että vettä tulee ha­noista liian kovalla paineella, tee vikailmoitus. Huolto tarkistaa asian ja säätää hanan virtaamaa tarvittaessa.

Lajittele omat jätteesi huolellisesti, niin kalleinta jätejaetta eli sekajätettä kertyy vähemmän. Jätehuoltokustannukset tulevat nousemaan joka vuosi 10−20 prosenttia, joten kierrätyksellä on merkitystä.

Kun suunnittelemme uudiskohteita, mietimme tarkkaan, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat talon ylläpitokuluihin. Pyrimme minimoimaan kalliit ja hankalat ratkaisut jo alkutekijöissään. Usein uudiskohteisiin tulee aurinkopaneeleita ja maalämpö, jos se vain on mahdollista.”

Teksti Katja Tarnanen kuva Getty Images

Edellinen
Yhteistyöelin hyvässä vauhdissa
Seuraava
Monien mahdollisuuksien Pasila