”Ilmastotekoja koko kiinteistön elinkaaren ajalle”

Huomioimme ilmastovaikutukset, kun rakennamme, perusparannamme ja huollamme kiinteistöjämme.

Kestävä kehitys on osa Avain Yhtiöiden strategiaa, ja siksi olemme tehneet neljä teemaa sisältävän vastuullisuusohjelman. Yksi teemoista on ilmastoteot. Olemme miettineet koko kiinteistön elinkaaren ajalta toimenpiteitä, joilla voimme pienentää hiilijalanjälkeä, parantaa energiatehokkuutta ja varmistaa, että rakennuksemme kestävät myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Elinkaari käsittää maanhankinnan, rakennuttamisen, rakentamisen, kiinteistön omistamisen ja perusparantamisen.

Kun hankimme maata, keskitymme alueisiin, jotka ovat hyvien liikenneyhteyksien, kuten metro- tai junareittien, varrella. Kun asukkaat voivat hyödyntää julkista liikennettä, se vähentää liikennepäästöjä. Rakennuttamisessa isoimpia vaikutuksia on maalämmön hyödyntämisellä, sillä se on lämmitysmuotona täysin hiilineutraali. Valitsemme sen aina, kun se on teknisesti mahdollista. Osaan uudiskohteista laitamme aurinkopaneeleita.

Suunnittelemme kestäviä taloja, jotka ovat edullisia ylläpitää ja korjata. Se tarkoittaa sitä, että katsomme koko kiinteistön elinkaarikustannuksia. Tällöin alkuinvestointi voi olla kalliimpi, mutta toisaalta kiinteistöä ei tarvitse huoltaa niin usein. Esimerkiksi puujulkisivu vaatii maalia pintaan 10 vuoden välein, kun taas tiilijulkisivua huolletaan 50−60 vuoden välein. Uudiskohteidemme energiankulutus (E-luku) on alle 82 kWh/m2/v. Se on pienempi kuin asuinkerrostalon asetukset vaativat, ja uudiskohteemme ovat A- tai B-energia­luokkaa.

Rakentamisessa syntyy paljon kallista sekajätettä. Tänä päivänä on jo itsestään selvää, että työmaalla on jätelavat, joihin jäte lajitellaan. Urakoinnissa tavoite on, että 90 prosenttia jätteistä lajiteltaisiin. Se on paitsi ekoteko, myös säästää rakennuskustannuksia. Käytämme rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan myös uusiomateriaaleja, kuten maanrakennustöissä betonimursketta ja eristeenä kierrätystuotteita.

Uudisrakentamisessa tavoitteenamme ovat nollavirheluovutukset. Se tarkoittaa sitä, että kun talot valmistuvat, ne olisivat myös valmiita eli virheet ja puutteet olisi jo korjattu. Se vähentäisi turhaa työtä, materiaalihävikkiä sekä liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. 

Tähtäämme hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä eli sähköä ja lämmitystä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Vuoteen 2026 mennessä siirrymme hiilineutraalin sähkön käyttöön ja kolminkertaistamme uusiutuvan energiankäytön määrän lämmöntuotannossa, käytännössä maalämpöön siirtymällä. Lisäksi vähennämme kaukolämmön energiankulutusta 15 prosenttia vuoden 2015 kulutustasosta. Säästöä syntyy, kun teemme vanhoissa kohteissa lämmönsäätöjä ja rakennamme uudiskohteet energiatehokkaammiksi. Olemme kolmen vuoden ajan tehneet pilotteja liittyen talojen lämmönsäätelyyn tekoälyohjauksella ja saaneet hyviä kokemuksia. Neljän vuoden sisällä kymmenkertaistamme tekoälyohjauksen käytön talojen lämmönsäädössä.

Aiomme vähentää vedenkulutusta 35 prosenttia vuoteen 2026 mennessä vuoden 2018 kulutustasoon verrattuna. Olemme lähellä tavoitetta jo nyt. Siihen on eniten vaikuttanut muun muassa se, että asukkaat maksavat vedestä kuutioperusteisesti käytön mukaan ja uudiskohteiden veden virtaamat on säädetty oikein.

Asukkaista yli 80 prosenttia lajittelee jätteensä. Sen tason toivomme pitävämme jatkossakin.

Kun perusparannamme asuntoja, tärkeimmät ilmastoteot ovat valaistuksen uusinta ledeihin, kodinkoneiden vaihto energiaystävällisiin sekä etäluettavien vesimittareiden asentaminen. Hanojen ja suihkujen uusiminen ja virtaaman säätäminen pienentää vedenkulutusta.

On lähtökohtaisesti monin verroin ilmastoystävällisempää asua uudiskohteessa kuin vanhassa rakennuksessa, varsinkin jos talo lämpenee maalämmöllä. Mutta asuupa sitten uudessa tai vanhassa talossa, jokainen voi omalla veden, lämmön ja sähkön kulutuksellaan tehdä osuutensa ilmaston eteen.

4 x kannamme vastuuta

  • Vastuu vihreästä taloudesta.

Varmistamme, että ­kohteemme täyttävät vihreän rahoituksen ehdot. Maksamme veromme ja noudatamme verovelvoitteita. Vuonna 2021 maksoimme veroja 62 miljoonaa euroa. Torjumme harmaata taloutta ja hallitsemme korkoriskiä. Lahjoitamme vuosittain hyväntekeväisyyteen 20 000 euroa.

  • Vastuu henkilöstöstä, asukkaista ja kestävistä kaupungeista.

Kannamme vastuuta ­asukkaista, henkilöstöstä ja työmaalla tehtävästä työstä. Se tarkoittaa monipuolista ihmisten hyvinvoinnin edistämistä niin terveyden, turvallisuuden kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmasta.

  • Vastuu läpinäkyvästä viestinnästä ja raportoinnista.

Viestimme vastuullisuudesta läpinäkyvästi ja monissa kanavissa niin asukkaillemme, sidosryhmille kuin henkilöstöllekin.

  • Vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Huomioimme koko kiinteistön elinkaaren aikana maanhankinnasta peruskorjaukseen ne toimenpiteet, joilla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme ja parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Teksti Katja Tarnanen, kuva Avain Yhtiöt

Jan Bertills, kiinteistöjohtaja, Avain Yhtiöt

Edellinen
Vauhdikasta arkea Espoossa
Seuraava
Kukassa kaiken kesää