3 näkökulmaa takuukorjauksiin

Takuukorjauksissa onnistuminen on yhteistyötä, jossa asukas voi auttaa ilmoittamalla huomaamansa viat.

”Viat ja puutteet ilmoitetaan isännöitsijälle.”

Yksikön päällikkö, Toni Suorsa, Avara Isännöinti

”Kun uudisrakennus luovutetaan, vastaanottotarkastuksesta alkaa kahden vuoden takuuaika, jonka aikana ilmenneet puutteet tai viat urakoitsija on velvollinen korjaamaan.

Varsinaiset takuutarkastukset tehdään vähän ennen kuin kaksi vuotta tulee täyteen, mutta jos asukas huomaa asunnossa ennen sitä puutteita, niistä voi ilmoittaa esimerkiksi sähköisellä vikailmoituksella. Kirjaamme kaikki ilmoitetut viat ylös, ja jos puutteet kuuluvat takuuseen, välitämme ne hoidettavaksi urakoitsijalle. Jos vika on pieni eikä aiheuta välitöntä vaaraa tai haittaa, urakoitsijalla ei ole velvollisuutta korjata sitä heti, vaan hän voi tehdä sen samalla kun muutkin korjaukset takuuajan päättyessä. Tämä herättää asukkaissa välillä hämmennystä.

Tyypillisesti reklamoidaan kosmeettisia puutteita, kuten että seinämaali on epätasainen tai laminaatti on heikosti kiinni. Kahden vuoden aikana asunnosta ehtii joskus muuttaa ensimmäinen asukas pois ja toinen sisään. Välillä ilmoitetut puutteet ovat ihan normaalia kulumista eivätkä kuulu urakoitsijan korjausvastuulle.

Vähän ennen takuuajan päättymistä asukkaille lähetetään kysely, jossa heitä pyydetään kirjaamaan huomaamansa puutteet kodistaan huone huoneelta sekä piha-alueilta ja yleisistä tiloista. Ennen kuin takuukorjaukset alkavat, pääurakoitsija kertoo siitä asukkaille yleistiedotteella ja sen jälkeen asuntokohtaisesti tarkemmalla korjausaikataululla. Aliurakoitsijoita on yleensä useampi: yksi hoitaa esimerkiksi rakennustekniset asiat, toinen LVI-asiat, kolmas sähköt, joten asunnossa voi käydä useampikin urakoitsija.”

”Takuutarkastajana käyn läpi kaikki vikalistat.”

Kiinteistöpäällikkö Kari Pönniö, Avain Yhtiöt

”Kun takuuaikaa on jäljellä kolme kuukautta, alan omistajan edustajana kerätä ja käydä läpi kohteen dokumentteja, kuten vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaa, rakennusautomatiikan ja hallinnan raportteja ja isännöinnin ja huollon vikalistoja. Kun olen saanut ne kaikki ja perehtynyt niihin huolella, teen kohteessa takuutarkastuksen rakennusaikaisen valvojan kanssa. Tutkin esimerkiksi rakennuksen julkisivun, vesikaton, alapohjan ja yleiset tilat. Kierrän asunnot ja tarkastan sellaiset asiat, joita asukkaat eivät välttämättä osaa katsoa, kuten rakenteet ja LVI-asiat.

Tarkastusten jälkeen on takuukokous. Kokouksessa luovutan virhelistat pääurakoitsijalle ja sovimme korjausten suorittamisesta. Esimerkiksi satoja allaskaappeja on vaihdatettu, kun ne eivät ole olleet sopivia märkätiloihin. Joskus kaksi vuotta ei riitä jonkin asian toteamiseksi. Esimerkiksi energiankulutuksen suhteen tärkeät lämmityksen hienosäädöt tehdään pakkasilla, joita ei joka vuosi tule. Tällöin pöytäkirjaan merkitään, että asiaa on seurattava takuuajan jälkeen.

Kun urakoitsija on tehnyt korjaukset, hän pyytää jälkitarkastuksen. Haasteena voi olla korjausten hoitaminen kohtuullisessa ajassa. Aikaa voi mennä vuosikin isoissa kohteissa, joissa korjaukset voivat olla kustannuksiltaan jopa satoja tuhansia euroja. Takuuajan vakuus on kaksi prosenttia urakan hinnasta. Se maksetaan urakoitsijalle vasta kun kaikki puutteet on korjattu ja asiakirjat korjauksista saatu. Toivon, että asukkaat rohkeasti kertoisivat puutteista. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Joskus asukkaalta saatu tieto auttaa meitä selvittämään jonkin isomman piilevän ongelman.”

”Urakoitsijana korjaamme puutteet.”

Työpäällikkö Timo Tuovinen, Tencon Oy

”Me pääurakoitsijana saamme tilaajalta listat vioista ja puutteista, jotka meidän tulee korjata ennen takuuajan päättymistä. Käymme ne läpi ja osoitamme aiheelliset puutteet tehtäväksi aliurakoitsijoille takuukorjauksina. Pyrimme sovittamaan korjaukset siten, että ne hoituisivat saman päivän tai viikon aikana, jotta asukkaalle ei aiheutuisi niistä haittaa. Jaamme asukkaille tiedotteen, milloin olisimme tulossa ja pyydämme ilmoittamaan, jos sisään ei saa tulla yleisavaimella. Kun aliurakoitsija on korjannut vian, pyrimme siihen, että sekä asukas että me tarkistaisimme korjaukset ennen kuin ilmoitamme tilaajalle korjausten valmistumisesta.

Yleensä korjaustarpeita tulee jo takuuaikana. Vaikka talon lämmitys ja ilmanvaihto toimivat jo ennen kuin asukkaat muuttavat sisään, talo niin sanotusti jatkaa elämistään, kun asukkaat muuttavat sisään. Esimerkiksi betonielementit voivat kuivuessaan painua muutamia millejä, mikä voi aiheuttaa halkeaman kipsilevyn ja betoniseinän liitoskohdassa. Myös ovet voivat painua niin, että niitä ei saa kunnolla kiinni tai lukkoon. Kiireelliset asumista haittaavat puutteet korjataan heti, kuten myös rikkoutuneet kodinkoneet tai lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat.

Aistinvaraiset viat, kuten se, että asukkaasta asunnossa on liian kylmä tai siellä vetää liikaa, ovat välillä hankalia, koska niihin emme voi aina vaikuttaa. Asia tutkitaan ja tarvittavia säätöjä tehdään ongelmien esiintyessä, mutta koko talon säätöjä ei voi muuttaa yhden asukkaan takia. Jos virheet ja puutteet eivät haittaa asumista, hoidamme ne kerralla takuuajan päätteeksi.”

TEKSTI Katja Tarnanen

PÄÄKUVA Avain Asuntojen malliasunto osoitteessa Muuramen Parantolantie 14

Edellinen
Merellinen Sarvvik
Seuraava
Samassa talossa, kolmessa eri asunnossa