Helsingin Mellunpuisto

Purkavaa uudisrakentamista

Helsingin Mellunpuisto on hyvä esimerkki tiivistävästä asuinrakentamisesta, jossa ilmastovaikutukset on huomioitu.

Helsingin Mellunmäessä on ollut kauan suunnitteilla korttelin uudistusprojekti, Mellunpuisto. Siinä kahden asunto-osakeyhtiön, Pallaksentie 1:n ja Ounasvaarantie 2:n, yhteensä seitsemän kolmekerroksista asuintaloa puretaan ja tilalle rakennetaan tiiviimmin uusia taloja. Näin saadaan lisää asuinneliöitä.

Avain Yhtiöt on mukana projektissa yhdessä Lakean, Saton ja T2H:n kanssa. Hankekehittäjänä toimii A-insinöörit. Rakentaminen käynnistyy tänä vuonna ja koko korttelin on tarkoitus olla valmis vuonna 2028.

Purettavien talojen korjaaminen olisi tullut kalliiksi

Idea nykyisten talojen purkamisesta ja uusien rakentamisesta niiden tilalle oli lähtöisin asunto-osakeyhtiön aktiiveilta. Purettavat rakennukset ovat 1960-luvun kolmikerroksisia lamellitaloja, joita ei olisi saanut energiatehokkaiksi ja esteettömiksi ilman erittäin massiivisia ja kalliita toimenpiteitä. Taloihin olisi pitänyt tehdä putkiremontit ja lisätä hissit. Ylipäätään energiatehokkuuden parantaminen olisi vaatinut talojen repimisen rungolle ja lämmöneristeiden lisäämisen. Peruskorjaamista ei siksi nähty järkevänä.

Korttelin sijainti lähellä metroasemaa on erinomainen, ja siksi hanke kiinnosti asuntosijoittajia, myös Avain Yhtiötä. Harvoin on tarjolla tontti metroaseman läheisyydestä, tai ainakin kilpailu siitä on kova.

Tavallista monimutkaisempi projekti

Vanhojen talojen purkaminen ja useampi toimija tekee hankkeesta kuitenkin tavallista monimutkaisemman. Kun yleensä olen projektipäällikkönä yhteydessä urakoitsijan, suunnittelijan ja viranomaisen, kuten kaupungin kanssa, nyt teemme yhteistyötä kaikkien muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi meillä on ulkopuolisia konsultteja esimerkiksi purku- ja pysäköintihankkeessa. Myös rakentamisvaiheessa työmaajärjestelyissä tulee olemaan aikamoinen sumpliminen, jotta emme ole toistemme tiellä ja varmistamme työturvallisuuden.

Alkuvuoden puolella 2023 asunto-osakeyhtiöiden jakautuminen pitäisi saada päätökseen. Se mahdollistaa tonttien lohkomisen ja uusien rakennuslupien hakemisen. Molempien taloyhtiöiden asukkaat ovat saaneet kodeistaan markkinahinnan asunnon koon perusteella sekä pienen lisäbonuksen siitä, että kaikki myivät asuntonsa. Osa asukkaista on jo muuttanut pois, ja loput muuttavat pois hankkeen edetessä.  

Jos asukkaat haluavat palata takaisin samaan kortteliin, heillä on etuosto-oikeus RS-kohteisiin. RS-järjestelmä perustuu asuntokauppalakiin ja se tuo turvaa kuluttajalle, joka ostaa asunnon rakentamisvaiheessa. 

Vanhat talot täytyy purkaa, ennen kuin pääsemme rakentamaan uutta. Otamme palvelun, joka kiertää tyhjät asunnot, arvioi myyntikelpoisen tavaran ja myy sen. Näitä voivat olla esimerkiksi keittiön kaapit, tiskialtaat, jääkaapit, lavuaarit, suihkuhanat ja sekoittajat.

Jotta purkujätettä voisi hyödyntää rakentamisessa, tulisi käyttökohde tietää ennen purkamista, jotta purkujätteen voisi jättää tontille. Mainitsemme purku-urakan kilpailutuksessa, jotta urakoitsija voi huomioida sen ja hyödyntää materiaaleja mahdollisuuksien mukaan. Purkajat lajittelevat, kierrättävät ja loppusijoittavat purkujätteen ­oikein.

Tulossa energiatehokkaita taloja loistavalla sijainnilla

Kortteliin tulee Avaimelle neljä A-energialuokan taloa, joissa on yhteensä noin 200 vuokra-asuntoa. Osa niistä on mahdollisesti lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja. Tavoitteemme on rakentaa laadukkaasti ja niin, että asukkaat viihtyvät kodeissaan ja koko korttelissa.

Liikenneyhteydet tulevat olemaan erinomaiset: metron lisäksi ehkä jopa kaksi raitiovaunua, Vantaan ratikka ja Raide-Jokeri 2, sekä hyvät bussiyhteydet. Palvelut ja kaupat ovat lähellä. Korttelissa on myös omia liiketiloja. Toivottavasti saamme meidän kohteeseemme esimerkiksi kahvilan. Suunnitteilla on yhteinen kerhotila ja sauna, jotka toivon mukaan tuovat yhteisöllisyyttä.

Helsingin kaupunki jatkaa Mellunkylän asuinalueen kehittämistä tavoitteenaan elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen kaupunginosa.

Veli-Matti Heikkonen, Projektipäällikkö
Veli-Matti Heikkonen, Projektipäällikkö, Avain Yhtiöt

Kortteliprojekti Mellunpuisto

Tuhat uutta asuntoa

Helsingin Mellunmäkeen rakentuu neljä uutta pienkorttelikokonaisuutta, joissa on yhteensä 16 taloa ja 1000 nykyaikaista omistus-, osa-omistus- ja vuokra-asuntoa. Kortteliin tulee myös liiketiloja ja yhteinen 7-kerroksinen pysäköintihalli. Hankkeessa ovat mukana Avain Yhtiöt, Lakea, Sato ja T2H.

Vihreämpää asumista

Korttelissa olemassa olevat seitsemän huonokuntoista asuintaloa puretaan ja uusi kortteli rakennetaan tiiviimmin ja hiilineutraaliustavoitteet huomioiden. Asukkaita alueella tulee olemaan viisinkertaisesti aiempaan verrattuna. Korttelissa hyödynnetään maalämpöä, kaukolämpöä ja aurinkokeräimiä. Viheralueisiin ja kasvillisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, koska sillä pyritään ehkäisemään hule­vesitulvia.

Ennakkomarkkinointi käynnistyy

Avaimen ensimmäinen A-energialuokan vuokra-­asuntokohde valmistuu arvion mukaan 2025 ja tulee haettavaksi kolme kuukautta ennen valmistumista. Loput asunnot valmistuvat arviolta vuoteen 2027 mennessä. Muiden toimijoiden kohteita tulee ennakkomarkkinointiin todennäköisesti jo tänä keväänä.

Lue lisää: mellunpuisto.fi

Teksti Katja Tarnanen Kuva © 2020 Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen/Arkkitehtipalvelu Oy

Edellinen
Joanna Kallelan koti on lähellä kaikkea
Seuraava
Tee mukaan kuppi kuumaa talviretkelle