Asumisoikeusasukkaana voit olla mukana päättämässä omaan asumiseen liittyvistä asioista. Lähde mukaan asukastoimikuntaan!

Tervetuloa asukaskokoukseen!

Asukastoimikunnassa ASO-asukkaat pääsevät ideoimaan yhteistä tekemistä sekä kehittämään yhteisen tilojen ja piha-alueiden käyttöä. Siihen on budjettiakin!

Avain Asuntojen asukashallinnosta vastaava asiakkuuspäällikkö Marjo Paulin ja Oiva isännöinti Oy:n kiinteistömanageri ­Minna Pakarinen innostavat kaikkia Avaimen kohteissa asuvia lähtemään mukaan asukastoimintaan.

”Tavoitteena on tehdä asumisesta mukavampaa, viihtyisämpää ja turvallisempaa. Yhdessä tekemisen merkeissä pääsee tutustumaan naapureihin ja miettimään, miten talon yhteisiä tiloja ja piha-aluetta voitaisiin hyödyntää paremmin. Yhteisöllisyyden kehittyessä asukkaiden turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunne paranevat. Samalla voi löytää uusia ystäviä ja vaikkapa keksiä itselleen kivoja uusia harrastuksia”, Paulin sanoo.

Asukastoimintaan ei ole valmista sapluunaa. Ideana on, että jokainen Avaimen talo voi kehittää toimintaansa asukkaidensa näköiseksi. Jos talossa on innokkaita viherpeukaloita, voivat asukkaat kasvattaa talon piha-alueelle kasveja pursuavan keitaan. Leppoisaa oleskelua arvostavat puolestaan saattavat ilahtua oleskelupatiosta ja urheilukärpäsen puraisemat kerhotilaan rakennetusta kuntoilunurkasta. Yhtä hyvin taloyhtiöön voi syntyä lukupiiri, pyöräilyporukka tai elokuvarinki.

”Asukkaat saavat todellakin antaa luovuudelleen siivet! Yhden jyväskyläläisen talomme asukkaat ideoivat pihaa kiertävää betonimuuria elävöittävän muraalin, jonka toteutus tilattiin kuvataiteilijalta. Vantaalaiseen taloomme taas perustettiin yhteinen Whatsapp-ryhmä asukkaiden vapaamuotoiseksi keskustelukanavaksi, ja äänekoskelaisen talomme asukkaat perustivat kerhotilaan karaokekerhon”, Paulin luettelee.

Asukastoimintaan voi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä, Paulin ja Pakarinen muistuttavat. Erikoisosaamista ei tarvita ja aikaa yhteiseen tekemiseen voi käyttää juuri haluamansa määrän. Oman elämän ruuhkavuosien takia asukastoimintaa ei siis tarvitse väistellä.

Avain järjestää vuosittain alueellisia iltaseminaareja, joihin ovat tervetulleita kaikkien Avaimen asumisoikeustalojen asukkaat. Niissä pääsee kuulemaan ajankohtaisista asumisen teemoista ja tutustumaan niin oman kuin muidenkin Avaimen talojen asukkaisiin ja asukastoimikuntiin. Iltaseminaarien teemoina ovat viime vuosina olleet esimerkiksi naapurisopu, peruskorjaukset sekä tupakointi talon tiloissa ja piha-alueella.

Toinen keskeinen asukkaille suunnattu tilaisuus on jokaisessa Avaimen asumisoikeustalossa järjestettävä asukaskokous. Siihen kiteytyy Avaimen asukastoiminnan ydin.

”Asukaskokoukseen kaikki asukkaat ovat tervetulleita. Kokouksessa käydään läpi talon ajankohtaisia asioita, päätetään talon asukashallinnon mallista sekä valitaan henkilöt mahdollisiin luottamustehtäviin. Kokouksessa yli 18-vuotiaat asumisoikeuden haltijat voivat äänestää ja asettua ehdolle luottamustehtäviin”, Pakarinen sanoo.

Asukaskokouksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu asumisviihtyvyyden parantaminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen asukkaiden keskuudessa. Jos asukkaiden keskuudesta löytyy riittävästi aktiivisia toimijoita, asukaskokous voi valita itselleen asukastoimikunnan.

Asukastoimikunta päättää muun muassa talon yhteisten tilojen käytöstä sekä talkoiden ja tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi se voi tehdä Avaimelle ehdotuksia esimerkiksi korjaustoimenpiteistä ja talon huoltotöiden järjestämisestä, osallistua talousarvion ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman valmisteluun sekä valvoa talon hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista.

”Avain budjetoi asukastoimikuntien toimintaan 200–600 euroa rahaa vuodessa. Budjetin suuruus riippuu talossa olevien asuntojen määrästä. Jos asukastoimikunnalla on mielessään jokin isompi hankinta, voi isännöitsijältä pyytää sen toteuttamiseksi lisäbudjettia”, Marjo Paulin kertoo.

Asukastoimikunta voi käyttää saamansa rahoituksen esimerkiksi talon yhteisten tapahtumien ja niihin sisältyvien tarjoilujen järjestämiseen tai talon yhteisten tilojen ja piha-alueiden viihtyvyyden parantamiseen. Summalla voidaan hankkia vaikkapa pihakalusteita, yhteinen grilli, pihakukkia tai yhteiskäyttöön tarkoitettuja pihapelejä. Ainoastaan alkoholijuomien, joululounaiden, lahjojen ja arpojen hankinta budjettirahoituksella on kielletty.

”Asukastoimikunnan perustaminen on täysin vapaaehtoista, eikä sen jäseneksi tarvitse kenenkään lähteä vastoin tahtoaan. Asukastoimikunnassa toimimalla voi kuitenkin oppia paljon uutta, ja siitä voi saada mukavan harrastuksen. Suosittelenkin lämpimästi kokeilemaan”, Minna Pakarinen sanoo.

Jos Asukastoimikuntaan ei löydy riittävästi jäseniä, voi asukaskokous valita toimikunnan sijaan asukkaita edustavan yhteyshenkilön, joka toimii asukkaiden viestinviejänä isännöitsijän ja Avaimen suuntaan. Toisena vaihtoehtona on ulkoistaa asukashallinnon tehtävät kokonaisuudessaan talon isännöitsijälle.

”Asukastoimikunta pyörii kolmellakin jäsenellä, mutta siihen voidaan valita kahdeksankin jäsentä. Avaimen kohteista noin puolessa on asukastoimikunta ja 60:ssä yhteyshenkilö. Lopuissa isännöitsijä vastaa asukashallinnon asioista”, Paulin sanoo.

Minna Pakarinen, kiinteistömanager Oivaisännöinti
Oiva Isännöinnin kiinteistö­manageri Minna Pakarinen ja Avain Asuntojen asiakkuuspäällikkö Marjo Paulin kertovat asukaskokouksessa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista. Asukkaat saavat tehdä kotitalonsa toiminnasta heidän itsensä näköistä.

Asukkailla on monia keinoja vaikuttaa

Jos innokkaita vastuunottajia löytyy, asukaskokous voi valita asukastoimikunnan tai yhteyshenkilön lisäksi myös talon turvallisuushenkilön ja väestönsuojanhoitajan sekä asukasvalvojan, joka seuraa kohteen talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammatillinen pätevyys, mutta turvallisuushenkilönä ja väestönsuojanhoitajana toimimiseen ei tarvita erityistä ammatillista osaamista.

”Talon turvallisuuskäytännöt ja väestönsuoja ovat Avaimen vastuulla. Jos kuitenkin asukkaissa on turvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä, asukaskokous voi valita turvallisuushenkilön. Hän perehtyy kiinteistön ja sen asukkaiden velvoitteisiin sekä esittää tarvittaessa isännöitsijälle turvallisuusparannuksia. Väestönsuojanhoitaja huolehtii väestönsuojan laitteista ja varusteista sekä suojan omatoimisesta tarkastuksesta ja vuosihuollosta. Koulutusta turvallisuushenkilön ja väestönsuojanhoitajan tehtäviin voi kysyä isännöitsijältä”, Pakarinen kertoo.

Vaikuttamisesta kiinnostuneet asukkaat voivat hakeutua Avain Asumisoikeus Oy:n hallituksen asukasjäseneksi ja Avaimen valtakunnallisen yhteistyöelimen asukasedustajaksi. Edustajat yhteistyöelimeen valitaan vaaleilla ja Asumisoikeuden hallituksen asukasjäsenten valinnan tekee Avain Asumisoikeus Oy:n yhtiökokous asukaskokousten tekemien henkilöehdotusten mukaisesti. Täysi-ikäiset asumisoikeuden haltijat voivat hakeutua yhteistyöelimen asukasedustajaehdokkaaksi myös itsenäisesti, ilman asukaskokouksen tekemää ehdokasvalintaa.

”Avain Asumisoikeus Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo yrityksen toimintaa yhtiötasolla. Hallitukseen valitaan kolme asukasjäsentä. Yhteistyöelinkin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn. Sen tehtäviin kuuluu myös varmistaa kaikkien Avaimen asumisoikeuskohteiden tasapuolinen kohtelu. Yhteistyöelin voi esimerkiksi antaa lausunnon käyttövastikkeiden määräytymislaskelmista ja päättää järjestyssäännöistä sekä autopaikkojen, saunojen ja pesutupien vuokraus- ja jakamisperiaatteista. Yhteistyöelimeen valitaan 25 asukasedustajaa”, Paulin sanoo.

3 faktaa asukas­toiminnasta

Asukaskokous

Talon asukkaat voivat valita vuosittain pidettävässä asukaskokouksessa asukastoimikunnan jäsenet 3–8 talon täysi-ikäistä asukasta.

Asukaskokous voi asukastoimikunnan perustamisen sijaan 1) valita talon asukkaan yhteyshenkilöksi tai 2) ulkoistaa asukastoimikunnan tehtävät Avaimelle.

Asukastoimikunnan tehtävät

Toimikunta huolehtii talon yhteisöllisyyden ylläpitämisestä sekä piha-alueiden ja yhteisten tilojen viihtyisyyden kehittämisestä.

Se toimii myös linkkinä asukkaiden, isännöinnin ja Avaimen välillä sekä ottaa osaa mm. taloa koskevan talousarvion tekemiseen ja korjaustoimien suunnitteluun sekä valvontaan.

Budjetti

Toimikunta saa käyttöönsä 200–600 euron vuosibudjetin, joka voidaan käyttää yhteisten tapahtumien järjestämiseen tai viihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin. * Sovithan hankinnoista etukäteen isännöitsijän kanssa. Isompiin hankintoihin voi pyytää isännöitsijältä lisäbudjettia.

*Rahaa ei saa käyttää alkoholiin, joululounaisiin, arpoihin tai joululahjoihin.

Teksti Katja Tarnanen Kuvat Petri Mulari

Edellinen
Tee mukaan kuppi kuumaa talviretkelle
Seuraava
Kysymyksiä ja vastauksia sähkönsäästöstä