Uusi asumisoikeus­laki astuu voimaan 1.1.2022

Uudistus tuo asukkaille enemmän mahdollisuuksia osallistua asumistaan koskeviin päätöksiin. 

Pitkään työn alla ollut uusi asumisoikeuslaki on vihdoin hyväksytty eduskunnassa ja tulee voimaan 1.1.2022. Edellinen laki on ollut voimassa 1990-luvulta lähtien, joten aika on auttamatta ajanut sen ohi. Uudessa laissa huomioidaan esimerkiksi sähköisten palveluiden hyödyntäminen, kuten mahdollisuus tehdä sähköisiä sopimuksia.

Uuden lain myötä asukkaille tulee mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa aikaisempaa enemmän. Lisäksi läpinäkyvyys kaikessa asumisoikeusasioiden päätöstenteossa paranee ja hakumenettely muuttuu aiempaa selkeämmäksi sekä nopeammaksi.

Lakiuudistuksesta huolimatta tärkeintä on, että asumisoikeusasumisen perusperiaatteet pysyvät ennallaan ja asumismuotona se on jatkossakin kohtuuhintainen.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kasvavat

Asukkaat saavat uuden lain myötä lisää vaikutusvaltaa, sillä asukastoimikunnalle on uudessa laissa osoitettu selvästi enemmän mahdollisuuksia osallistua asumiskohteensa asioiden hoitamiseen kuin aiemmin.

Asukastoimikunta vaikuttaa esimerkiksi kohteen tuleviin ylläpitotoimiin, korjauksiin ja niiden aikatauluihin. Sillä on oikeus tarkistaa ja valvoa kohteensa kirjanpitoa eli seurata, mihin vastikkeet käytetään. Asukastoimikunta voi päättää myös yhteistilojen käytöstä ja järjestyssääntöjen sisällöstä.

Yhteisötasolla asukkaat voivat osallistua toimintaan valtakunnallisesti ns. asukkaiden ja toimijan välisessä yhteistyöelimessä. Siihen valitaan kaikista yhteisön asukkaista enintään 50 asukas­edustajaa valvomaan ja päättämään yhteistyöelimelle osoitetuista oikeuksista ja tehtävistä. Sen tehtävänä on valvoa asumisoikeustalon omistajan kaikkien talojen ja asukkaiden etua.

Myös hallituksen asukasjäsenten määrä lisääntyy asumisoikeusyhteisöissä. Uuden lain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kaksi asukasjäsentä mutta vähintään 40 prosenttia hallituksen koko jäsenmäärästä. Esimerkiksi Avain Asumisoikeuden hallituksessa on ollut aiemminkin kaksi asukasjäsentä, mutta jatkossa pitää huomioida myös 40 prosentin vaatimus.

Valtakunnallinen neuvottelukunta tulee lakiin aivan uutena asiana. Siinä ovat mukana viranomaisedustajien lisäksi alan toimijoiden ja asukkaiden edustajat. Yhteisön yhteistyöelin valitsee siihen oman edustajansa.

Hakuprosessi helpottuu ja nopeutuu

Kuntakohtaisista numeroista luovutaan ja hakijalle annetaan yksi valtakunnallinen järjestysnumero, joka haetaan ARAlta. Numero on määräaikainen ja vanhenee kahdessa vuodessa. Järjestysnumeron määräaikaisuus kohdistaa asumisoikeusasuntojen tarjontaa paremmin niille, jotka juuri nyt tarvitsevat asuntoa, eikä niille, jotka ovat joskus aikoinaan hakeneet numeron.

Asukasvalinta tulee uuden lain myötä nopeutumaan. Kunta jää pois asukasvalinnasta vuoden 2023 aikana, sillä uuden lain mukaan asumisoikeusyhtiöt voivat tehdä asukasvalinnan itsenäisesti. Asumisoikeusasuntoja tarjoava yhteisö tarkistaa lainmukaiset hakijan kelpoisuusvaatimukset ja voi sen jälkeen allekirjoittaa sopimuksen ilman, että toimittaa asukasvalinnan kunnalle päätettäväksi. Muutos suoraviivaistaa ja nopeuttaa hakumenettelyä, sillä tähän asti asumisoikeusyhtiössä on odotettu viranomaisen hyväksyntää ja tarkistusta, vaikka asunto olisi ollut tyhjä ja asukas halukas muuttamaan saman tien. Erityisesti kuntien loma-ajat ovat hidastaneet sopimuksien tekemistä.

Asukasvalinta on katsottu uudessa laissa julkiseksi hallintotehtäväksi, joten asumisoikeusyhteisön myyjät tekevät asukasvalintapäätöksiä virkavastuulla.

Laki tuo asumisoikeusyhteisölle myös velvoitteita, jotka lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja lainmukaisuutta. Asukkaita tulee esimerkiksi tiedottaa aiempaa korostetummin asumisoikeuskohteiden asioista. Uutena asiana laki määrää uhkasakko- ja seuraamusmaksumahdollisuuden, joita voitaisiin soveltaa asumisoikeusyhteisöihin väärinkäytöstilanteissa. Tämä lain pykälä korostaa aikaisempaa vahvemmin toiminnan lainmukaisuutta, joka on totta kai asukkaiden etu.

3 x uudistuksen aikataulu

Uudistus ei vaadi sinulta toimia.
Uusi asumisoikeuslaki korvaa 30 vuotta vanhan lain. Se astuu voimaan ensi vuoden alussa, mutta kaikki muutokset eivät toteudu välittömästi, vaan niille on määritelty siirtymäaika. Uusi laki ei varsinaisesti velvoita asukkaita mihinkään uuteen, mutta tuo lisää mahdollisuuksia vaikuttaa. Muutoksista kerrotaan asukastiedotteissa.

Voit ryhtyä vaikuttajaksi.
Laki astuu voimaan vuoden vaihteessa, mutta vaatii aika paljon valmistautumista, joten sille on annettu siirtymäaikaa vuoteen 2023. Ole aktiivinen omassa talossasi ja hakeudu kohteesi asukastoimikuntaan, koska niiden vaikutusvalta kasvaa. Asukastoimikunnat saavat tarkempia tietoja muutoksista lähempänä uudistusten voimaantuloa, eli vuoden 2022 syksyllä.

Käytä vanha järjestysnumero.
Onko sinulla vanhoja järjestysnumeroita? Niiden voimassaolo lakkaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Uusia numeroita voi hakea vuoden 2023 aikana ARAsta – siihen saakka niitä haetaan edelleen kunnalta. Vanhat numerot ovat asukasvalinnassa etusijalla siirtymäaikana eli vuoden 2023 loppuun saakka.

Lue lisää:

https://ym.fi/asumisoikeuslain-uudistaminen

https://www.asumisoikeus.fi/fi/ajankohtaista

Myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta, Avain Yhtiöt

Edellinen
Lempialueensa löytänyt
Seuraava
Juhlat taivasalla