Kuvassa hallituksen jäsenet vasemmalta alkaen: puheenjohtaja Matti Tarhio, Avaimen myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta, Avaimen asiakkuuspäällikkö ja hallituksen sihteeri Marjo Paulin, asukasjäsen Jouni Isomöttönen, Avain Asumisoikeuden toimitusjohtaja Jan Harti, Avaimen kiinteistöjohtaja Jan Bertills sekä asukasjäsenet Risto Säynäväjärvi ja Eikka Urpilainen. Mukana myös Avain Asumisoikeuden myyntijohtaja Ruut Vesenterä.

Uusi hallitus tutuksi

Esittelemme Avain Asumisoikeuden hallituksen puheenjohtajan, asukasjäsenet ja heidän tärkeän työnsä. Heidän toimikautensa kestää 31.3.2024 saakka.

Matti Tarhio, hallituksen ­puheenjohtaja, ­Hoasin toimitusjohtaja, ­rakennusneuvos

Mitkä ovat Avain Asumis­oikeuden hallituksen tärkeimmät tehtävät tulevalla kaudella?

Matti Tarhio, hallituksen ­puheenjohtaja, ­Hoasin toimitusjohtaja, ­rakennusneuvos:

”Avain Asumisoikeuden hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa lisäarvoa yritykselle ja luoda vahva katse tulevaisuuteen. Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa on kirjaus, että uusien asumisoikeuskohteiden tuotantoa ei rahoiteta. Sillä on iso vaikutus Avain Asuntojen toimintaan. Muuttuneen tilanteen osalta hallituksen on muodostettava kirkas strategia, miten edetään peruskorjausten kanssa, miten turvataan kiinteistökannan hyvä ylläpito ja mitä kokonaisvaikutuksia on uudistuotannon pysäyttämisellä.

Toiseksi, kun on kyse näin isosta kiinteistöomaisuudesta, on meidän hallituksessa osattava ennakoida ja minimoida kaikki mahdolliset riskit.

Kolmanneksi hallitustyön keskiössä tulee olla vastuullisuus, jotta pystymme täyttämään kaikki vihreään siirtymään liittyvät velvoitteet. Näitä asettavat esimerkiksi vuoden 2025 alussa voimaan tuleva Suomen uusi maankäyttö- ja rakennuslaki hiilijalanjäljen sisältävien ilmastoselvityksineen, EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia, yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) sekä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD). 

Lisäksi hallituksen tehtävä on myös tukea toimitusjohtajaa operatiivisessa ­työssä, auttaa ja ohjata.

Asumisoikeusjärjestelmä perustettiin 1990-luvulla lama-aikana vauhdittamaan rakentamista ja työllisyyttä. Toivoisin, että se nähtäisiin jatkossakin sitä kautta. Kun kaupungistuminen ilmiönä koko ajan vahvistuu ja asuminen kallistuu, korostuu paikkansa vakiinnuttaneiden asumisoikeusasuntojen merkitys turvallisena ja kohtuuhintaisena asumismuotona.”

Jouni Isomöttönen, asukasjäsen, A-Kruunu Oy:n rakennuttamisjohtaja
Jouni Isomöttönen, asukasjäsen, A-Kruunu Oy:n rakennuttamisjohtaja

Mitä hallitustyö vaatii asukasjäseneltä?

”Asukasjäsenen tulee olla kiinnostunut hallitustyöskentelystä. Pitää seurata markkinoita, taloutta, asumista, mediaa ja ylipäätään, mitä ympärillä tapahtuu. Muuten ei osaa ottaa kantaa asioihin. Rakennutan työkseni valtion tukemia vuokra-asuntoja A-Kruunulla, ja liiketoiminta on hyvin samantyyppistä kuin Avain Asumisoikeudella. Ymmärrän työni kautta hyvin toiminnan taustalla olevat asiat ja mekanismit. 

Koen, että saan hallituksessa ääneni hyvin kuuluviin ja että olemme tasavertaisia muiden jäsenten kanssa. Asukkaana minulle tärkeää on, että vastikkeet eivät nouse liikaa ja saamme hyvää palvelua. Me asukasjäsenet tuomme keskusteluun etenkin isännöintiin ja huoltoon liittyviä asioita. Hallituksessa asioita katsotaan yleisellä tasolla ja mietitään kaikkien asukkaiden parasta. Hallituksen pitää miettiä, miten pidetään yritys toimintakykyisenä ja yrityksen talous kunnossa ilman että vastikkeet nousevat liian paljon. Näen, että kun yrityksellä menee hyvin, myös asukkailla menee hyvin. On kunniatehtävä olla mukana päättämässä omaan asumiseen liittyvistä asioista, vaikka kyseessä ei ole omistusasunto.”

Risto Säynäväjärvi, asukasjäsen, asukasedustaja yhteistyöelimessä:
Risto Säynäväjärvi, asukasjäsen, asukasedustaja yhteistyöelimessä

Millaista näkemystä tuot hallitustyöskentelyyn?

”Olen taustaltani koneinsinööri ja tein työurani vientiteollisuuden parissa muun muassa Valmetilla ja Metsolla. Olen istunut taloyhtiöiden hallituksissa jäsenenä, puheenjohtajana ja isännöitsijänä, kerran myös vasta rakenteilla olevassa asunto-osakeyhtiöissä. Niiden kautta olen perehtynyt syvällisesti rakentamiseen, kiinteistön ylläpitoon ja talousasioihin. Olen ollut Avain Asumisoikeuden hallituksessa jo monta vuotta, mikä tuo kokemusta ja varmuutta työskentelyyn. Toimin myös asukastoimikunnan puheenjohtajana ja olen edustajana yhteistyöelimessä, joten pystyn tuon kattavasti näkemystä myös asukashallinnon asioihin. Asukkaiden on hyvä muistaa, että vaikuttaa voi monella tasolla ja tavalla.”

Eikka Urpilainen, asukasjäsen, merkonomi, MBA, hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi (HHJ), asukasedustaja yhteistyöelimessä:
Eikka Urpilainen, asukasjäsen, merkonomi, MBA, hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi (HHJ), asukasedustaja yhteistyöelimessä

Miten hallitustyöskentelyssä näkyy vastikkeiden korotuspaineet?

”Hallitus tulee käymään syksyn aikana ensi vuoden budjettia läpi. Kaikki hinnat ovat nousseet: energia, sähkö, lämmitys, jätehuolto sekä kiinteistöhuollon ja isännöinnin kustannukset. Korotukset aiheuttavat painetta tarkastella vastikkeita. Myös rahoituksen hinta on korkojen nousun myötä kallistunut. Jotta voisimme pitää hinnankorotukset maltillisina, meidän kaikkien asukkaiden tehtävänä on huolehtia esimerkiksi jätteiden lajittelemisesta ja energian säästämisestä. Samaan aikaan hallituksen on huolehdittava siitä, että saamme pidettyä käyttöasteen hyvänä ja asukkaat tyytyväisinä. Hallituksessa pitää yrittää myös löytää säästökohteita, ja tehdä sen eteen töitä porukalla. Olin vajaan vuoden yhtiön talouden ja hallinnon valvojana, ja kävimme yhdessä toimitusjohtaja Jan Hartin kanssa lävitse yhtiön tilanteen vuodelta 2022. Voin allekirjoittaa yrityksen arvot ja vastuullisen taloudenpidon, joista esimerkkeinä ovat vihreän rahoituksen viitekehys, verojalanjälki, harmaan talouden torjuminen sekä rahoitusriskien hallinta.”

Teksti Katja Tarnanen kuva Asmo Maanselkä

Edellinen
ASO-vaalit tulevat, oletko valmis?
Seuraava
Moro Tampereelta!