Ensimmäinen yhteistyöelimen kehitysseminaari pidettiin Lahdessa Hotelli Seurahuoneella syyskuun lopulla. Kokouspäivän avasi Avaimen asiakkuuspäällikkö Marjo Paulin.

Yhteistyöelin hyvässä vauhdissa

Uusi yhteistyöelin järjestäytyi syyskuussa. Asukkaiden muodostamissa toimikunnissa on huikea määrä tietoa ja taitoa. Ensimmäisiä asukkaiden päätöksiä on luvassa tammikuussa.

Järjestyssäännöt sekä autopaikkojen ja yhteisten tilojen, kuten saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperusteet. Näistä päätetään jatkossa Avain Asumisoikeuden ja 22 asumisoikeusasukkaan muodostamassa laki­sääteisessä yhteistyöelimessä. Elimessä keskitytään ­yhtiötason linjauksiin ja kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohteluun, ei niinkään yksittäisen kohteen asioihin.

Uuden asumisoikeuslain mukainen toiminta käynnistyi syyskuussa, kun ensimmäinen yhteistyöelimen seminaari pidettiin Lahdessa. Sinne kokoontuivat edustajat Avaimelta sekä vaaleilla valitut asukasedustajat eri puolilta Suomea.

”Yhteistyöelimen toiminta on meille kaikille uutta, ja lähdimme yhdessä miettimään, miten sitä olisi parasta toteuttaa”, Avaimen asiakkuuspäällikkö Marjo Paulin kertoo.

Edustajat saivat viikonlopun aikana toiminnan pohjaksi tietoa asumisoikeuslaista, yhteistyöelimen roolista, Avain Asuntojen ajankohtaisista asioista sekä asukasviestinnästä.

”Oli myös tosi tärkeää tutustua muihin edustajiin ja kuulla, millaisia vahvuuksia, taitoja ja mielenkiinnon kohteita kullakin oli”, iloitsi asukasedustaja Anneli Vanamo Helsingistä.

Kolme aktiivista toimikuntaa

Yksi viikonlopun tärkeimmistä tehtävistä oli järjestäytyminen. Yhteistyöelimellä on oikeus päättää ja lausua tietyistä asioista. Koska edustajia on 22 ja aihealueita paljon, seminaarissa päätettiin perustaa kolme toimikuntaa, jotka keskittyvät eri asioiden sparraukseen. Yksi paneutuu kiinteistöjen ylläpitopalvelujen kilpailutuksiin, toinen perusparannusten ja uudisrakennusten kilpailutuksiin ja kolmas yleisiin asioihin, kuten talouteen, käyttöasteen seuraamiseen ja järjestysääntöihin.

”Jokaisessa toimikunnissa on noin neljä henkilöä. Toimikunnat perehtyvät ja ottavat kantaa omiin vastuualueisiinsa ja tuovat raporttinsa yhteistyöelimeen, jossa päätökset tehdään”, yhteistyöelimen puheenjohtajaksi valittu asukasedustaja Raimo Salovuori Lahdesta kertoo.

Jos käsiteltävä aihe koskee jotakin toimikunnille kuulumatonta asiaa, sitä käsittelemään kutsutaan koko yhteistyöelin. Yhteistyöelimelle ja jokaiselle toimikunnalle on perustettu oma Teams-kanava, jonne Avain toimittaa materiaaleja tutustuttavaksi. Toimikunnalla on nimetyt koollekutsujat. 

”Kun yhteistyöelin tekee päätöksiä, niistä tiedotetaan esimerkiksi Avain&Koti-lehdessä ja ne käydään läpi jokaisen kohteen asukaskokouksessa. Jos jokin kohde ei esimerkiksi pysty noudattamaan päätöstä, asukastoimikunta voi pyytää poikkeuslupaa. Yhteistyöelin voi myös päättää, että sen päätösvaltaan kuuluvista asioista päätetään kohdekohtaisesti”, Marjo Paulin kertoo.

Edustajien työ perustuu vapaaehtoisuuteen.

”Jos ei pääse kaikkiin kokouksiin, siitä ei kannata tuntea huonoa omatuntoa. Teamsissä voi perehtyä asiaan ja antaa palautetta silloin, kun itselle sopii”, Salovuori muistuttaa.

Edustajilla monipuolista osaamista

Moni asukasedustaja hämmästeli sitä, miten monipuolista osaamista joukossa on. Esimerkiksi lahtelaisella Mikael Novákylla on työnsä puolesta kokemusta osto- ja hankintatehtävistä, kilpailutuksista ja sopimuskatselmuksista. Hänen osaamisensa tulee nyt asukkaiden käyttöön toimikunnassa perusparannusten ja uudiskohteiden kilpailutuksiin liittyen.

”Asuntojen suurimmat kustannukset liittyvät kohteen elinkaareen ja siihen liittyviin kustannuksiin. Kilpailutusten lopputulos vaikuttaa asukkaisiin”, Nováky sanoo.

Asukasedustaja Stefan Rehnström Porvoosta on taas pitkän linjan kunnossapitäjä, joka sparraa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden kilpailutuksissa.

”Kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon liittyy paljon asioita, joissa laadullisia kriteerejä on kyllä helppo laatia, mutta toteutusta on hankala valvoa.  Jos keksisimme siihen keinoja, se varmasti parantaisi urakoitsijoiden ja isännöitsijöiden asemaa ja etenkin asukastyytyväisyyttä”, Rehnström toteaa.

”Huolto, isännöinti ja siivous ovat asioita, joista riittää sanottavaa”, Anneli Vanamo komppaa. Hänestä olisi hyvä olla yhteiset linjaukset siitä, mitä huollolta ja isännöinniltä odotetaan, ja tarvittaessa asukastoimikunta voisi säätää niitä kohdekohtaisesti.

Asumisoikeusyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa valvomaan valittiin joensuulainen asukasedustaja Eikka Urpilainen, joka on muun muassa toiminut taloyhtiössä isännöitsijänä ja hallituksen puheenjohtajana sekä suorittanut Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinnon (HHJ). Urpilainen keskusteli seminaarissa toimitusjohtaja Jan Hartin kanssa, miten hän voisi käytännössä rooliaan hoitaa.

”Mietimme säännöllisiä tilannekatsauksia talouteen, kuten likviditeettiin ja käyttöasteisiin liittyen, hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoihin tutustumista sekä keskusteluja tilintarkastajan kanssa ennen ja jälkeen tilinpäätöstä”, Urpilainen summaa.

Eikka Urpilainen
“Yhteistyöelin ei saa hidastaa tai vaikeuttaa asioiden hoitamista, vaan se tuo lisäarvoa kertomalla asukkaiden näkökulmaa asioihin”, Mikael Nováky pohtii. Mikael on kuvassa alhaalla takana ja edessä istuu Eikka Urpilainen.
Anne Vanamo
“Jos jatkamme työtä samalla innolla, saamme varmasti paljon hyvää aikaiseksi. Toivottavasti pystymme lunastamaan muiden asukkaiden meille antaman luottamuksen”, Anneli Vanamo sanoo.

Yhteisöllisyyttä koko Suomeen

Anneli Vanamo on toiminut taloyhtiönsä asukastoimikunnan puheenjohtajana viisi vuotta.

”Pidän yhteisöllisyyttä hyvin tärkeänä, ja olemme asukastoimikunnassa panostaneet siihen, että kaikilla olisi hyvä olla. Järjestämme muun muassa kesäjuhlia, syysbileitä ja pikkujouluja.  Yhteisöllisyyttä ja yhteisiä pelisääntöjä olisi kiva tuoda yhteistyöelimen kautta koko Suomeen”, Vanamo sanoo.

Moni edustaja kannustaa asukkaita perustamaan omaan kotitaloon asukastoimikunnan tai vähintään nimeämään yhteyshenkilön. Asukastoimikunta on hyvä linkki isännöitsijän, huollon ja Avaimen välillä. Se voi myös vaikuttaa oman asumisen kustannuksiin kertomalla toiveita esimerkiksi budjettiin ja korjaustarpeisiin. Kohteille on myös varattu budjettia, joilla voi parantaa vaikka pihan viihtyvyyttä tai järjestää talkootarjoiluja.

”Kannattaa kirjautua Avain Asukkaan sovellukseen. Siellä on paljon tietoa asukashallinnosta, eduista ja esimerkiksi pelastussuunnitelmista. Sieltä selviää, millä keinoin voi vaikuttaa ja huolehtia omasta omaisuudestaan”, Eikka Urpilainen kannustaa.

Yhteistyöelimessä asioita katsotaan yhtiötasolla yksittäisen kohteen sijaan.

”Asukashallinto voi viedä yhteistyöelimen käsiteltäväksi asukkaiden tärkeänä pitämiä asioita, palautteita ja ehdotuksia. Yhteistyöelin kokoaa asiat ja vie niitä eteenpäin Avaimelle”, Paulin muistuttaa.

Asukastoimikunnat ja kohteiden yhteyshenkilöt voivat olla yhteydessä yhteistyöelimeen myös sähköpostitse: yhteistyoelin@avainasunnot.fi.

Heti työn touhuun

Järjestäytymisestä ehti kulua vain reilu viikko, kun ARAlta tuli ensimmäinen lausuntopyyntö. Avain kutsui edustajat koolle viikon varoajalla. Yhteistyöelintä pyydettiin antamaan lausunto tulevista perusparannuskohteiden suunnitelmista ARAlle ­lähettävään perusparannushakemukseen.

”Päätimme luottaa Avaimen osaamiseen. He ovat hoitaneet asioita vallan mainiosti tähänkin asti”, ­Mikael Nováky sanoo.

Seuraavan kerran yhteistyöelin kokoontuu tammikuussa. Siihen asti toimikunnilla on hyvää aikaa perehtyä vastuualueisiinsa ja muotoilla esityksiä ja lausuntoja.

Raimo Salovuori
Yhteistyöelin kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa. “Silloin näemme, miten toiminta on lähtenyt pyörimään ja mitä on saatu aikaan. Toivottavasti saamme luotua vakaan prosessin, jolla on hyvä toimia tulevaisuudessa”, puheenjohtaja Raimo Salovuori toivoo.
Stefan Rehnström
“On hauska nähdä, millaiseksi yhteistyö muodostuu ja mikä sen anti on Avaimelle. Aika näyttää, palveleeko toiminta kaikkia tahoja niin kuin se on lakia säädettäessä ajateltu”, Stefan Rehnström miettii.

6 kiinnostavaa fakta

Valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan asukasedustajaksi valittiin Virpi Ylönen ja varajäseneksi Raimo Salovuori.

Avain Asumis­oikeuden hallitusjäseniä ovat asukkaat Jouni Isomöttönen, Risto Säynäväjärvi ja Virpi Ylönen.

Avain toimittaa yhteistyöelimelle puolivuosittain tiedon kilpailutettavista sekä kilpailutetuista perusparannushankkeista sekä suunnitteilla olevista, kilpailutetuista uudishankkeista sekä rakenteilla olevista ja valmistuneista uudiskohteista.

Järjestyssääntöjä on tällä hetkellä neljä erilaista. Ne ovat lähes yhdenmukaisia, mutta nyt yhteistyöelimellä on mahdollisuus päättää niistä.

22 yhteistyöelimen edustajan kausi jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Yhteistyöelimen vaalit järjestetään ensi syksynä loka–marraskuussa.

Yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohteluun. Se on asukkaiden ja talon omistajan välinen yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on antaa asukkaille aikaisempaa laajempi mahdollisuus vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin yhteisötason asioihin ja siten lisätä asumisviihtyvyyttä.

Teksti Katja Tarnanen Kuvat Petri Mulari

Edellinen
Puno syyskranssi
Seuraava
Asuinkulut kuriin