Tenelin tehdas tavoittelee on 10 miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää silloin 50 työntekijää. Tavoitteena olla yli 30% alan keskiarvoa vähähiilisempi.

Vähähiilisiä betonielementtejä

Tavoite Avain Yhtiöiden uudelle betonielementtitehtaalle oli selvä alusta asti: sen on oltava markkinoiden ympäristöystävällisin.

Avain Yhtiöiden yhtenä ohjenuorana on ollut YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan kuuluva tavoite: rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää sitä tukevan teollisuuden ja innovaatioiden edistämistä. Sen saavuttamisessa Tenelin betonielementtitehdas edustaa Suomessa uusinta uutta. Tavoitteena on tuottaa vihreitä betonielementtejä konsernin omiin hankkeisiin pääkaupunkiseudulla.

Maailman käytetyimmän rakennusaineen, betonin, valmistus aiheuttaa viitisen prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Perinteisessä elementtiteollisuudessa olennaista on kovettumisnopeus. Tenel hankkii betonin valmistajalta, jonka tuotteisiin kuuluu vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia betonilaatuja. Optimoituihin laitteisiin ja tehokkuuteen perustuvan konseptimme ansiosta pystymme käyttämään niitä, vaikka kovettumisaika olisikin tavanomaista pidempi.

Pidemmällä aikavälillä tehtaan tavoitteena on olla elementtituotannossaan yli 30 prosenttia alan keskiarvoa vähähiilisempi. Avain Yhtiöt on ilmoittanut, että sen asuntotuotannosta 80 prosenttia toteutetaan vuoteen 2025 mennessä vähähiilisillä betonielementeillä.

Tehdas saatiin toimintavalmiiksi ennätysajassa

Kun Avain Yhtiöt etsi betonielementtitehtaalleen paikkaa, olivat palikat ja varmaan tähdetkin kohdillaan. Kouvolasta löytyivät tyhjät 5 000 neliömetrin tilat, joita pääsimme uudistamaan ja täyttämään alan uusimmilla laitteistoilla. Suuri ansio hankkeessa lankeaa kaupungin virkamiehille ja Kouvola Innovation Oy:lle, sillä lupa-asiat ja sijoittuminen sujuivat mutkattomasti. Tehdas oli toimintavalmiina ennätystahdissa, muutamassa kuukaudessa.

Luonnollisesti tehdaspäätöksen takana vaikuttivat liiketaloudelliset perusteet: tuotantokustannusten laskeminen, toimitusvarmuuden parantaminen ja suhdannekuoppien vaikutusten vähentäminen. Mutta vähintään yhtä voimakkaasti vaikutti halu panostaa voimakkaasti rakentamisen vastuullisuuteen ja erityisesti vähentää sen hiilidioksidipäästöjä.

Ensimmäistä ­elementtitehdasta alettiin asentaa tämän vuoden tammikuussa, ja ensimmäiset seinä- ja laattaelementit valettiin maaliskuussa. Ajatuksena on jalostaa Avain Yhtiöiden arvoketjua jatkossa myös muilla vähähiilisillä tuotteilla. Tenelin tehtaan ympäristöystävällisyys ei siis rajoitu vain käytettyyn betoniin, vaan vastuullisuusajattelu kattaa myös kiinteistön.

Suunnittelua ohjasi tehokkuus- ja ympäristöajattelu

Kiinteistö hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Lämmitys hoituu ilmavesilämpöpumpuilla ja talvikautena lisälämmitystä saadaan bioenergialla. Sähköä tullaan tuottamaan aurinkoenergialla. Energian käyttöä vähentää myös se, että betonielementtien kovettumisessa ei hyödynnetä lisälämmitystä. Kierrätysmahdollisuudet ja materiaalihukan minimointi ovat olleet osa tuotantolinjan suunnittelua, ja myös jätevesille on kierrätysjärjestelmä.

Suomessa ei elementtitehtaita perusteta kuin yksi kymmenessä vuodessa. Tenelia suunniteltiin tehokkuuden ja ympäristön kannalta etupainotteisesti. Halusimme rakentaa konseptin toisin kuin on ollut tapana. Olisi ollut tyhmyyttä olla pyrkimättä uuteen. Usko oli kova, että laitoksesta tulee maan paras ja nyt tuntuu, että onnistuimme.

Kouvola valikoitui tehtaan sijoituspaikaksi historiansakin takia. Kaupungissa ympäristöineen on rakennusteollisuuden perinnettä. Työttömyysaste on pysynyt kuitenkin sitkeästi noin 11 prosentissa. Uusi tehdas voi osaltaan helpottaa tilannetta. Alkuvaiheen jälkeen Tenel on rekrytoimassa uusia työntekijöitä, ja lopullisen henkilökuntamäärän arvioidaan nousevan jopa viiteenkymmeneen.

Merkittäviä ovat myös tehtaan heijastusvaikutukset yli yksittäisten työntekijöiden. Alueen kasvava elinvoima tulee näkymään esimerkiksi kuljetus- ja huolintaliikkeissä ja vaikkapa lounaspaikoissa. Syksyllä on käynnistymässä lisäksi yrityksen tarpeita peilaava, työllistymisiin tähtäävä koulutusohjelma yhdessä Kouvolan Ammattiopisto Edukon kanssa.

Jan Julin
Jan Julin, toimitusjohtaja Tenel Oy

Kestävän kehityksen asialla

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat Avain Yhtiöiden toimintaa.

Kohti nollahiili­jalanjälkeä

Avain Yhtiöt siirtyy hiilineutraalin sähkön käyttöön vuoteen 2028 mennessä. Öljyn ja maakaasun käytöstä primäärilämmönlähteenä luovutaan 2030 mennessä. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on hiilineutraalius kiinteistöjen energiankäyttöä koskevissa hiilidioksidipäästöissä. (YK:n kestävän kehityksen tavoite 13)

Kierrätys osana rakentamista

Rakentamisesta syntyvää jätettä vähennetään lajittelulla ja käyttämällä materiaaleja uudelleen. Kierrätystuotteita käytetään esimerkiksi eristeinä. Urakoinnissa lajittelutavoite on 90 prosenttia. Maanrakennustöissä hyödynnetään betonimursketta ja materiaalihukkaa pienennetään laskennalla ja varastoinnilla. (YK:n kestävän kehityksen tavoite 11.6.)

Rakentamisen sosiaalinen vastuunkanto

Avain Yhtiöiden kortteliratkaisuissa pyritään ehkäisemään kaupungistumisen kielteisiä ilmiöitä, kuten segregaatiota. Alueet suunnitellaan monipuolisesti ja yhteisöllisyyttä tukien. Maanhankinnassa keskitytään alueisiin, jotka ovat lähellä palveluita ja joukkoliikenneyhteyksiä. (YK:n kestävän kehityksen tavoite 11)

Lue lisää: mellunpuisto.fi

Teksti Pekka Vänttinen − Kuva Avain Yhtiöt

Edellinen
Koko korttelin kohtaamispaikka
Seuraava
Viihtyisten pihojen asialla