Vastuullisuusluvut tutuiksi

Mitä tarkoittaa vihreä rahoitus? Paljonko Avain maksoi veroja viime vuonna? Mikä ihmeen NPS? Avaamme kiinnostavia ja tärkeitä lukuja.

Vihreä rahoitus tutuksi

Vastuullisuus on tärkeä osa Avaimen kaikkea liiketoimintaa. Alkuvuodesta 2023 liitimme vastuullisuuden koskemaan yrityksemme rahoitusta, kun julkaisimme vihreän rahoituksen viitekehyksen.

Viitekehys määrittelee, millaisiin investointeihin vihreää ­rahoitusta tullaan käyttämään ja miten rahoituksen piirissä olevien investointien vihreyttä ­mitataan ja raportoidaan.

Lainoittajat edellyttävät viitekehyksestä ulkopuolista arviota. Avain sai arvion kansainväliseltä luottoluokittajalta Moody’s Investors Servicelta maaliskuussa 2023. Kokonaisarvosana oli viisiportaisen asteikon toiseksi korkein ”Very Good” ja ympäristövaikutukset saivat korkeimman mahdollisen arvo­sanan ”High”.

Vihreä rahoitus ­kannustaa ympäristöystävällisempiin ­investointeihin parantamalla ­rahoituksen saatavuutta ja hintaa. Vihreän rahoituksen avulla pystymme rakentamaan ­uusia energiatehokkaita rakennuksia ja koteja, tekemään energia­tehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä toteuttamaan hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Avain sai vihreän rahoituksen viitekehykselleen kokonaisarvosanan ”Very Good” ja ympäristö­vaikutusten arvosanaksi ”High”.

36,9 kWh/r-m³ on kokonaisenergian ominaiskulutus

Luku kertoo, kuinka paljon rakennuskuutio keskimäärin kuluttaa vuodessa energiaa lämmitykseen ja sähköön. Luku on parantunut viime vuodesta seitsemän prosenttia, sillä taloihin on asennettu esimerkiksi tekoälyohjattuja lämmönsäätelyjärjestelmiä ja perusparannusten yhteydessä lämmitysjärjestelmiä on hienosäädetty.

5 kg co²/r-m³ on hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on laskettu rakennusten kokonais­energian käytöstä. Siinä on huomioitu, onko lämpö tuotettu uusiutuvalla vai uusiutumattomalla energialla. Avaimen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Vaikka energiankulutus ei vähenisi, hiilijalanjälki pienenee valitsemalla päästötöntä sähköä. Luku ei sisällä asukkaan energian kulutusta, mutta lämmityksellä on hiilijalanjälkeen isoin vaikutus.

 53 % on uusiutuvan energian osuus

Yli puolet käyttämästämme sähköstä ja lämmitysenergiasta on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla. Käytämme lämmönlähteinä maalämpöä sekä kaukolämpöä, jonka lämpö on tuotettu ilma-vesi-lämpöpumpuilla, datakeskusten hukkalämmöllä, jätevedestä talteen otetulla lämmöllä tai polttamalla bioöljyä/pellettiä. Tavoite on lisätä uusiutuvan energian osuutta joka vuosi.

56 milj. euroa veroja kotimaahan

Avain Yhtiöt on merkittävä veronmaksaja Suomessa. Verojalanjäljestä kaksi kolmasosaa muodostuu rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon kohdistuvista vähentämättömistä arvonlisäveroista. Lisäksi mukana on muun muassa maksettuja ja saatuja arvonlisäveroja, kiinteistöveroja sekä työntekijöiden palkkaan liittyviä veroja. Avain Yhtiöiden maksamalla veromäärällä voitaisiin kustantaa vuoden ajan 49 200 lapsen lapsi­lisät, 6 600 oppilaan lukiokoulutus tai 1 200 sairaanhoitajan palkat.

2 500 henkilötyövuotta on työllistämis­vaikutukset

Avaimen kokonaisinvestoinnit vuonna 2022 olivat noin 170 miljoonaa euroa, mikä työllistämisvaikutuksena tarkoittaa noin 2 500 henkilön työpanosta vuodeksi. Asuntojen rakentaminen luo myös muuta pidemmän aikavälin talouskasvua lisäämällä muun muassa alueiden saavutettavuutta ja luoden ympärilleen muuta rakentamista. Kun rakennetaan energiatehokkaita uudiskohteita ympäristöä säästäen, vahvistetaan myös kestävää kasvua.

Juha Haapakoski
Juha Haapakoski, Group Treasure. Avain Yhtiöt

+39 on NPS-suositteluindeksi

NPS eli Net Promoter Score vastaa kysymykseen: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?” Vastaukset annetaan asteikolla 1–10: 9–10 vastanneet ovat promoottoreita eli suosittelijoita, 0–6 vastanneet ovat yrityksen arvostelijoita ja 7–8 vastanneet ovat passiivisia. NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden (1–6) suhteellinen osuus suosittelijoiden (9–10) osuudesta. Helmikuussa 2023 teetetyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ilahduttivat! Asukastyytyväisyys on kasvanut: Vuoden 2019 NPS-suositteluindeksi oli +23, vuonna 2021 se oli +33 ja tämän vuoden kyselyssä se oli +39. Tulos kertoo, että työ asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on näkynyt asukkaillemme asti.

-53 % on henkilöperusteinen vedenkulutus pudonnut vuodesta 2016

Tällä hetkellä jokainen asukas kuluttaa keskimäärin 114 litraa vettä vuorokaudessa. Vedenkulutusta on laskenut se, että asukkaat maksavat vedestä toteutuneen kulutuksen mukaan. Perusparannuskohteissa olemme uusineet suihkuja ja hanoja sekä säätäneet niiden virtaamat.

Kuva Getty Images

Edellinen
Viihtyisten pihojen asialla
Seuraava
Tervetuloa pörriäiset