Käyttövastike ja käyttökorvaus

Käyttövastike ja käyttökorvaus

Mitä käyttövastike I, II ja III tarkoittavat?

Käyttövastikkeilla katetaan kaikkien Avaimen asumisoikeusasuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät, kohtuulliseen taloudenpidon mukaiset menot. Käyttövastiketta tarkistetaan tarpeen mukaan, yleensä kalenterivuoden alussa. Ilmoitamme tarkistuksista etukäteen viimeistään kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen voimaantuloa. Oman talosi talousarvion ja käyttövastikkeen määräytymislaskelman löydät Kotiavain-asukassovelluksesta/-sivulta . Lisätietoja saat tarvittaessa isännöitsijältä ja asukkaiden kokouksissa.


Käyttövastike I tarkoittaa sellaisia menoja, joihin voit itse asumisellasi vaikuttaa. Esimerkiksi talohuolto, ulkoalueiden hoito, siivous ja puhtaanapito, lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, jätehuolto, kiinteistön ja huoneistojen korjaukset, vahinkovakuutukset sekä asukastoiminta ovat käyttövastike I:n kattamia menoja.


Käyttövastike II sisältää kaikkien asumisoikeustalojen kesken tasattavia menoja. Näitä ovat muun muassa isännöinti, asumisoikeuksien myynti ja markkinointi, maavuokrat, kiinteistövero, tasattavat kiinteistö- ja huoneistokorjaukset, valtakunnallinen asukastoiminta ja -hallinto, viestintä- ja tiedotustoiminta sekä yhtiön muu hallinta ja pääomamenot.


Käyttövastike III puolestaan kertoo, minkä verran vastikkeessa varaudutaan tuleviin menoihin. Vastikkeissa voidaan periä etukäteen varoja perusparantamiseen-, kiinteistön-, rakennusten ja asuntojen ylläpito- ja hoitokustannuksiin enintään 1 €/m²/kk, jos talon tai asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut enintään 20 vuotta. Muutoin enimmäismäärä on 2 €/m²/kk. Tämän lisäksi vastikkeessa voidaan varautua asumisoikeusmaksujen lunastuksiin ja bullet-lainojen (kertalyhenteiset lainat) maksuun.

Mikä on käyttökorvaus?

Käyttökorvaukset ovat huoneiston käyttämiseen liittyviä maksuja, joiden maksuperuste voi olla esimerkiksi kulutus tai asukasmäärä. Autopaikkamaksu, vesimaksu (veden kulutuksen tai henkilöluvun mukaan) ja saunavuoromaksu ovat tyypillisiä käyttökorvauksia.