Uusi asumisoikeuslaki  

Mikä muuttuu uudessa asumisoikeuslaissa? Miten varautua muutokseen?

Uusi asumisoikeuslaki

Uusi laki asumisoikeusasunnoista tuo parannusta ja tasapuolisuutta asumisoikeusasunnon hakijan asemaan. Se lisää myös asukkaan vaikutusmahdollisuutta. Uudella lailla halutaan varmistaa että asumisoikeusasuminen on toimiva ja kohtuuhintainen asumismuoto myös tulevaisuudessa. Uusi laki ei muuta asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatteita, asumisoikeus on edelleenkin toimiva ja pysyvä asumismuoto.  

Asumisoikeuden järjestysnumerot muuttuvat määräaikaisiksi 

Asukasvalintaa koskevat säännökset tulivat voimaan 1.9.2023 alkaen. Asumisoikeuden järjestysnumeroa haetaan nykyisin ARAlta. Uudet järjestysnumerot ovat valtakunnallisia, eli samalla numerolla voi hakea asumisoikeusasuntoa koko Suomen alueelta. ARA perii järjestysnumeroista pienen maksun (9,20 Eur) hakemisen yhteydessä. Uusia järjestysnumeroita voi henkilöllä olla kerrallaan vain yksi ja numero voimassa kaksi vuotta hakemisesta. 

Kunnilta aiemmin haetut sekä vielä elokuun loppuun saakka haettavat järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka eli syyskuusta joulukuuhun väli on siirtymäaika, jolloin käytössä on sekä vanhoja että uusia numeroita samanaikaisesti. Siirtymäaikana vanhemmalla kunnalta haetulla järjestysnumerolla on etusija uuteen numeron verrattuna, vuoden 2024 alusta alkaen asuntotarjouksen voit saada vain ARAlta saadulla numerolla. 

Mitä lain muutokset tarkoittavat minulle asumisoikeusasukkaana? 

Asukashallintoa koskevat säännökset tulivat voimaan 1.9.2022 alkaen. Asukashallintoa koskevien säädösten mukaan mm. asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.  Asukkaiden ja omistajan välille on tullut pakolliseksi ns. yhteistyöelin, jolla on aiempaa enemmän oikeuksia lausua ja seurata taloudenpitoa sekä kiinteistöjen ylläpitoa ja rakentamista koskevia asioita yhtiössä. Yhtiön hallituksessa olevien asukasjäsenten määrää on myös kasvatettu aiempaan verrattuna. Lisäksi asumisoikeusasioiden kehittämiseksi on nimetty valtakunnallinen neuvottelukunta, johon osallistuu sekä omistajien että asukkaiden edustajia. 

Asunnon vaihto helpottuu jatkossa omassa asumisoikeuskohteessasi, jossa talossa jo asuvat asukkaat ovat etusijalla asukasvalinnassa muihin hakijoihin verrattuna asunnon vapautuessa 1.9.2023 alkaen, eikä heiltä edellytetä järjestysnumeroa. Talossa jo asuvien kesken etusija on sillä, jolla on vanhin sopimus. Lähisukulaiselle luovutuksen edellytyksenä on ollut 1.1.2022 alkaen kahden vuoden asumisaika kyseisessä asunnossa ennen luovutusta.  

Asumisoikeuden haltijan hyväksymisessä varallisuusrajat  

Asumisoikeusasuntojen saamiseen vaikuttaa jatkossakin asunnon hakijan varallisuus. Uuden lain voimaan tullessa varallisuus tarkastetaan kaikilta asuntoon muuttavilta. Varallisuusrajat koskevat alle 55-vuotiaita.   1.9.2023 alkaen asukasvalinnat on tehnyt asunnot omistava yhteisö.