Asukastoiminta

Miten voin vaikuttaa oman taloni asioihin?

Voit vaikuttaa esimerkiksi asumisviihtyvyyteen, talouteen ja kunnossapitoon osallistumalla asukastoimintaan. Talon asukastoimikunta tai isännöitsijä järjestää asukaskokouksen vähintään kerran vuodessa. Kokoukseen kannattaa aina osallistua. Jokainen talossa asuva yli 18-vuotias voi olla ehdolla yhteisiin tehtäviin. Asukastoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Asukaskokous on loistava paikka tutustua naapureihin ja keskustella yhteisistä asioista. Kokouksessa voitte perustaa taloon oman asukastoimikunnan tai valita uusia jäseniä jo olemassa olevaan asukastoimikuntaan. Lisäksi voitte valita asukasvalvojan valvomaan kotitalon taloutta ja hallintoa, turvallisuushenkilön sekä oman asukasjäsenehdokkaan talon omistajan hallitukseen.

Asukastoimikunta on viestinviejä asukkaiden ja isännöitsijän välillä. Se esittää toiveita budjettiin sekä arvioi kiinteistön korjaustarpeita keväisin. Syksyisin toimikunta antaa lausunnon pitkän tähtäimen suunnitelmasta, talousarviosta ja käyttövastikkeen määräytymislaskelmasta.

Asukastoiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on oman talosi tai lähekkäin sijaitsevien talojen yhteisten tapahtumien organisointi. Kun talossa toimii aktiivinen asukastoimikunta, on muiden helpompi tulla toimintaan mukaan. Esimerkiksi pihatalkoissa oppii tuntemaan naapureita paremmin, asiat hoituvat porukalla nopeammin ja yhteisöllisyys vahvistuu.

Asukastapahtumat

Asukaskokouksen lisäksi voit halutessasi osallistua iltaseminaareihin. Seminaareissa käsitellään mm. asumisoikeuslain uudistumista, talon turvallisuutta tai vaikkapa naapurisovun ylläpitoa ja parantamista. Asukastoiminnasta ja seminaareista voit lukea lisää mm. Avain Uutisia -uutiskirjeestä, Avain ja Koti -lehdestä sekä Avain Asukas -sivustolta ja Kotiavain -asukassovelluksesta.

Yhteistyöelin

1.1.2022 astui voimaan uusi asumisoikeuslaki, jonka myötä Avaimen ja asukkaiden välinen yhteistyöelin aloitti toimintansa syksyllä 2022. Yhteistyöelin on asukkaiden talon omistajan välinen yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on antaa asukkaille aikaisempaa laajempi vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa yhteisötason asioissa ja siten lisätä myös asumisviihtyvyyttä. Yhteistyöelimen edustajat valitaan 1-2 vuotiselle kaudelle vaaleilla.

Asukkaat ja asukastoimikunta voi tarvittaessa olla yhteydessä yhteistyöelimeen sähköpostitse: yhteistyoelin@avainasunnot.fi.

Syksyllä 2022 valittujen edustajien kausi päättyy 31.12.2023. Lue lisää yhteistyöelimen toiminnasta tästä.

Seuraavat yhteistyöelimen vaalit järjestetään syksyllä 2023. Tästä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Mikä on Kotiavain- asukassovellus?

Kaikilla Avaimen asukkailla on käytössä Kotiavain -asukassovellus.

Kotiavain-asukassivustolle pääset osoitteessa avainasunnot.fi klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä Avain Asukas -sivusto.

Kotiavain -asukassovellukseen kirjaudutaan selaimella osoitteessa mobile.o4a.fi. Mobiilisovelluksen voit ladata App Storesta tai GooglePlay-kaupasta nimellä One4all Mobile.

Saat rekisteröitymiskutsun palveluun suoraan palveluntoimittaja One4Allilta sopimuksen voimaanastumisen jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet Avaimelle ilmoittanut. Apua palvelun käyttöön saat osoitteessa support@one4all.fi.

Voit päivittää sähköpostiosoitteesi  Avainasunnot.fi/kotiavainsivulla olevan linkin kautta.