Asukastoiminta

Miten voin vaikuttaa oman taloni asioihin?

Voit vaikuttaa esimerkiksi asumisviihtyvyyteen, talouteen ja kunnossapitoon osallistumalla asukastoimintaan.

Talon asukastoimikunta tai isännöitsijä järjestää asukkaiden kokouksen vähintään kerran vuodessa. Kokoukseen kannattaa aina osallistua. Jokainen talossa asuva yli 18-vuotias voi olla ehdolla yhteisiin tehtäviin. Asukastoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Asukkaiden kokous on loistava paikka tutustua naapureihin ja keskustella yhteisistä asioista. Kokouksessa voitte perustaa taloon oman asukastoimikunnan tai valita uusia jäseniä jo olemassa olevaan asukastoimikuntaan. Lisäksi voitte valita asukasvalvojan valvomaan kotitalon taloutta ja hallintoa, turvallisuushenkilön sekä oman asukasjäsenehdokkaan talon omistajan hallitukseen.

Asukastoimikunta on viestinviejä asukkaiden ja isännöitsijän välillä. Se esittää toiveita budjettiin ja arvioi kiinteistön korjaustarpeita keväisin. Syksyisin toimikunta antaa lausunnon pitkän tähtäimen suunnitelmasta, talousarviosta ja käyttövastikkeen määräytymislaskelmasta.

Asukastoiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on oman talosi tai lähekkäin sijaitsevien talojen yhteisten tapahtumien organisointi. Kun talossa toimii aktiivinen asukastoimikunta, on muiden helpompi tulla toimintaan mukaan. Esimerkiksi pihatalkoissa oppii tuntemaan naapureita paremmin, asiat hoituvat porukalla nopeammin ja yhteisöllisyys vahvistuu.

Yhteistyöelin

1.1.2022 astui voimaan uusi asumisoikeuslaki, jonka myötä Avaimen ja asukkaiden välinen yhteistyöelin aloitti toimintansa syksyllä 2022. Yhteistyöelin on asukkaiden ja talon omistajan välinen yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on antaa asukkaille aikaisempaa laajempi vaikuttamismahdollisuus omaa asumistaan koskevissa yhteisötason asioissa ja siten lisätä myös asumisviihtyvyyttä. Yhteistyöelin ei käsittele kohdekohtaisia asioita, joita hoitaa kohdekohtainen isännöitsijä ja huoltoyhtiö yhteistyössä Avaimen kanssa. Yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelimen asukasedustajat valitaan 1-2 -vuotiselle kaudelle vaaleilla.

Asukkaat ja asukastoimikunta voi tarvittaessa olla yhteydessä yhteistyöelimeen sähköpostitse: yhteistyoelin@avainasunnot.fi.

Syksyllä 2023 vaaleilla valittujen edustajien kausi on 1.1.2024-31.12.2025. Lue lisää yhteistyöelimen toiminnasta tästä Avain & Koti-lehden artikkelista.

Yhteistyöelimen alueellisten edustajien nimet löytyvät Kotiavain-asukassovelluksen Avain Asukkaan käsikirja-osioista, Yhteistyöelimen-kansioista.

Pääset tästä klikkaamalla vaalit 2023 -kotisivulle.

Asukastapahtumat

Kerran vuodessa keväisin, kaikki asumisoikeusasukkaat kutsutaan alueellisiin iltaseminaareihin. Seminaareissa käsitellään kaikkia koskettavia aiheita, kuten asukashallintoa, talon turvallisuutta tai vaikkapa naapurisovun ylläpitoa ja parantamista. Asukastoiminnasta ja seminaareista voit lukea lisää mm. Avain Uutisia -uutiskirjeestä, Avain ja Koti -lehdestä ja Kotiavain -asukassovelluksesta.

Mikä on Kotiavain-asukassovellus?

Asukkaiden käytössä on Kotiavain-asukassovellus (mobiili/selain sekä osassa kohteita myös porrasnäyttö). Kotiavain-asukassovellukseen kirjaudutaan selaimella osoitteessa avainasunnot.fi/kotiavain. Saat rekisteröitymiskutsun sovellukseen automaattisesti sopimuksen voimaanastumisen jälkeen Avaimelle ilmoittamaasi sähköpostiin. Mobiilisovelluksen voit ladata App Storesta tai GooglePlay-kaupasta nimellä One4all-Mobile.

Voit päivittää sähköpostiosoitteesi  avainasunnot.fi/kotiavain sivulla olevan linkin kautta.