Asukashallinnon yhteistyöelin järjestäytyi Lahdessa

Kuukausi sitten kävelin odottavaisella ja jännittävällä fiiliksellä kohti ensimmäistä yhteistyöelimen kokousta. Uuden asumisoikeuslain mukainen yhteistyöelin kokoontui Lahdessa 24.-25.9.2022. Kesällä pidetyissä vaaleissa valittiin Avaimelle 22 edustajaa. Heidän joukostaan valittiin viikonlopun aikana yhteistyöelimen puheenjohtaja, valtakunnallisen neuvottelukunnan asukasedustaja ja kolme toimikuntaa. Viikonlopun aikana kuultiin esityksiä Avaimen ajankohtaisista asioista, mutta myös tehtiin virallisia päätöksiä.

Kokemuksella on merkitystä, odotukset korkealla

Totesin tervetuloa- puheessani, että olemme nyt luomassa jotain ihan uutta ja merkityksellistä Avaimen sekä koko Suomen asumisoikeusjärjestelmässä. Lainmukainen Avaimen ja asukkaiden välinen yhteistyöelin kokoontuu ja järjestäytyy ensimmäisestä kertaa. Meiltä kaikilta tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja ja uudenlaista näkökulmaa yhteisten asioiden kehittämiseksi. Esittelykierroksen jälkeen totesinkin ääneen, että wau miten valtavasti tässä porukassa onkaan erilaista kokemusta mm. kiinteistöalalta, talous- ja asukashallinnosta. Meillä on siis kaikki avaimet uuden yhteistyöelimen toiminnan aloittamiseen, mahtavaa.

Lain mukaisesti valtakunnallinen yhteistyöelin käsittelee asioita yhtiötasolla kaikkien asumisoikeuskohteiden puolesta. Heillä on mahdollisuus tehdä esimerkiksi esityksiä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä tai lausua talousarvion ja käyttövastikkeiden määräytymisestä. Yhteistyöelin voi antaa suosituksia sellaisista asukashallintoon liittyvistä asioista, joissa heillä ei ole päätäntävaltaa.

Yhteistyöelin perustaa kolme toimikuntaa

Ensimmäisen päivän aikana kävimme läpi yhteistyöelimen tavoitteita ja lain mukaisia oikeuksia. Asumisoikeuden hallituksen asukasjäsenet kertoivat omassa osuudessaan, miten tärkeää on pohtia asioita kaikkien asukkaiden näkökulmasta. Uudet edustajat kyselivät innokkaasti tarkentavia kysymyksiä.
Lounaan jälkeen aloitimme yhteistyöelimen kokouksen. Toimin kokouksen sihteerinä. Yhteistyöelimen puheenjohtajaksi valittu Raimo Salovuori oli todellinen ammattilainen kokousten vetäjänä. Kokouksen puheenvuorojen jakaminen ja asialistalla eteneminen oli luontevaa, jouhevaa ja ammattimaista.

Seuraavaksi Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jan Harti esitteli talouskatsauksen 2023. Totesimme käyttövastikkeiden nousun johtuvan yleisestä kustannusten noususta mm. kiinteistöjen hoitokulujen, korkotason ja kohonneen inflaation kasvusta. Tiivis ohjelma jatkui seuraavaksi kiinteistöjohtaja Jan Bertillsin esityksellä Avain Asumisoikeusasuntojen kiinteistön ylläpitopalveluiden kilpailutusperiaatteista. Sitten tutustuttiin rakennuttamisen liiketoimintajohtaja Peter Hellmanin esitykseen perusparannusten ja uudiskohteiden kilpailutusperiaatteista.

Näiden esitysten jälkeen yhteistyöelin päätti nimetä keskuudestaan kaksi toimikuntaa, joista toinen keskittyy kiinteistön ylläpitoasioihin ja toinen perusparannuksiin sekä uudiskohteisiin. Toimikunnat toimivat operatiivisen johdon tukena ja heidän tehtäviään tullaan tarkentamaan tarpeen mukaan seuraavissa kokouksissa. Viikonlopun aikana perustettiin vielä kolmaskin toimikunta, joka perehtyy yleisiin asioihin mm. järjestyssääntöihin sekä talouden ja käyttöasteen seurantaan.

Päivän päätteeksi valittiin Valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan asukasedustajaksi Virpi Ylönen ja varajäseneksi Raimo Salovuori. Yhteistyöelin päätti myös valita valvojaksi Eikka Urpilaisen. Ensimmäisen kokouspäivän päätyttyä aurinko paistoi ja osa ehti ennen illallista ulkoilemaan Lahden Vesijärven rannoille. Väsyneenä, mutta onnellisena nukahdin odottamaan seuraavaa kokouspäivää.

Yhteistyöelin päättää järjestyssäännöistä

Vilkas puheensorina edellisen päivän teemoista jatkui sunnuntaina, kun saavuin kokoustilaan. Toisena päivänä yhteistyöelimen edustajat kuulivat Avaimen ajankohtaisista asioista ja asukasviestinnästä. Aamupäivällä tulivat tutuksi kiinteistöpäällikkö Tarja Salo-Pirttilän esityksessä Avaimen järjestyssäännöt ja autopaikkojen jakamisperusteet. Yhteistyöelin kirjasi iltapäivän kokouksen päätökseksi kolmannen toimikunnan, joka keskittyy näihin asioihin. Yhteistyöelimellä on lainmukainen oikeus päättää järjestyssäännöistä ja yhteisten tilojen sekä autopaikkojen jakamisperiaatteista. Mahdollisista muutoksista yhteistyöelin päättää ensi kevään kokouksessa.

Kokouspäivien aikana käytiin vilkasta keskustelua ja kuultiin erilaisia puheenvuoroja liittyen asukkaiden arkiseen elämään. Omassa esityksessäni käsittelin Avaimen asukasviestintää. Vaikka sähköinen viestintä on nopeaa, tarvitsemme edelleen kotiin jaettavaa postia, jotta tärkeä tieto tavoittaa kaikki asukkaat.

Mikä viikonloppu meillä olikaan! Niin paljon kuultiin tärkeää asiaa ja paljon jäi vielä seuraaviinkin tapaamisiin. Olin kuitenkin iloinen ja tyytyväinen onnistuneista kokouspäivistä, kun pakkasin sunnuntaina tavaroita laukkuuni ja katsoin tyhjää kokoustilaa. Kiitos kaikille viikonloppuna kokoustaneille, tästä se matka alkaa.

Marjo Paulin, asiakkuuspäällikkö, Avain Asunnot

PS. Sähköpostia yhteistyöelimelle

Jos sinulla tai asukastoimikunnallasi on asiaa yhteistyöelimelle, voit laittaa heille sähköpostia osoitteeseen yhteistyoelin@avainasunnot.fi. Voit halutessasi lukea lisää asukaskokouksen, asukastoimikunnan tai yhteistyöelimen toiminnasta Aran asukashallinto-oppaasta: https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Oppaat/Asukashallintoopas(62420) tai asumisoikeuslaista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210393?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=avolii%2A

Edellinen
Vihreä rahoitus mahdollistaa yli 600 uuden asunnon rakentamisen
Seuraava
Avain Asumisoikeus Oy:n asukashallinnon yhteistyöelin järjestäytyi