Tarveharkintaiset vuokra-asunnot

Tarveharkintaisten vuokra-asuntojen hakemiseen vaikuttavat hakijan varat.

Tarveharkintaiset vuokra-asunnot

Avaimen vuokra-asunnoista on osa valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja, joissa asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Näiden asuntojen kohdalla asuntotiedoissa on erikseen maininta tarveharkinnasta. Tarveharkinnan piirissä olevissa asunnoissa asukasvalintaan vaikuttavat asunnon tarve sekä hakijan/hakijoiden varallisuus ja tulot. Tätä varten kysymme jo asuntohakemuksessa asunnon tarvetta, varallisuutta ja tuloja koskevia asioita. Varallisuusrajat määräytyvät kaupunkikohtaisesti sen mukaan, kuinka monta asukasta muuttaa samaan talouteen. Jos varallisuutesi ylittää haettavan kunnan varallisuusrajan, emme voi viedä hakemustanne eteenpäin.

Varallisuudella tarkoitetaan hakuhetkellä olevaa varallisuutta sekä sellaista varallisuutta, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Ansiotuloja ei lasketa varallisuudeksi. Varallisuudesta voidaan vähentää ruokakunnan yhteenlasketut velat.

Varallisuutta ovat esimerkiksi:

  • Hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, joista tarvitaan luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta. Myyntiarvion voit pyytää isännöitsijältä, kiinteistönvälittäjältä tai rakennustarkastajalta.
  • Osakkeet ja rahastot. Huomioon otetaan hakuhetken arvo.

Lisäksi sinun tulee ilmoittaa muu merkittävän varallisuutesi sekä mahdolliset velkasi ja lainasi.

Huomioon otettavasta varallisuudesta voidaan vähentää lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan omistusasuntosi arvo, jos olet muuttamassa perheesi kanssa toiselle paikkakunnalle töiden takia, eikä uutta työmatkaa ole tarkoituksenmukaista kulkea päivittäin pitkien välimatkojen tai hankalien kulkuyhteyksien takia.

Avaimella on tarveharkintaisia vuokra-asuntoja seuraavilla paikkakunnilla:

Jos talouteen muuttaa enemmän asukkaita, varallisuusrajaa korotetaan jokaista henkilöä kohden 5 000 €.

Kangasala

1 asukas: 35 120 €
2 asukasta: 52 680 €
3 asukasta: 70 240€
4 asukasta: 80 240 €
5 asukasta: 90 240 €

Jos talouteen muuttaa enemmän asukkaita, varallisuusrajaa korotetaan jokaista henkilöä kohden 10 000 €.

Katso Kangasalan vapaat tarveharkintaiset asunnot tästä.

Lahti

1 asukas: 26 000 €
2 asukasta: 39 000 €
3 asukasta: 52 000 €
4 asukasta: 62 000 €
5 asukasta: 72 000 €

Jos talouteen muuttaa enemmän asukkaita, varallisuusrajaa korotetaan jokaista henkilöä kohden 10 000 €.

Katso Lahden vapaat tarveharkintaiset asunnot tästä.

Vantaa

1 asukas: 61 000 €
2 asukasta: 76 000 €
3 asukasta: 102 000 €
4 asukasta. 112 000 €
5 asukasta: 122 000 €

Jos talouteen muuttaa enemmän asukkaita, varallisuusrajaa korotetaan jokaista henkilöä kohden 10 000 €.

Katso Vantaan tarveharkintaiset asunnot tästä.

Lisätietoja asukasvalinnoista löydät ARA:n ohjeistuksesta: