Lyhyen korkotuen vuokra-asunnot

Lyhyen korkotuen vuokra-asuntoihin vaikuttavat hakijan tulot. Katso tulorajat tästä.

Lyhyen korkotuen vuokra-asunnot

Lyhytaikaisen korkotuen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille talouksille. Asukasvalintoja tehtäessä selvitetään ainoastaan hakijaruokakunnan tulot. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää.

Asuntohakemuksessa pitää kysyä vähintään hakijaruokakunnan koko ja tulot. Luottotiedoissa olevat maksuhäiriömerkinnät eivät saa olla este asunnon hakemiselle. Yhtiön tulee ilmoittaa, jos asunnon hakijoiden luottohäiriömerkinnät tarkistetaan. Maksuhäiriömerkinnät eivät ole este asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä. Ei myöskään silloin, jos maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, että laiminlyönnit eivät ole toistuvia. Maksuhäiriöiden syyt, vakavuus ja toistuvuus vaativat tapauskohtaista arviointia.

Hakijoita ei tarvitse asettaa etusijajärjestykseen tulojen määrän perusteella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden.
  • Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista:

Talouteen kuuluvien henkilöiden lukumääräTulot (brutto) €/kk
1 aikuinen3 540
2 aikuista6 020
1 aikuinen ja lapsi4 190
2 aikuista ja lapsi6 670
2 aikuista ja 2 lasta7 270
2 aikuista ja 3 lasta7 870