Asumisoikeus – kohtuuhintainen ja turvallinen vaihtoehto asumiseen

Asumisoikeusasuminen on noussut viime aikoina entistä suositummaksi asumismuodoksi Suomessa. Tämä johtuu asumisoikeuden monista eduista verrattuna esimerkiksi vuokra-asumiseen tai omistusasumiseen, eikä vähiten asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuuden vuoksi. Omakustannusperiaatteella toimivat ja kohtuuhintaiset asumisoikeusasunnot tarjoavat monille ihmisille mahdollisuuden asua lähellä työpaikkoja ja palveluita, jossa kalliimpi vuokra-asuminen tai asunnon ostaminen ei heille olisi mahdollista.

Ensinnäkin asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat todella huomattavasti edullisempia kuin vastaavat vuokra-asuntojen vuokrat. Esimerkiksi Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat ARAn viimeisimmän markkinakatsauksen mukaan lähes 55 % korkeampia kuin asumisoikeusasuntojen vastikkeet. Pääkaupunkiseudulla ero on yli 45 % ja esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Oulussa ero on 26-29 % asumisoikeuden eduksi. Tyypilliseen vuokra-asuntoon verrattuna asumisoikeusasunnot ovat myös huomattavan rauhallisia ja siten asukkailleen viihtyisiä, joten niissä on helppo tuntea olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. Asumisoikeusasuminen avaa ovet myös niille, jotka eivät ehkä muuten pystyisi asumaan kasvavien kaupunkien sykkeessä. Pieni- ja keskituloiset voivat löytää itselleen sopivan kodin läheltä työpaikkoja ja palveluita, mikä on hyvä juttu niin asukkaille kuin yrityksille ja työnantajillekin. Asumisoikeusasunnoilla voidaan myös ehkäistä alueiden eriytymistä, kun tarjolla on monipuolisia asumismahdollisuuksia.

Myös omistusasuntojen yhtiövastikkeissa on nähty nyt tänä keväänä erityisiä nousupaineita ja taloyhtiöiden rahoitusasema on paikoin erittäin kireä. Monessa taloyhtiössä on kerätty ylimääräisiä vastikkeita, pitkitetty remontteja ja nyt korkean inflaation aikana ja korkojen noustessa edelleen niitä pitkitetään monin paikoin entisestään. Omistusasuntojen hinnat ovatkin kääntyneet laskuun koko Suomessa, entistä harvemmin omistusasunnosta saa takaisin sen mitä siitä on maksanut. Toki joillain alueilla asuntojen hinnat pysyvät ylhäällä jatkossakin, mutta epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti totutusta kehityksestä. Myös asuntolainan korot nousevat edelleen ja pelkät kasvaneet korkokustannukset syövät asuntovelallisen kulutusvaroja entisestään. Omistusasuminen on ollut pitkään suomalaisten suosiossa, mutta nyt sen riskit näyttäytyvätkin kokonaan uudessa valossa. Asumisoikeudessa ei samanlaisia riskejä ole.

Asumisoikeuslaki uudistettiin vuonna 2022. Viimevuoden puolella lakiuudistus toi mukanaan mm. vahvemman asukasdemokratian ja läpinäkyvyyttä hallintoon. Hakumenettely ja asukasvalinta saatiin myös päivitettyä nykypäivän haasteisiin sopivammaksi. Asukasvalintaa koskevat lainkohdat astuvat voimaan tänä vuonna 2023, kun syyskuussa otetaan käyttöön uudet, valtakunnalliset järjestysnumerot, joiden myötä asukasvalinta nopeutuu ja selkiytyy. Muistathan, että vanhat kunnallisesti haetut järjestysnumerot lakkaavat olemasta voimassa vuoden vaihteessa, joten ne kannattaa käyttää hyväksi nyt.

Avain Asumisoikeudella on tarjontaa monella paikkakunnalla ja uusia asumisoikeusasuntoja nousee jatkuvasti hyville sijainneille kasvukeskuksissa. Kasvava kysyntä asumisoikeusasunnoille kertoo meille, että tätä asumismuotoa todella tarvitaan lisää, erityisesti kasvukeskuksiin. Me toimijat olemme valmiita vastaamaan tähän kysyntään, ja nyt onkin hyvä hetki tarjota tontteja asumisoikeuskohteiden käyttöön, kun talouden taantuma hidastaa muutoin uudiskohteiden rakentamista. Tämä tukisi samalla rakennusalaa hiljaisempana aikana.

Asumisoikeusasuminen on siis loistava vaihtoehto monelle suomalaiselle. Sen monet edut, kuten kohtuuhintaisuus, turvallisuus ja mahdollisuus asua lähellä työpaikkoja ja palveluita, tekevät siitä erittäin houkuttelevan asumismuodon. Jatkossa on tärkeää varmistaa, että kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja rakennetaan tarpeeksi, jotta yhä useampi pääsee asumaan myös kaupungeissa. Lisäksi asukkaiden osallistuminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen ovat avainasemassa, jotta asumisoikeusasuminen voi jatkossakin tarjota laadukasta ja turvallista asumista meille kaikille.

Elias Kiviranta

Myynti- ja markkinointijohtaja

Edellinen
Avain Yhtiöille vuosi 2022 oli voimakkaan kasvun aikaa
Seuraava
Oi ihana kesä!