Kustannusten nousu tulee näkymään vuokrissa ja vastikkeissakin

S,yksy on aikaa, jolloin monet meistä odottavat uusia alkuja ja mahdollisesti myös muutoksia. Epävarmoina aikoina myös huoli tulevaisuudesta voi olla monen perheen arjessa läsnä. Yksi tällainen huoli voi liittyä asumiseen ja erityisesti asumiskustannuksiin. Olemmehan saaneet kuulla ja lukea mediassa nousevista kustannuksista, jotka tulevat siirtymään myös vuokriin ja vastikkeisiinkin. On luonnollista, että ajatus vuokran tai vastikkeen korotuksesta herättää huolta ja epävarmuutta. Vaikka vastikkeentarkistukset ovat Avaimellakin väistämättömiä, Avain Asunnot pyrkii säilyttämään vastikkeenkorotukset niin maltillisina kuin suinkin on mahdollista ja tavoitteenamme onkin säilyttää hyvät käyttöasteet jatkossakin. Siitä huolimatta korotuksia on luvassa kaikkiin asumismuotoihin, myös meillä Avain Asunnoilla.

Nyt nopeasti nousseet korot sekä yleinen inflaatio ovat asioita, joka vaikuttavat väistämättä myös kiinteistöjen ylläpitoon mm. energian ja lämmityksen, nopeasti nousseiden pääomakustannusten sekä yleisen hintatason noustessa. Omakustannusperiaatteella toimivat yleishyödylliset yhteisöt, kuten Avain Asumisoikeus Oy, ei kerää vastikkeissaan voittoa eikä vastikkeisiin sisälly katetta muuhun kuin todellisten asunnoista, kiinteistöjen ylläpidosta sekä lainoista johtuvien kulujen kattamiseksi. Näiden lisäksi vastikkeissa on mahdollista varautua tuleviin toiminnasta johtuviin kuluihin, kuten tiedossa oleviin kertalyhenteisten lainojen takaisinmaksuun. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhteisön on katettava kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut omilla tuloillaan, eli vastike- ja vuokratuloilla. Ylläpito- ja pääomakustannusten noustessa ne siirtyvät suoraan vastikkeisiin, tai muutoin erääntyvät laskut jäävät maksamatta. Toisaalta hyvinä aikoina vastikkeisiin ei sisälly ylimääräistä, koska mahdollisesti kertyneet ylijäämät palautetaan seuraavien vuosien vastikkeissa takaisin asukkaille ja voitonjakoa on rajoitettu. Vaikka omakustannusperiaatteella toimiva yhteisö onkin herkkä reagoimaan voimakkaasti kustannusten noustessa yhtäkkiä, pidemmällä aikavälillä omakustannusperiaate varmistaa sen, että asumisoikeus on ja pysyy jatkossakin kohtuuhintaisena asumismuotona ja yhteisö voi jatkossakin tarjota laadukasta asumista ja ylläpitää asuntojaan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaitaan varten. 

Toinen tärkeä mielessä pidettävä asia on Avain Asumisoikeudessa käytössä oleva vastikkeentasausjärjestelmä. Tämä mahdollistaa yksittäisten kohteiden korjaus- ja pääomakulujen tasaamisen kaikille yhteisön asunnoille. Tämä on erityisen merkityksellistä silloin, kun kulut nousevat vain osassa kohteita ja asuntoja. Käyttöarvoon perustuvassa tasausjärjestelmässä huomioidaan monia eri tekijöitä, kuten asuntojen sijainti, tekninen ikä sekä laatu- ja varustetaso. Näin varmistetaan se, että vuokrankorotukset ovat oikeudenmukaisia ja perustuvat asuntojen todelliseen arvoon. 

Vaikka emme vielä elokuussa voi tarjota tarkkoja lukuja vuoden 2024 budjetista, päätökset vastikkeiden ja vuokrantarkistuksista tullaan tekemään harkiten ja tarkasti Avain Asumisoikeus Oy:n hallituksessa. Avain Asunnot aikoo tiedottaa asukkailleen asumisoikeuden vastikkeentarkistuksista loka- marraskuun vaihteessa, johon mennessä olemme saaneet paremman käsityksen tulevan vuoden kustannuksista ja tilanteesta. Avain Vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset tarkentuvat marraskuun aikana, jolloin ne myös tiedotetaan vuokralaisille. Vastikkeen- ja vuokrantarkistukset astuvat voimaan vuoden vaihteessa.

Avain Asunnot on sitoutunut tarjoamaan laadukasta asumista kohtuullisin kustannuksin, ja vaikka talouden realiteetit ovat osa päätöksentekoa, pyrimme aina toimimaan vastuullisesti ja asukkaidemme etu ensimmäisenä mielessämme. 

Elias Kiviranta, myynti- ja markkinointijohtaja

Edellinen
Avain Asunnot rakennuttaa Tampereelle uusia asumisoikeusasuntoja
Seuraava
Tesoman elinkaarikorttelin Kaarikarkelot-tapahtumassa juhlitaan ja pohditaan lähiöiden ja asumisen yhteisöllisyyttä